พร้อมที่จะเป็นผู้นำในรูปแบบใหม่แล้วหรือยัง

ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 ผู้คนย่อมคาดหวังที่จะได้ผู้นำในรูปแบบใหม่เป็นการด่วน ซึ่งหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนี้คือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience หรือ EX) เป็นอันดับแรกในการปรึกษาหารือของคณะกรรมการ ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อเรียนรู้วิธีการ

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีในการเป็นผู้นำในรูปแบบใหม่

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ได้เวลาให้ความสำคัญกับ EX มากขึ้นแล้ว

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เหตุใดคุณจึงต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเข้าอกเข้าใจ (Chief Empathy Officer)
  • วิธีเริ่มต้นการสนทนาที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมของบริษัท
  • กรอบโครงสร้าง 5 ประการในการสร้างแบรนด์ (ด้าน EX) ของคุณเอง