ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลในชุด "แก้งานยุ่งได้ไม่ยาก"

ขจัดปัญหาในที่ทำงานด้วย Workplace

สื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือต้องห่างไกล ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน ปรับใช้วิธีการทำงานแบบผสมผสาน ไปจนถึงการติดต่อกับบุคลากรหน้างาน Workplace ก็สามารถช่วยคุณได้ทั้งหมด

Workplace ได้รับรางวัล Customer Value Leadership Award ประจำปี 2021

อ่านเหตุผลที่บริษัทผู้วิเคราะห์อิสระอย่าง Frost & Sullivan ยกให้แพลตฟอร์ม Workplace ของเราเป็นการบรรลุความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

รางวัลนี้ยกให้จุดเด่นของ Workplace ซึ่งได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน ความคุ้นเคย ความเหมาะสำหรับมือถือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานสู่ผู้บริหารสำหรับทีมการทำงานทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงทีมแบบผสมผสานด้วย

เรื่องราวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

แพลตฟอร์มการสื่อสารที่เหมาะกับการใช้งานบนมือถือช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบุคลากรหน้างาน จัดการทีมแบบผสมผสานได้อย่างง่ายดาย และเริ่มใช้แผนการกลับสู่ที่ทำงานได้อย่างไร บริษัทเหล่านี้มีคำตอบให้กับคุณ

Nestle

ส่งเสริมพนักงานที่ทำงานแบบผสมผสานและพนักงานหน้างานด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคย

Telefonica

ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมบริษัทบนแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับมือถือ

เริ่มขจัดความซับซ้อนในการทำงานของคุณเลย

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace เพื่อรวมทั้งทีมให้เป็นหนึ่งเดียว