นโยบายการใช้งาน Workplace ที่ยอมรับได้

ยินดีต้อนรับสู่ Workplace โดย Facebook!
โปรดทราบว่าบริการนี้จะต่างไปจาก Facebook สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เป็นบริการที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยองค์กร ซึ่งหมายความว่า หากคุณกำลังใช้บริการของเราในสถานที่ทำงานหรือบนอุปกรณ์หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ออกโดยนายจ้างหรือองค์กรอื่น (“องค์กร” ของคุณ) องค์กรนั้นมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับการใช้งาน Workplace และการใช้งานบริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ โปรดติดต่อองค์กรของคุณหากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Workplace โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace

การใช้ Workplace ด้วยความรับผิดชอบ
นอกจากนโยบายองค์กรของคุณแล้ว เรายังสร้างกฎต่อไปนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการใช้งานบริการของเราด้วยความรับผิดชอบ
เมื่อเข้าถึง API ของ Workplace คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มของ Workplace เมื่อใช้งาน Workplace คุณจะต้องไม่:
  • ซ่อนข้อมูลระบุตัวตนของคุณ ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดๆ ในแบบที่ทำให้เข้าใจผิด
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ ทำร้าย หรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายเด็ก
  • สร้างหรือแสดงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เลือกปฏิบัติ อันตราย ฉ้อโกง หลอกลวง หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือนำไปสู่ความรุนแรง ฝ่าฝืนกฎหมาย การทำร้ายร่างกาย พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ หรือการใช้สารเสพติด
  • ฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของ Facebook หรือของบุคคลที่สาม
  • รบกวนการทำงานปกติของ Workplace หรือการใช้งาน Workplace ของบุคคลอื่น
  • เข้าถึง Workplace หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Facebook (รวมถึงวิธีดึงและรวบรวมข้อมูล) หลีกเลี่ยงการควบคุมการเข้าถึง หรือพยายามเข้าถึง Workplace หรือระบบที่เกี่ยวข้อง รหัสผ่าน หรือบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • แชร์โทเค็นการเข้าถึงระดับผู้ดูแล หรือให้สิทธิ์การอนุญาตการเข้าถึงแอพที่คล้ายกันแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Facebook เมื่อคุณตัดสินใจยินยอมให้มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลดังกล่าว ทั้งโดยผ่านโทเค็นหรือสิทธิ์การอนุญาตการใช้งานแอพกับบุคคลที่สามที่ผ่านการอนุมัติ คุณสามารถให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณในขอบเขตเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจาก Facebook และสอดคล้องกับคำสั่งของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่น โดยรีเซ็ตโทเค็นการเข้าถึงหรือลบสิทธิ์การอนุญาตการใช้งานแอพ) ได้ทุกเมื่อหากเราเชื่อว่าสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลได้ถูกใช้ในทางที่ผิดหรือจะถูกใช้ในทางที่ผิด
  • อัพโหลดไวรัส มัลแวร์ หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดใช้ เกิดภาระเกินขนาด หรือทำให้ Workplace หรือระบบที่เกี่ยวข้อง (เช่น การปฏิเสธการโจมตีบริการ หรือการขัดขวางการแสดงผลหน้าเว็บหรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Workplace) ขัดข้อง
โปรดทราบว่า Workplace ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการนี้

ความรับผิดชอบของเราและคำติชมของคุณ
Facebook อาจปรับใช้เทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจจับสื่อลามกที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบ สื่ออื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิด หรือสื่อที่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าอาจเป็นอันตรายต่อ Workplace ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม
เราอาจลบหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป) หากเราเชื่อว่าข้อมูลหรือเนื้อหานั้นฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อตกลงของ Workplace สำหรับกิจการขององค์กรของคุณ หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Facebook จะแจ้งให้คุณหรือองค์กรของคุณทราบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ว่ากฎหมายจะห้ามไว้
เรายินดีรับคำติชมเกี่ยวกับ Workplace ทั้งหมด แต่โปรดทราบว่าเราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือค่าตอบแทนใดๆ

วันที่มีผลบังคับใช้: 25 พฤษภาคม 2018