Workplace for Good
เราให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้งาน Workplace Advanced ได้ฟรี

การยืนยันตัวตน

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง Workplace

เนื้อหา

ภาพรวม

ส่วนนี้จะครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนผู้ใช้ และจะเป็นแนวทางและการสนับสนุนเกี่ยวกับวิธีที่ Workplace อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีของตนเอง

?
คุณควรจัดเตรียมให้สิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชีก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าใช้บัญชีของตนเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนแรกสุดนี้ในส่วนของการจัดการบัญชี

Workplace รองรับวิธีการยืนยันตัวตนสองวิธี:

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

Workplace รองรับการยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้จะเป็นผู้ที่ตั้งค่ารหัสผ่านในตอนที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลระบุตัวตนในระหว่างการเข้าใช้ครั้งแรก และ Workplace จะเป็นผู้ที่ดูแลจัดการและจัดเก็บรหัสผ่านเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือการยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO)

หากบริษัทของคุณใช้ผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนสำหรับบริการอื่น คุณอาจสามารถใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกันนั้นสำหรับการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO) ใน Workplace SSO จะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการเข้าถึง Workplace ได้เป็นอย่างดีที่สุด โดยในกรณีนี้ โซลูชั่น SSO จะจัดเตรียมข้อมูลประจำตัวสำหรับการยืนยันตัวตนให้แทนรหัสผ่าน

อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือการยืนยันตัวตนผ่านการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO)