Workplace for Good
เราให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้งาน Workplace Advanced ได้ฟรี

การกำหนดค่า IT

สร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ IT ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับ Workplace

เนื้อหา

ภาพรวม

ในขั้นต้น การใช้งาน Workplace ในบริษัทของคุณจะต้องมีการจัดเตรียมให้สิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้และการเลือกวิธีการยืนยันตัวตน นอกเหนือจากขั้นตอนเหล่านี้ ยังมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมอื่นๆ อีกมากมายสำหรับสร้างความมั่นใจว่าจะใช้งาน Workplace ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

การตรวจสอบยืนยันโดเมน

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่คุณดูแลจัดการ และผู้อื่นจะไม่สามารถเพิ่มพนักงานเหล่านี้ในฐานะผู้ใช้ในอินสแตนซ์ Workplace อื่นได้ ให้ตรวจสอบยืนยันทุกๆ โดเมนอีเมลที่พนักงานจะใช้เพื่อเข้าถึง Workplace

อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือการตรวจสอบยืนยันโดเมน

ความสามารถในการนำส่งอีเมล

อีเมล Workplace ทั้งหมด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมลคำเชิญ) จะไปถึงพนักงานของคุณได้หรือไม่ Workplace จะส่งอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรมของบัญชีและเนื้อหาให้กับผู้ใช้ของคุณ สิ่งที่สำคัญคือโครงสร้างอีเมลขององค์กรคุณจะต้องไม่บล็อกอีเมลซึ่ง Workplace เป็นผู้ส่ง

อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือความสามารถในการนำส่งอีเมล

การสร้างเครือข่าย

สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ Workplace คือการสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลบริการของ Workplace ผ่านเครือข่ายองค์กรได้ โดยอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการในระดับพร็อกซีและเครือข่ายของบริษัทของคุณ

อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือการสร้างเครือข่าย