นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Workplace


ยินดีต้อนรับสู่ Workplace from Meta!
โปรดทราบว่าบริการนี้จะต่างไปจาก Facebook สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และเป็นบริการที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยองค์กร ซึ่งหมายความว่า หากคุณกำลังใช้บริการของเราในสถานที่ทำงานหรือบนอุปกรณ์หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ออกโดยนายจ้างหรือองค์กรอื่น (“องค์กร” ของคุณ) องค์กรนั้นมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับการใช้งาน Workplace และการใช้งานบริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ โปรดติดต่อองค์กรของคุณหากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Workplace โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace ทั้งนี้ การเข้าถึง API ของ Workplace จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม Workplace

การใช้ Workplace ด้วยความรับผิดชอบ
นอกจากนโยบายขององค์กรคุณแล้ว เรายังได้สร้างกฎต่อไปนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้คนจะใช้งานบริการของเราด้วยความรับผิดชอบ
เมื่อใช้งาน Workplace คุณจะต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้
  • ซ่อนข้อมูลระบุตัวตนของคุณ ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดๆ ในแบบที่ทำให้เข้าใจผิด
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ ทำร้าย หรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายเด็ก
  • สร้างหรือแสดงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เลือกปฏิบัติ อันตราย ฉ้อโกง หลอกลวง หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือนำไปสู่ความรุนแรง ฝ่าฝืนกฎหมาย การทำร้ายร่างกาย พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ หรือการใช้สารเสพติด
  • ฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของ Meta หรือของบุคคลที่สาม
  • รบกวนการทำงานโดยปกติของ Workplace หรือการใช้งาน Workplace ของบุคคลอื่น
  • เข้าถึง Workplace หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Meta (รวมถึงวิธีดึงและรวบรวมข้อมูล) หลีกเลี่ยงการควบคุมการเข้าถึง หรือพยายามเข้าถึง Workplace หรือระบบที่เกี่ยวข้อง รหัสผ่าน หรือบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • แชร์โทเค็นการเข้าถึงระดับผู้ดูแล หรือให้สิทธิ์การอนุญาตการเข้าถึงแอพที่คล้ายกันแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Meta เมื่อคุณตัดสินใจยินยอมให้มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลดังกล่าว ทั้งโดยผ่านโทเค็นหรือสิทธิ์การอนุญาตการใช้งานแอพกับบุคคลที่สามที่ผ่านการอนุมัติ คุณสามารถให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณในขอบเขตเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจาก Meta และสอดคล้องกับคำสั่งของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่น โดยรีเซ็ตโทเค็นการเข้าถึงหรือลบสิทธิ์การอนุญาตการใช้งานแอพ) ได้ทุกเมื่อหากเราเชื่อว่าสิทธิ์การเข้าถึงดังกล่าวได้ถูกใช้ในทางที่ผิดหรือจะถูกใช้ในทางที่ผิด
  • อัพโหลดไวรัส มัลแวร์ หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดใช้ เกิดภาระเกินขนาด หรือทำให้ Workplace หรือระบบที่เกี่ยวข้องเกิดความขัดข้อง (เช่น การโจมตีที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ หรือการขัดขวางการแสดงผลหน้าเว็บหรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Workplace)
นอกจากนี้ โปรดทราบว่า Workplace ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการนี้

ความรับผิดชอบของเราและคำติชมของคุณ
Meta สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจจับสื่อลามกอนาจารเด็ก สื่ออื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิด หรือสื่อที่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าอาจเป็นอันตรายต่อ Workplace, ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม
เราอาจลบหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป) หากเราเชื่อว่าข้อมูลหรือเนื้อหานั้นฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อตกลงของ Workplace สำหรับลูกค้าขององค์กรคุณ หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ Meta จะแจ้งให้คุณหรือองค์กรของคุณทราบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่ว่ากฎหมายจะห้ามไว้
เรายินดีรับคำติชมทั้งหมดเกี่ยวกับ Workplace แต่โปรดทราบว่าเราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือค่าตอบแทนใดๆ

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 10 มกราคม 2565