นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace


Workplace from Meta เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Meta สร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทำงานร่วมกันและแชร์ข้อมูลระหว่างกันในที่ทำงานได้ โดยแพลตฟอร์ม Workplace ประกอบด้วยเว็บไซต์, แอพ และบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของ Workplace รวมเรียกว่า “บริการ”
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน และแชร์ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว
บริการนี้มีไว้ให้องค์กรต่างๆ ใช้งาน โดยให้สอดคล้องกับคำสั่งขององค์กรเหล่านั้น และจัดหาให้แก่คุณโดยนายจ้างของคุณหรือองค์กรอื่นที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้งานบริการได้ (“องค์กร” ของคุณ)
บริการนี้เป็นบริการที่แยกต่างหากจากบริการอื่นๆ ของ Meta ที่คุณอาจใช้ Meta เป็นผู้มอบบริการอื่นๆ ของ Meta แก่คุณ ซึ่งบริการเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ Meta เอง อย่างไรก็ตาม บริการนี้เป็นบริการจากองค์กรของคุณ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Workplace และนโยบายคุกกี้ของ Workplace
องค์กรของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารจัดการบัญชี Workplace ของคุณ (“บัญชีของคุณ”) นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณส่งหรือมอบให้ผ่านทางบริการนี้ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างองค์กรของคุณกับ Meta
นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว องค์กรของคุณสามารถมีนโยบายหรือจรรยาบรรณเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะมีผลกับการใช้บริการของคุณ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ โปรดติดต่อองค์กรของคุณ

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง
องค์กรของคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ หรือผู้ใช้รายอื่นๆ เข้าใช้บริการ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อนามสกุลและอีเมล
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ตำแหน่งงาน ข้อมูลแผนก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานหรือองค์กรของคุณ
 • เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมอบให้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณมอบให้ (เช่น เมตาดาต้า) ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพหรือวันที่สร้างไฟล์
 • เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลที่ผู้อื่นมอบให้เมื่อบุคคลเหล่านั้นใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น เมื่อผู้อื่นแชร์หรือแสดงความคิดเห็นบนรูปภาพของคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรืออัพโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของคุณ
 • การสื่อสารทั้งหมดกับผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ใช้บริการนี้
 • การสื่อสาร คำติชม คำแนะนำ และความคิดของผู้ใช้ที่ส่งให้องค์กรของคุณ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และ
 • ข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อคุณหรือองค์กรของคุณติดต่อหรือมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนแพลตฟอร์มซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

2. องค์กรของคุณใช้ข้อมูลนี้อย่างไร
องค์กรของคุณจะแชร์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับ Meta ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยให้ Meta มอบและสนับสนุนบริการนี้แก่องค์กรและผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งอื่นๆ จากองค์กรของคุณด้วย ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลมีดังนี้
 • การสื่อสารกับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบในเรื่องการใช้บริการ
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของบริการนี้สำหรับองค์กรของคุณและผู้ใช้รายอื่นๆ เช่น โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายที่บังคับใช้
 • การปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณและองค์กรของคุณ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของเรา
 • การพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ภายในบริการนี้สำหรับองค์กรของคุณ
 • การเชื่อมโยงกิจกรรมของบริการนี้ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ได้ผู้ใช้รายเดียวกันเพื่อปรับปรุงภาพรวมของบริการนี้
 • การระบุและแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจมี และ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ รวมทั้งค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงบริการนี้

3. การเปิดเผยข้อมูล
องค์กรของคุณจะเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้
 • เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ช่วยในการให้บริการนี้หรือส่วนหนึ่งของบริการนี้
 • เปิดเผยแก่แอพ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบริการนี้
 • เปิดเผยเมื่อเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสำคัญขององค์กร เช่น การโอนบริการนี้ การรวมเข้าด้วยกัน การรวมเป็นหนึ่ง การขายสินทรัพย์ หรือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น ภาวะล้มละลายหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้
 • เปิดเผยเพื่อให้คนๆ หนึ่งได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปัญหาด้านเทคนิค และ
 • เปิดเผยเมื่อเกี่ยวข้องกับหมายศาล การรับประกัน คำสั่งการไต่สวน หรือคำขอหรือคำสั่งอื่นใดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

4. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณ
คุณและองค์กรของคุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณได้อัพโหลดไปยังบริการนี้โดยใช้เครื่องมือที่มีในบริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ หรือผ่านบันทึกกิจกรรม) หากใช้เครื่องมือที่มีให้ในบริการนี้แล้วไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณควรติดต่อองค์กรของคุณโดยตรงเพื่อเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ

5. กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ
Meta Platforms, Inc. ได้รับการรับรองว่าเข้าร่วมกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ เราใช้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Meta Platforms, Inc. ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ในการรับรองนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Meta Platforms, Inc.

6. ลิงก์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม
บริการนี้อาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่บุคคลที่สามดูแลอยู่ ซึ่งองค์กรของคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

7. การปิดบัญชี
หากคุณต้องการที่จะเลิกใช้บริการนี้ คุณควรติดต่อองค์กรของคุณ เช่นเดียวกัน หากคุณไม่ได้ทำงานให้กับหรือในองค์กรนั้นแล้ว องค์กรอาจระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือลบข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
โดยปกติแล้ว การลบบัญชีผู้ใช้หลังจากปิดบัญชีไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน แต่ยังอาจมีข้อมูลบางอย่างอยู่ในสำเนาข้อมูลสำรองในช่วงเวลาหนึ่ง โปรดทราบว่าเนื้อหาที่คุณสร้างและแชร์ในบริการนี้เป็นขององค์กรของคุณ เนื้อหาดังกล่าวอาจยังมีอยู่ในบริการนี้และเข้าถึงได้แม้ว่าองค์กรของคุณจะปิดใช้งานหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณไปแล้ว ในกรณีนี้ เนื้อหาที่คุณให้ไว้ในบริการนี้จะคล้ายกับเนื้อหาประเภทอื่นๆ (เช่น งานนำเสนอหรือบันทึก) ที่คุณอาจสร้างไว้ในช่วงที่ทำงาน

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการอัพเดตเป็นระยะ เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข ส่วนวันที่ “ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด” ด้านล่างจะได้รับการแก้ไข และระบบจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์

9. ข้อมูลติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Workplace โปรดติดต่อองค์กรของคุณผ่านทางผู้ดูแลองค์กร
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคได้โดยการติดต่อองค์กรของคุณผ่านทางผู้ดูแลองค์กร

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2566