ใช้งานให้ลึกซึ้ง

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถสื่อสาร ร่วมงาน และรับประโยชน์สูงสุดจาก Workplace

การวัดความสำเร็จของ Workplace ของคุณ

การวัดความสำเร็จของ Workplace ของคุณคือกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป้าหมายแรกของคุณคือการนำทั้งองค์ของคุณไปไว้บน Workplace Workplace มีคุณค่าเทียบเท่ากับชุมชนที่คุณสร้างบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเท่านั้น และหากไม่มีผู้คน ก็จะไม่มีชุมชน หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าองค์กรของคุณมีความเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

ติดตามความสำเร็จของคุณ

เชื่อมต่อและสื่อสาร

เพื่อที่จะวัดว่าองค์กรของคุณมีความเชื่อมต่อมากน้อยเพียงใด และมีการสื่อสารในระดับไหน เราขอแนะนำให้ติดตามเกณฑ์ชี้วัดดังต่อไปนี้ ซึ่งคุณสามารถพบได้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลของคุณ

  • ผู้คน (บัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแล้ว / สมาชิกที่เปิดใช้) - จากจำนวนผู้คนทั้งหมดที่ได้รับเชิญ มีกี่คนที่ได้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนแล้ว นี่คือเกณฑ์ชี้วัดหลักสำหรับการนำ Workplace ไปใช้ และคุณควรตั้งเป้าให้มากกว่า 80% ของสมาชิกที่ได้รับเชิญนั้นอยู่บน Workplace

  • ผู้ใช้งานรายสัปดาห์ / บัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแล้ว- จากผู้คนที่ได้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตน มีกี่คนที่ใช้งานในทุกๆ เดือน เกณฑ์ชี้วัดนี้คือแก่นหลักของชุมชนของคุณ และคุณควรตั้งเป้าหมายให้สมาชิกบน Workplace จำนวนมากกว่า 60% ใช้งาน Workplace ในแต่ละสัปดาห์
  • การนำแอพ Workplace บนมือถือไปใช้ - เกณฑ์ชี้วัดนี้จะวัดว่าจากสมาชิกทั้งหมดที่คุณได้เชิญไปยัง Workplace มีกี่คนที่ใช้แอพ Workplace บนมือถือ คุณควรตั้งเป้าให้มากกว่า 75% ของสมาชิกทั้งหมดในชุมชนของคุณใช้งานแอพ Workplace บนมือถือ

ร่วมงานกัน

เราขอแนะนำให้ติดตาม KPI ดังต่อไปนี้เพื่อวัดการร่วมงานกันบน Workplace ขององค์กรคุณ

  • กลุ่มที่มีการใช้งานรายสัปดาห์ / จำนวนผู้คนทั้งหมดบน Workplace - การวัดจำนวนกลุ่มที่มีการใช้งานรายสัปดาห์เทียบกับจำนวนรวมของผู้คนที่ได้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Workplace ของตนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพื่อให้คุณรู้ว่ามีการร่วมงานกันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดบน Workplace อัตราที่มากกว่า 50% ในจุดนี้จะเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ระบุถึงการร่วมงานกันอย่างขันแข็ง
  • การนำแอพ Workplace Chat บนมือถือไปใช้ - เกณฑ์ชี้วัดนี้จะวัดว่าจากสมาชิกทั้งหมดที่คุณได้เชิญไปยัง Workplace มีกี่คนที่ใช้แอพ Workplace Chat บนมือถือ คุณควรตั้งเป้าให้มากกว่า 75% ของสมาชิกทั้งหมดในชุมชนของคุณใช้งานแอพ Workplace Chat บนมือถือ

ทำงานอัตโนมัติ

เราขอแนะนำให้ติดตาม KPI ดังต่อไปนี้เพื่อวัดการทำงานอัตโนมัติบน Workplace ขององค์กรคุณ

  • จำนวนของการผสานการทำงานที่เปิดใช้งาน - การระบุจำนวนของการผสานการทำงานที่เปิดใช้งานจะช่วยให้คุณรู้ว่ามีขั้นตอนการทำงานมากน้อยเพียงใดที่ถูกทำให้เป็นอัตโตมัติหรือได้รับการอำนวยความสะดวกจาก Workplace เมื่อผสานการทำงานจะลดความยุ่งยากของขั้นตอนการทำงานอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน

แหล่งข้อมูล


แหล่งข้อมูลเพื่อช่วยเสริมสร้างการใช้งาน Workplace ให้เชี่ยวชาญ