คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

เรียนรู้เคล็ดลับและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดการ Workplace ได้

ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในภาวะวิกฤต

เมื่อเกิดภาวะวิกฤตร้ายแรงขึ้น เครื่องมือการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยจะช่วยให้คุณทราบถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการดูแลความปลอดภัยของพนักงานได้

คู่มือนี้อธิบายถึงภาพรวมของการตรวจสอบสถานะความปลอดภัย หากต้องการคำแนะนำในการใช้งานการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยอย่างละเอียดแบบทีละขั้นตอน คลิกที่นี่

การมอบหมายหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัย:

มอบหมายหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยจัดการการสื่อสารในระหว่างเหตุวิกฤต ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยสามารถสร้างและจัดการกิจกรรมและการฝึกซ้อมรับมือเหตุวิกฤต และเพิ่มผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยคนใหม่ด้วยตัวเอง

การสร้างกิจกรรม:

หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้สร้างกิจกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว หรือดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการรับมือภาวะวิกฤตของคุณ


การแก้ไขการแจ้งเตือน

การเพิ่มผู้คน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานการตรวจสอบสถานะความปลอดภัยกับผู้คนที่ตรงกลุ่ม สร้างรายชื่อผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้วยการนำเข้ารายชื่อจากกลุ่ม Workplace ใช้สเปรดชีท หรือเพิ่มผู้คนด้วยตนเอง

การส่งการตรวจสอบสถานะความปลอดภัย:

รับข้อความได้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบว่าใครปลอดภัยบ้าง การตรวจสอบสถานะความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถติดต่อผู้คนได้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล แชท และการแจ้งเตือนบน Workplace ทุกคนสามารถตอบกลับได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณจึงสามารถทราบได้อย่างรวดเร็วว่าใครต้องการความช่วยเหลือจากคุณบ้าง

แหล่งข้อมูล


ศูนย์ข้อมูลทางเทคนิค

หาข้อมูลด้านไอทีที่คุณต้องการเพื่อให้นำ Workplace มาใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จ