ความปลอดภัยของพนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ศูนย์ความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับความปลอดภัยและได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้พื้นที่


การสื่อสารของคุณต้องเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับคำแนะนำที่ใช้ได้จริง และดึงความสนใจได้ในทันที ไม่ว่าคุณจะแชร์เกี่ยวกับคำแนะนำด้านการเดินทาง คำเตือนเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ หรือเตือนให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับเหตุวิกฤต คู่มือนี้จะแนะนำให้คุณได้ทราบถึงวิธีการใช้ศูนย์ความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยและการแจ้งข่าวสาร
การมอบหมายหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัย
การมอบหมายหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัย
ไปที่ศูนย์ความปลอดภัยในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลเพื่อมอบหมายหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยใหม่ เพื่อช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารด้านความปลอดภัยของพนักงานของคุณได้ โดยพวกเขาสามารถใช้ศูนย์ความปลอดภัยเพื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่ เช่น กิจกรรมรับมือเหตุวิกฤต การทดสอบระบบ และการฝึกซ้อมรับมือ อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความสื่อสารถึงสมาชิกรายอื่นขององค์กรได้อีกด้วย
การทดสอบและฝึกซ้อม
การทดสอบและฝึกซ้อม
ดำเนินการทดสอบและฝึกซ้อมโดยใช้ศูนย์ความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตแล้ว
อย่าลืมตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งแนวทางที่พนักงานต้องปฏิบัติตามไว้อย่างชัดเจนในข้อความสื่อสารสำหรับการทดสอบและฝึกซ้อม โดยปกติแล้วการทดสอบจะไม่ขอให้พนักงานปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษ แต่การฝึกซ้อมควรแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัย เช่น การอพยพไปยังที่ปลอดภัย
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้สร้างกิจกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว หรือดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการรับมือภาวะวิกฤตของคุณ
เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ให้สร้างโพสต์รายงานเหตุการณ์สดในศูนย์ความปลอดภัยเพื่อจัดการความรับผิดชอบของคุณ
  1. ตั้งชื่อและคำอธิบายให้โพสต์รายงานเหตุการณ์สดของคุณ
  2. มอบหมายให้ผู้ดำเนินการด้านความปลอดภัยคนอื่นๆ คอยช่วยเหลือด้านการสื่อสาร
  3. เลือกรูปแบบการส่งข้อความที่ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ รูปแบบการส่งข้อความที่มีให้ใช้ ได้แก่
  4. เลือกผู้ที่จะได้รับข้อความของคุณจากตัวเลือกในเมนูดร็อปดาวน์ หากจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามโปรไฟล์ โปรดทราบว่าคุณต้องกรอกตำแหน่งที่ตั้งนั้นในไดเรกทอรี่ "ผู้คน" ไว้ก่อนแล้ว
  5. พนักงานสามารถรับข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณผ่านการแจ้งเตือนของ Workplace, ข้อความใน Workplace Chat และอีเมล เลือกช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วจึงส่งข้อความ
คุณสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยหลากรูปแบบสำหรับแต่ละเหตุการณ์เพื่ออัพเดตให้พนักงานทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ลองพิจารณาการส่งข้อความประเภท "การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย" เมื่อคุณรับทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบและคอยให้คำแนะนำ หากสถานการณ์ทวีความรุนแรง ให้ส่ง "การตรวจสอบสถานะความปลอดภัย" เพื่อยืนยันว่าพนักงานปลอดภัยหรือไม่ และดูว่าใครบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ
ติดตามข้อมูลเชิงลึกของเหตุการณ์
ติดตามข้อมูลเชิงลึกของเหตุการณ์
ติดตามข้อมูลเชิงลึกของเหตุการณ์
ย้อนกลับไปดูโพสต์รายงานเหตุการณ์สดเพื่อติดตามเกณฑ์ชี้วัด เช่น อัตราการตอบกลับของการตรวจสอบสถานะความปลอดภัย และดูอัตราของรูปแบบการส่งข้อความแบบอื่นทั้งหมด
เจาะลึกข้อมูลโดยคลิกที่ข้อความใดข้อความหนึ่งเพื่อดูรายชื่อผู้ที่ได้รับข้อความ และเพื่อติดตามว่าพนักงานอ่านข้อความของคุณแล้วหรือยัง
หากคุณส่งข้อความประเภท "การตรวจสอบสถานะความปลอดภัย" ให้ติดตามดูว่าใครบ้างที่แสดงตนว่าปลอดภัย และใครบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ที่ไม่ได้ตอบกลับข้อความของคุณ
โปรดอย่าลืมว่า บางคนอาจไม่สามารถติดต่อได้หากไฟฟ้าหรือการสื่อสารได้รับผลกระทบ และคุณควรแจ้งให้พนักงานทราบว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกคือการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเสมอ
แชร์รายงานหลังเกิดเหตุ
แชร์รายงานหลังเกิดเหตุ
อย่าลืมให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบรับทราบรายงานนี้ด้วยแม้ว่าเหตุการณ์จะสงบแล้ว แชร์ "กระดานข่าวสำคัญ" กับพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้ว และแจ้งให้พนักงานทราบว่าจะคุณจะดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัย