คู่มือผู้ดูแลระบบ: การบริหารจัดการผู้คน

เรียนรู้วิธีจัดการผู้ใช้บน Workplace ของคุณจากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล


การเพิ่มผู้ใช้
การเพิ่มผู้ใช้
ไปที่แหล่งข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้
เข้าไปที่หน้า "ผู้คน" ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้จากส่วนนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ Workplace ของคุณได้สามวิธี ดังนี้
การตั้งค่าการเชิญของคุณ
การตั้งค่าการเชิญของคุณ
เลือกจากการตั้งค่าการเชิญผู้ดูแลดังต่อไปนี้เพื่อควบคุมผู้ที่สามารถเข้าร่วม Workplace ของคุณ
 • เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้: ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมได้ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากผู้ดูแลหรือผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
 • บุคคลจากโดเมนอีเมลต่อไปนี้สามารถเข้าร่วมได้: ทุกคนจากโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหรือโดเมนในรายการที่อนุญาตสามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องได้รับคำเชิญ
ผู้ใช้ทุกคนสามารถเพิ่มหรือส่งคำขอเพื่อเพิ่มพนักงานใหม่ตามการตั้งค่าคำขอการเข้าถึงของคุณ ผู้ดูแลสามารถเลือกจากการตั้งค่าคำขอการตั้งค่าทั้งสาม เพื่อกำหนดวิธีการอนุมัติการเข้าร่วม Workplace ของผู้ใช้ใหม่
 • ผู้ดูแลต้องอนุมัติคำขอทั้งหมดเพื่อเข้าร่วม Workplace นี้: คำเชิญที่ส่งจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแล
 • อนุมัติคำขอจากโดเมนอีเมลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการทำให้ผู้คนที่มีอีเมลบริษัทจากโดเมนที่คุณตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มลงในรายการที่อนุญาตสามารถใช้งาน Workplace ของคุณได้
 • อนุมัติคำขอทั้งหมดโดยอัตโนมัติ: ผู้ใช้ใหม่ทุกคนสามารถเข้าร่วม Workplace ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล
ช่องกรอกข้อมูลโปรไฟล์
ช่องกรอกข้อมูลโปรไฟล์
ช่องกรอกข้อมูลโปรไฟล์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตั้งค่า Workplace ของคุณให้ประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้ว Workplace จะบังคับให้คุณกรอกข้อมูลบางช่อง เช่น ชื่อ ตำแหน่ง และทีม แต่เราแนะนำให้คุณกรอกช่องข้อมูลโปรไฟล์มากกว่านั้นเพื่อใช้งานฟีเจอร์ของ Workplace ต่อไปนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • จัดระเบียบชุมชนของคุณเป็น "กลุ่มผู้ใช้" ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดให้กลุ่มเพิ่มและลบสมาชิกโดยอัตโนมัติได้
 • ให้สิทธิ์กับผู้ดูแลกลุ่มในการตั้งกฎการรับสมาชิกสำหรับกลุ่มของตนเองได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ โดยกฎการรับสมาชิกเหล่านี้จะเพิ่มและลบสมาชิกโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากข้อมูลโปรไฟล์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมาชิกอัตโนมัติได้ที่นี่
 • ตั้งค่าแผนภูมิองค์กรของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาบุคคลที่เหมาะสมในการพูดคุยได้อย่างง่ายดาย และให้พนักงานใหม่สามารถเข้าใจโครงสร้างขององค์กรของคุณได้
 • ส่งแบบสำรวจไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยใช้ "กลุ่มผู้ใช้"
สำหรับสมาชิกชุมชนของคุณ คุณยังสามารถเลือกวิธีแก้ไขโปรไฟล์เหล่านี้ได้ โดยคุณมีตัวเลือกดังนี้
 • แก้ไขโดยผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์: หากคุณตั้งค่าการผสานการทำงานนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลโปรไฟล์ที่ได้รับการจัดการในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์ของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปยัง Workplace เช่นกัน
 • แก้ไขโดยผู้ดูแลเท่านั้น: ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์การเข้าถึงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขช่องข้อมูลโปรไฟล์ได้ด้วยตนเองหรือผ่านการอัพโหลดสเปรดชีท
 • เจ้าของโปรไฟล์: ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถอัพเดตช่องข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้ โดยผู้ดูแลจะยังสามารถแก้ไขช่องข้อมูลโปรไฟล์ให้ผู้อื่นได้
เมื่อคุณได้กำหนดว่าช่องข้อมูลโปรไฟล์ใดที่ควรกรอกสำหรับชุมชน Workplace ของคุณแล้ว คุณจะมีวิธีเพิ่มข้อมูลดังกล่าวไปยัง Workplace ดังนี้
 • เชื่อมต่อ Workplace ไปยังผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์ การดำเนินการนี้จะนำข้อมูลโปรไฟล์ที่คุณเก็บไว้ในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์ของคุณไปยัง Workplace ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจจะต้องใช้สเปรดชีท หากคุณไม่มีข้อมูลโปรไฟล์ที่คุณกำหนดให้กรอกในผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์ของคุณ และคุณจะไม่สามารถแก้ไขช่องข้อมูลที่ได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนระบบคลาวด์ของคุณด้วยตนเองได้
 • แก้ไขด้วยตนเองโดยการอัพโหลดสเปรดชีท: ไปที่หน้า "ผู้คน" ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลและนำเข้า CSV โดยใช้เทมเพลตที่มีให้
 • แก้ไขด้วยตนเองโดยการอัพเดตข้อมูลพนักงานทีละคน: คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ที่หน้า "ผู้คน" ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล คลิก "" ที่ด้านขวาของชื่อพนักงานแต่ละคนแล้วเลือก "แก้ไขรายละเอียดของบุคคล"
การระงับการใช้งานของผู้ใช้
การระงับการใช้งานของผู้ใช้
คุณสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้จากหน้า "ผู้คน" ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล ผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานจะถูกนำออกจากกลุ่มหลังจากถูกระงับการใช้งานเป็นเวลาสี่วัน นอกจากนี้โปรไฟล์และเนื้อหาของพวกเขาจะถูกลดอันดับลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม โพสต์เก่าของพวกเขาจะยังคงอยู่ ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลเหล่านี้ไปเมื่อมีการปิดใช้งานบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ติดต่อฝ่ายความช่วยเหลือโดยตรงหากคุณต้องการลบบัญชีออกอย่างถาวร การลบบัญชีหมายความว่าข้อมูลและโพสต์ทั้งหมดที่เป็นของบัญชีเหล่านั้นจะหายไป เราขอแนะนำให้ปิดใช้งานบัญชีแทนการลบบัญชีเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญไป
บทบาทของผู้ดูแล
บทบาทของผู้ดูแล
ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถมอบหมายบทบาทผู้ดูแลให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณจากส่วนผู้ดูแลของแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล ผู้ดูแลยังมีบทบาทอื่นอีกสี่ประเภท ได้แก่
ไปที่แหล่งข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแล
 • นักวิเคราะห์ สามารถเรียกใช้รายงานเพื่อติดตามผลการใช้งานและเนื้อหา ทุกคนสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้ แต่เราขอแนะนำให้มอบหมายบทบาทนี้กับสมาชิกในทีมการใช้งาน Workplace
 • ผู้ควบคุมบัญชี สามารถดู/แก้ไขโปรไฟล์ สร้างผู้ใช้ และระงับการใช้งานของผู้ใช้ บทบาทนี้เหมาะสำหรับสมาชิกทีมสนับสนุนของคุณมากที่สุด
 • ผู้ควบคุมเนื้อหา สามารถดูกลุ่มทั้งหมด ลบกลุ่ม และควบคุมเนื้อหา โดยปกติผู้ควบคุมเนื้อหามักจะเป็นสมาชิกทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • คุณสามารถสร้างบทบาทแบบกำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ