/>

เปิดใช้งานสำเร็จ

ปฏิบัติตามเสาหลักแห่งความสำเร็จ 5 ประการ เพื่อเปิดใช้งาน Workplace ในองค์กรของคุณ


เสาหลักแห่งความสำเร็จ 5 ประการ คือ วิธีการที่พัฒนาขึ้นจากการเปิดใช้งาน Workplace ที่ประสบความสำเร็จนับหลายพันครั้ง คุณควรปฏิบัติตามเสาหลักแต่ละประการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันก่อนวันเปิดใช้งานที่คุณวางแผนไว้เพื่อสร้างชุมชนที่มีความก้าวหน้าและพึ่งพาตนเองได้บน Workplace อ่านต่อเพื่อดูภาพรวมของเสาหลัก 5 ประการ หรือข้ามไปยังบทความต่อไปโดยใช้สารบัญของเนื้อหานี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของเสาหลักแต่ละประการ
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเตรียมผู้บริหารให้พร้อมเพื่อเป็นผู้นำโดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่างและแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดริเริ่มนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและความน่าเชื่อถือในระดับสูง หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมีดังนี้
 1. จัดเวิร์กช็อปสำหรับผู้บริหารกับผู้บริหารอาวุโสของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเรียนรู้วิธีใช้ Workplace
 2. โพสต์วิดีโอต้อนรับจากซีอีโอเพื่อให้สมาชิกในทีมทั้งหมดได้เห็นเมื่อเข้าสู่ระบบ Workplace เป็นครั้งแรก
 3. กำหนดเวลาให้ซีอีโอของคุณเริ่มถ่ายทอดสดบน Workplace ในสัปดาห์ที่เปิดใช้งาน และอย่าลืมโปรโมทการถ่ายทอดสดดังกล่าวในทุกช่องทางที่คุณมีเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเปิดใช้งานโปรไฟล์ Workplace ของตน
2. การผสานการทำงานด้านเทคนิค
2. การผสานการทำงานด้านเทคนิค
การผสานการทำงานด้านเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้แน่ใจได้ว่า Workplace ของคุณมีความปลอดภัย (เช่น ระบบจะเปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้รายใหม่และจะปิดใช้งานบัญชีของผู้ที่ออกจากองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ) และช่วยลดภาระด้านการบริหารในการดูแลรักษาชุมชน ไปที่คู่มือการตั้งค่าเชิงเทคนิคเพื่อดูขั้นตอนทั้งหมดที่ทีมฝ่ายไอทีของคุณควรดำเนินการเพื่อตั้งค่า Workplace ให้พร้อมรับความสำเร็จ
3. ขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างกลุ่ม
3. ขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างกลุ่ม
การสร้างรากฐานของกลุ่มที่เหมือนกันกับโครงสร้างองค์กรของคุณจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างกลุ่มที่ซ้ำซ้อนและกลุ่มที่ไม่มีใครใช้งาน และเราขอแนะนำให้คิดค้นแบบแผนในการตั้งชื่อสำหรับกลุ่มหลักของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาด้วยเช่นกัน หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมีดังนี้
 1. สร้างกลุ่มทำงานที่เป็นพื้นฐานหลัก โดยเพิ่มพนักงานไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
 2. นำขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือเกิดขึ้นเป็นประจำเข้าสู่ Workplace (ตัวอย่างเช่น คำถามสำหรับแผนกช่วยเหลือด้าน HR/IT)
 3. สร้างกลุ่มการประกาศหลักสำหรับบริษัท และกลุ่มย่อยสำหรับทีมแยกย่อยต่างๆ ที่ได้รับการดูแลเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อหา
4. กลยุทธ์การสื่อสาร
4. กลยุทธ์การสื่อสาร
Workplace ไม่ควรเป็นแค่ "เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง" ที่องค์กรของคุณเปิดใช้งาน คุณควรสร้างความกระจ่างเพื่อตอบคำถามว่า 'ทำไม' ถึงต้องใช้ Workplace ด้วยการเน้นให้เห็นความสำคัญของผลประโยชน์สำหรับพนักงานของคุณ รวมถึงวิธีการที่ Workplace สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการสื่อสารของคุณควรมีช่องทางที่หลากหลาย (ออนไลน์, สิ่งพิมพ์, Workplace ฯลฯ) และจุดมุ่งหมายสำหรับก่อนเปิดใช้งาน ระหว่างเปิดใช้งาน และหลังเปิดใช้งาน ลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อการเปิดใช้งานของเราเพื่อออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารในแบบของคุณ
5. แชมป์เปี้ยนและการฝึกอบรมในระยะแรกเริ่ม
5. แชมป์เปี้ยนและการฝึกอบรมในระยะแรกเริ่ม
การให้กลุ่มลูกค้าผู้นำสมัยและอินฟลูเอ็นเซอร์สนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ที่ตั้งและแผนกจะช่วยรับประกันว่าผู้คนจะเข้าใจถึงคุณค่าของ Workplace ได้เร็วขึ้น พร้อมลดภาระการบริหารของคุณลง เราขอแนะนำให้คุณมีแชมป์เปี้ยนจำนวน 5% - 10% ของขนาดพนักงานทั้งหมดของคุณ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมีดังนี้
สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ
การปฏิบัติตามเสาหลักแห่งความสำเร็จ 5 ประการจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าผู้คนในองค์กรของคุณจะหันมาใช้ Workplace และมีส่วนร่วมสูงหลังจากเปิดใช้งาน
 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้บริหารทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบในการมีส่วนร่วมบน Workplace
 2. การผสานการทำงานด้านเทคนิค: ตั้งค่า Workplace ของคุณให้พร้อมรับความสำเร็จด้วยการผสานการทำงานกับระบบไอทีที่คุณมีอยู่
 3. ขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างกลุ่ม: สร้างรากฐานของกลุ่มและเนื้อหาก่อนเชิญพนักงานให้เข้าร่วม Workplace
 4. กลยุทธ์การสื่อสาร: สร้างแผนการโปรโมทภายในสำหรับการเปิดใช้งาน Workplace
 5. แชมป์เปี้ยนและการฝึกอบรมในระยะแรกเริ่ม: กำหนดแชมป์เปี้ยนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมอบความรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้แชมป์เปี้ยนเหล่านั้นโปรโมท Workplace ให้กับเพื่อนร่วมงาน