แชมป์เปี้ยนและการฝึกอบรมในระยะแรกเริ่ม

แชมป์เปี้ยนบน Workplace เป็นผู้ที่ช่วยสร้างชุมชนของคุณและโปรโมท Workplace ให้แก่เพื่อนร่วมงาน


ทำไมคู่มือผู้ใช้จึงสำคัญ
ทำไมคู่มือผู้ใช้จึงสำคัญ
แชมป์เปี้ยนคือส่วนหลักส่วนหนึ่งในการเปิดใช้ Workplace ของคุณ คนเหล่านี้คือผู้ที่นำ Workplace ไปใช้งานรายแรกๆ และเป็นผู้ช่วยกำหนดทิศทางชุมชน Workplace ของคุณ และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งคุณต้องการเห็นในภายในชุมชน คุณอาจมองได้ว่าแชมป์เปี้ยนคือผู้แทน Workplace ภายในบริษัท โดยเป็นผู้ที่ช่วยให้คุณใช้งานในช่วงเปิดใช้ได้สมบูรณ์และง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ก่อนที่จะเปิดใช้ แชมเปี้ยนจะช่วยก่อตั้งชุมชนของคุณด้วยการสร้างกลุ่มและเพิ่มเนื้อหาก่อนหน้าที่จะเชิญชวนทุกคนที่เหลือในองค์กร ตลอดช่วงก่อนการเปิดใช้ ช่วงเปิดใช้ และหลังการเปิดใช้ เครือข่ายแชมเปี้ยนของคุณจะโปรโมท Workplace แก่เพื่อนร่วมงานของตน และย้ายทีมหลักและการสื่อสารของโปรเจ็กต์ไปยัง Workplace เพื่อกระตุ้นการนำไปใช้และการมีส่วนร่วม
คุณสามารถให้ความสนใจกับกลยุทธ์ของการเปิดใช้ เช่น แผนการสื่อสารภายใน การพัฒนาจุดมุ่งหมาย และการรวบรวมกรณีการใช้งานด้วยการเปิดใช้งานเครือข่ายแชมป์เปี้ยนของคุณ
วิธีการเชิงเทคนิค
วิธีการเชิงเทคนิค
การเลือกแชมป์เปี้ยน
คุณควรเลือกพนักงานจำนวน 10-20% ขององค์กรคุณให้เป็นแชมป์เปี้ยน เพื่อสร้าง Workplace ที่เปี่ยมความหมายและเป็นมิตรเมื่อคุณเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ แชมป์เปี้ยนเหล่านี้ควรเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนขององค์กรคุณ โดยมีตัวแทนจากทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ทุกช่วงวัย และทุกระดับการจัดการ
นอกจากนั้น คุณยังควรเลือกแชมป์เปี้ยนจากอิทธิพลของพวกเขาในองค์กร รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ในระยะแรกเริ่ม (ชำนาญเรื่องเครือข่าย มีวิสัยทัศน์ สร้างแรงจูงใจเก่ง) การนำหัวหน้างานที่สามารถกำหนดทิศทางพฤติกรรมการทำงานภายในทีมของตนได้ในทันทีให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั้นอาจมีประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษ
ช่วงก่อนเปิดใช้
 • จัดช่วงการฝึกอบรมกับแชมป์เปี้ยนเพื่อแนะนำพวกเขาโดยละเอียดเกี่ยวกับบทบาทในการเปิดใช้ ฟีเจอร์หลักของ Workplace และจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับการนำ Workplace ไปใช้งาน
 • สร้างกลุ่ม Workplace ลับสำหรับแชมป์เปี้ยนทั้งหมดให้เป็นที่ที่คุณสามารถแชร์การดำเนินการสำหรับแคมเปญสำคัญ และกรณีการใช้งานใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขานำไปใช้ภายในทีมของตน
 • ใช้กลุ่มและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อแบ่งปันแหล่งข้อมูล เช่น คู่มือสำหรับผู้ใช้ใหม่, คู่มือสำหรับผู้ดูแลกลุ่ม, มีส่วนร่วมและส่งอิทธิพล: คู่มือการใช้โพสต์ให้ประสบผลสำเร็จ, จัดการทีมของคุณด้วย Workplace from Meta และอื่นๆ อีกมากมาย
 • แชมป์เปี้ยนควรได้รับสิทธิ์การเข้าถึงได้ล่วงหน้า (เราแนะนำระยะเวลา 7-10 วันก่อนวันเปิดใช้) เพื่อให้พวกเขาช่วยจัดเตรียมชุมชนสำหรับวันเปิดใช้ แชมป์เปี้ยนของคุณจะสามารถสร้างกลุ่มและโพสต์เนื้อหาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจได้ โดยการเข้าใจเป้าหมายของคุณและเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในกลุ่ม นอกจากนั้นพวกเขายังสามารถช่วยเหลือในการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มใช้งาน Workplace และสร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย
ช่วงเปิดใช้
 • แชมป์เปี้ยนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานทั้งหมดเปิดใช้งานโปรไฟล์ของตน ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม แชมป์เปี้ยนสามารถแชร์ความรู้และเพิ่มการรับรู้ที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Workplace ได้
 • ให้แชมเปี้ยนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมวันเปิดใช้ของคุณ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์จากทีมของตนเพื่อทำให้วันเปิดใช้เป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคน
 • ส่งเสริมให้แชมเปี้ยนพูดคุยแบบเห็นหน้ากับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับ Workplace และนำทีมและการสื่อสารของโปรเจ็กต์เข้าไปสู่ Workplace เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้
ช่วงหลังเปิดใช้
 • แชมป์เปี้ยนจะยังคงมีบทบาทที่กระตือรือร้นในแคมเปญการมีส่วนร่วมของ Workplace ในหลังจากเปิดใช้แล้ว พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าถึงและสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตามการมีส่วนร่วมไม่ทัน เราได้เห็นความสำเร็จมากมายในด้านการมีส่วนร่วมซึ่งเกิดจากการให้แชมป์เปี้ยนเป็นผู้นำการแข่งขันตามภูมิภาคหรือแผนกเพื่อกระตุ้นการเปิดใช้ผ่านการแข่งขันที่เป็นมิตร
 • ให้แชมป์เปี้ยนยังคงมีส่วนร่วมในการริเริ่มและแคมเปญของ Workplace ต่อไปหลังจากการเปิดใช้ และใช้แชมป์เปี้ยนของคุณให้เป็นผู้ที่คอยรับฟังและจับตาดูผลตอบรับ โดยมุ่งหาตัวอย่างของกรณีการใช้งานบน Workplace แชมป์เปี้ยนของคุณควรได้รับการส่งเสริมให้แชร์กรณีการใช้งานเหล่านี้ในกลุ่มแชมป์เปี้ยน ซึ่งคุณสามารถนำไปแชร์กับทั่วทั้งองค์กรได้อีกต่อ
สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ
 • แชมป์เปี้ยนที่เห็นด้วยกับเหตุผลที่คุณต้องการใช้งาน Workplace จะสามารถถ่ายทอดความตื่นเต้นและเป้าหมายได้ดียิ่งกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นคุณจึงควรให้สิ่งจูงใจและกรรมสิทธิ์ในกลุ่มบางกลุ่มแก่พวกเขา ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้แชมป์เปี้ยนเหล่านั้นส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานของตน
 • การสร้างชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน กล่าวคือ ยิ่งผู้ใช้ในระยะแรกเริ่มมีใจรักมากเท่าไรก็ยิ่งดีมากเท่านั้น คุณสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างกลุ่มและเพิ่มเนื้อหากับทีมแชมป์เปี้ยนทั้งหมดได้ในช่วงก่อนที่จะถึงวันเปิดใช้
 • การเปิดใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เหล่าแชมป์เปี้ยนจะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของตนในวันเปิดใช้ แต่คุณควรสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมต่อไป และรายงานไอเดียกับข้อเสนอแนะต่างๆ กลับไปยังทีมโปรเจ็กต์ เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้ Workplace ของคุณอย่างต่อเนื่อง