เวิร์คช็อปการประเมินคุณค่า

เวิร์คช็อปภายในที่จะช่วยคุณระบุปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจและคุณค่าที่ Workplace จะสร้างให้แก่องค์กรของคุณ


เวิร์คช็อปการประเมินคุณค่าเป็นเวิร์คช็อปภายในที่คุณจัดขึ้นร่วมกับทีมโปรเจ็กต์ Workplace ของคุณเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจและคุณค่าที่ Workplace จะสร้างให้แก่องค์กรของคุณ คู่มือนี้จะให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับวิธีใช้งานเวิร์คช็อปการประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ที่จะได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์คช็อป โปรดดูแหล่งข้อมูลนี้
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คช็อปนี้
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คช็อปนี้
  • ข้อมูลของปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจที่รวบรวมมาเพื่อช่วยธุรกิจของคุณในการเปิดใช้ Workplace และช่วยให้ได้รับการสนับสนุนในการลงทุนกับ Workplace จากผู้บริหาร
  • ผลลัพธ์ที่ต้องการและผลกระทบจากปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจแต่ละตัวเพื่อวัดคุณค่าของ Workplace ที่มีต่อองค์กรของคุณเมื่อเวลาผ่านไป เราแนะนำให้คุณตรวจสอบปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านี้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มคุณค่าของ Workplace ให้มากที่สุด
  • ขั้นตอนการทำงานที่คุณสามารถใช้ Workplace เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนเปิดใช้เมื่อคุณร่างโครงสร้างกลุ่มและแผนการสื่อสารสำหรับการเปิดใช้ Workplace
วิธีการเชิงเทคนิค
วิธีการเชิงเทคนิค
  1. แบ่งเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงให้สมาชิกทีมโปรเจ็กต์ Workplace ทุกคนมาพบกันและระบุปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจประจำ Workplace ของคุณ
  2. จัดเวิร์คช็อปการประเมินคุณค่า เวิร์คช็อปการประเมินคุณค่าออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย เราจึงได้เตรียมเทมเพลตซึ่งมีข้อมูลของตัวอย่างผลลัพธ์ ขั้นตอนการทำงานที่แนะนำ และการวัดผลกระทบเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น คุณจะได้รับตัวอย่างผลลัพธ์ 6 รายการที่มาพร้อมกับขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกันและการวัดผลความสำเร็จที่แนะนำ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายในเวิร์คช็อปและจุดประกายไอเดียในการขับเคลื่อนธุรกิจให้กับคุณและทีมของคุณ
  3. ขั้นตอนที่สำคัญในเวิร์คช็อปนี้คือการระบุและวัดผลข้อมูลขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันของคุณที่วางแผนจะปรับปรุงพัฒนาขึ้นด้วย Workplace โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลขั้นตอนการทำงานก่อนใช้ Workplace โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนี้ควรได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลกระทบของ Workplace ต่อธุรกิจของคุณ ผู้คนส่วนใหญ่มักละเลยขั้นตอนนี้ไป แต่ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดในการตรวจสอบว่า Workplace ช่วยสร้างคุณค่าให้องค์กรของคุณอย่างไรบ้าง
  4. รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารของคุณเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจที่คุณระบุได้ในเวิร์คช็อป แนวทางที่ดีเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคือการให้เหล่าผู้บริหารเข้าร่วมเวิร์คช็อปการประเมินคุณค่าด้วย ซึ่งไอเดียของพวกเขาจะได้รับการพิจารณาในระหว่างเวิร์คช็อป ไม่ใช่หลังจากเวิร์คช็อปเสร็จสิ้นแล้ว ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักสำคัญของธุรกิจของคุณในการเปิดใช้ Workplace เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทราบว่าต้องวัดผลอะไรเมื่อประเมินคุณค่าที่ Workplace สร้างให้แก่องค์กร
  5. ใช้ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านี้ตลอดช่วงการเปิดใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโครงสร้างกลุ่มและแผนการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการหาผู้รับผิดชอบเมื่อเวลาผ่านไป
  6. ตรวจสอบปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจซ้ำและประเมินผลที่ได้รับทุก 3 เดือนหลังจากเปิดใช้ Workplace คุณอาจพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจบางอย่างไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจต้องเพิ่มปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ คุณจึงควรอัพเดตและปรับปรุงปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจทุกครั้งเพื่อประเมินผลกระทบ
  7. วัดผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณทุกไตรมาส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แชร์เกณฑ์ชี้วัดผลกระทบแก่ทีมผู้บริหารเพื่อเน้นย้ำคุณค่าที่ Workplace สร้างให้แก่องค์กรของคุณ
ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
เราขอแนะนำให้คุณทำงานร่วมกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดเวิร์คช็อปประเมินคุณค่า ทำการประเมินคุณค่าหลังการนำไปใช้ และให้คำแนะนำในการเปิดใช้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุผลเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ