ข่าวผลิตภัณฑ์ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Workplace และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวด้วยแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้เปิดให้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้ควบคุมเนื้อหาเท่านั้น

ใช้แหล่งข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัท แหล่งข้อมูลทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้ควบคุมเนื้อหาสามารถคัดสรรแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท เช่น นโยบายล่าสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คำถามที่ฝ่ายให้ความช่วยเหลือพบบ่อย และข้อมูลสำหรับฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน และการนำทางที่เสมอต้นเสมอปลายก็ช่วยให้พนักงานหาข้อมูลที่ต้องการได้พบนี่คือตัวอย่างสิ่งที่น่าใช้แหล่งข้อมูลเชื่อมโยงไปหา

  • ข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น พอร์ทัลการรับชำระเงิน และวิธีการขอลาหยุด
  • นโยบายด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่สรุปขอบเขตการใช้จ่ายและวิธีการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายไว้ด้วยกัน
  • ข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เช่น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ฝึกอบรมภายในบริษัท รายการตรวจสอบการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
  • ข้อมูลสำหรับศึกษาวิธีการใช้ Workplace เช่น ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปสู่ศูนย์แหล่งข้อมูลลูกค้าและหน้าการฝึกอบรมของเรา

เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชน Workplace ของคุณ:

  • คลิกที่ “ดูเพิ่มเติม” ในส่วนสำรวจ ซึ่งอยู่บนแถบนำทางในหน้าหลัก และเลือก “แหล่งข้อมูล”


  • คลิกปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่” แล้วตั้งชื่อและเขียนคำอธิบายหมวดหมู่ของคุณ จากนั้น เลือก “บันทึกหมวดหมู่”
  • คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแหล่งข้อมูล” ในหมวดหมู่ที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วเพิ่ม URL ขอบเว็บไซต์ ชื่อแหล่งข้อมูล และคำอธิบายแหล่งข้อมูลตามต้องการ
  • เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลลงในหมวดหมู่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “เรียบร้อย” หากคุณต้องการให้คนในองค์กรของคุณเห็นแหล่งข้อมูลด้วย ให้เลือก “เผยแพร่”

เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์การตรวจสอบสถานะความปลอดภัยเมื่อใช้ WorkplacePlay Icon

หมายเหตุ: หมวดหมู่จะถูกซ่อนไว้จากผู้ชมทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลคนอื่นๆ และจะปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อมีผู้ดูแลคนใดคนหนึ่งทำการเผยแพร่ คุณสามารถแก้ไข ลบ หรือซ่อนหมวดหมู่ได้ตลอดเวลา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

อ่านต่อ