วิดีโอวิดีโอให้ความรู้ที่คุณสามารถดาวน์โหลดและแชร์กับชุมชน Workplace ของคุณได้
การใช้ Workplace ในฐานะผู้ดูแล

การใช้ Workplace ในฐานะผู้ดูแล

เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลระบบของ Workplace

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคล

การใช้ Workplace ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เรียนรู้วิธีการจัดการทีมของคุณ ทำงานร่วมกัน และกระตุ้นการเติบโต

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace ในฐานะผู้บริหาร

การใช้ Workplace ในฐานะผู้บริหาร

ออกแบบการสื่อสารที่โปร่งใสและคอยตรวจสอบการดำเนินงานในองค์กรของคุณ

ดาวน์โหลด
จัดการการแจ้งเตือน

จัดการการแจ้งเตือน

เรียนรู้วิธีจัดการการแจ้งเตือน เพื่อทำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณได้ตลอด

ดาวน์โหลด
ทำงานร่วมกันบนไฟล์ต่างๆ

ทำงานร่วมกันบนไฟล์ต่างๆ

เราได้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อทำให้การแชร์และค้นหาไฟล์ง่าย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดาวน์โหลด
เปลี่ยนองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้กลายเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงถึงกัน

เปลี่ยนองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้กลายเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงถึงกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับ Workplace และวิธีที่องค์กรของคุณจะสื่อสารและทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

ดาวน์โหลด
ภาพรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า

ภาพรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า

สำรวจแหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้ Workplace ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace Live

การใช้ Workplace Live

ใช้ Workplace Live เพื่อแพร่ภาพการประชุม ดึงให้เพื่อนร่วมงานของเข้ามามีส่วนร่วม และดูแลให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเสมอ

ดาวน์โหลด
5 เสาหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

5 เสาหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ Workplace

ดาวน์โหลด
5 เสาหลัก: ขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างกลุ่ม

5 เสาหลัก: ขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างกลุ่ม

เรียนรู้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานบน Workplace

ดาวน์โหลด
5 เสาหลัก: การผสานการทำงานด้านเทคนิค

5 เสาหลัก: การผสานการทำงานด้านเทคนิค

พัฒนากลยุทธ์ที่เป็นระบบเพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการเริ่มใช้งาน Workplace และเข้าหาพนักงานหลังการเริ่มใช้งาน

ดาวน์โหลด
5 เสาหลัก: แชมป์เปี้ยน Workplace

5 เสาหลัก: แชมป์เปี้ยน Workplace

เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของแชมป์เปี้ยน Workplace เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมบน Workplace

ดาวน์โหลด
5 เสาหลัก: กลยุทธ์ในการสื่อสาร

5 เสาหลัก: กลยุทธ์การสื่อสาร

พัฒนากลยุทธ์ที่เป็นระบบเพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการเริ่มใช้งาน Workplace และเข้าหาพนักงานหลังการเริ่มใช้งาน

ดาวน์โหลด
การจัดการโปรเจ็กต์

การใช้ Workplace เพื่อจัดการโปรเจ็กต์

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace เพื่อจัดการโปรเจ็กต์ของทีม

ดาวน์โหลด
การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace เพื่อทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace สำหรับการชมเชย

การชมเชยบน Workplace

เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วยวัฒนธรรมการชมเชย

ดาวน์โหลด
เสริมพลังวัฒนธรรมขององค์กรด้วย Workplace

เสริมพลังวัฒนธรรมขององค์กรด้วย Workplace

ใช้ Workplace เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนรู้สึกเป็นชุมชนเดียวกันอย่างแท้จริง และชมเชยผู้ที่มีส่วนผลักดันวัฒนธรรมประจำองค์กรของคุณ

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace สำหรับการเรียนรู้และพัฒนา

การเรียนรู้และการพัฒนาบน Workplace

มอบการเรียนรู้และการพัฒนาทีถูกปรับแต่งเหมาะกับแต่ละบุคคลให้สมาชิกทุกคนในองค์กร

ดาวน์โหลด
การรับรู้และเข้าถึงจากฝ่ายบริหาร

การรับรู้และเข้าถึงจากฝ่ายบริหาร

เมื่อทีมผู้นำใช้ Workplace เป็นประจำ พวกเขาได้ส่งเสริมค่านิยมของบริษัท และยังรับประกันว่าพนักงานที่อยู่ห่างไกลจะรู้สึกผูกพันกับสำนักงานใหญ่มากขึ้นด้วย

ดาวน์โหลด
การพลิกโฉมประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานใหม่

การพลิกโฉมประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานใหม่

การจัดการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกใหม่ของทีมสามารถทำงประสานการทำงานร่วมกับองค์กรของคุณได้

ดาวน์โหลด
การสื่อสารประจำวัน

การสื่อสารประจำวัน

การขจัดอุปสรรคเพื่อช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างเป็นอิสระจะพลิกโฉมความสามารถในการพูดคุยสื่อสารและการลงมือปฏิบัติงานของผู้คนได้

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace สำหรับการสรรหาพนักงาน

การสรรหาพนักงานชั้นนำ

ใช้ Workplace เพื่อร่นระยะเวลาระหว่างการสัมภาษณ์ถึงการเสนอตำแหน่งงานให้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลด
การโต้ตอบ 2 ทางของพนักงาน

การโต้ตอบ 2 ทางของพนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace เพื่อสร้างบริษัทที่เชื่อมถึงกันโดยใช้การมีส่วนร่วมของพนักงาน 2 ทาง

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace เพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์

การใช้ Workplace เพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์

ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้นำและผู้ตามทุกระดับภายในองค์กรของคุณและส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในประกาศแผนยุทธศาสตร์สำคัญให้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด
การจัดการงานกิจกรรม

การจัดการงานกิจกรรม

เรียนรู้วิธีการใช้ Workplace เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายดายในการจัดงานกิจกรรมภายในและนอกองค์กร

ดาวน์โหลด
แคมเปญภายในองค์กร

แคมเปญภายในองค์กร

ใช้ Workplace เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมการทำงานต่างๆ ขององค์กร

ดาวน์โหลด
การตรวจสอบสถานะความปลอดภัย

การตรวจสอบสถานะความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของ Workplace เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์และบัญชีสำหรับพนักงานทุกคนในเหตุการณ์วิกฤต

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace เพื่อสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต

การใช้ Workplace เพื่อสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต

ใช้ Workplace เพื่อสื่อสารและยืนยันให้พนักงานของคุณมั่นใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยในช่วงสถานการณ์วิกฤต

ดาวน์โหลด