วิดีโอการเรียนรู้

วิดีโอให้ความรู้สำหรับ Workplace ที่คุณสามารถดาวน์โหลดและแชร์กับชุมชนของคุณได้

วิดีโอทั้งหมดเริ่มต้นใช้งานวิดีโอเกี่ยวกับฟีเจอร์

การจัดการโปรเจ็กต์

การจัดการโปรเจ็กต์ใน Workplace

เรียนรู้ว่ากลุ่ม Workplace ช่วยให้คุณติดตามการอัพเดตสำคัญของโปรเจ็กต์ได้อย่างไร

ดาวน์โหลด
การทำงานร่วมกับคนภายนอกองค์กรของคุณ

การทำงานร่วมกับคนภายนอกองค์กรของคุณ

กลุ่ม Workplace ที่มีหลายบริษัทจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้คนภายนอกองค์กรของคุณได้ เช่น พาร์ทเนอร์ ผู้ให้บริการ และอาสาสมัคร

ดาวน์โหลด
การชมเชยผ่าน Workplace

การชมเชยผ่าน Workplace

สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับพนักงานด้วยวัฒนธรรมการให้คำชมเชย

ดาวน์โหลด
ผลักดันวัฒนธรรมของบริษัท

ผลักดันวัฒนธรรมของบริษัท

ใช้ Workplace ในการสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกแห่งความเป็นชุมชนที่แท้จริง และเชิดชูผู้ที่สรรสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดาวน์โหลด
ใช้ Workplace เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

การเรียนรู้และการพัฒนา

มอบการเรียนรู้และการพัฒนาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคนในองค์กร

ดาวน์โหลด
การรับทราบและการเข้าถึงฝ่ายบริหาร

การรับทราบและการเข้าถึงฝ่ายบริหาร

การที่ทีมผู้นำใช้ Workplace เป็นประจำจะทำให้บริษัทมีคุณค่ามากขึ้น และส่งผลให้พนักงานทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่มากกว่าเดิม

ดาวน์โหลด
ปรับเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มต้น

ปรับเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มต้น

การจัดการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกใหม่ของทีมสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรของคุณได้

ดาวน์โหลด
การสื่อสารประจำวัน

การสื่อสารประจำวัน

การขจัดอุปสรรคเพื่อช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างเป็นอิสระจะพลิกโฉมความสามารถในการพูดคุยสื่อสารและการลงมือปฏิบัติงานของผู้คน

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace ในการคัดสรรบุคลากร

การคัดสรรพนักงานผู้มีความสามารถ

ใช้ Workplace เพื่อร่นระยะเวลาระหว่างการสัมภาษณ์ถึงการเสนอตำแหน่งงานให้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลด
การโต้ตอบระหว่างพนักงาน

การโต้ตอบระหว่างพนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace เพื่อสร้างการสนทนาที่ผู้คนภายในองค์กรมีส่วนร่วมและทำให้เกิดการดำเนินการ

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace เพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์

การใช้ Workplace เพื่อประกาศแผนยุทธศาสตร์

ลดระยะห่างระหว่างผู้นำกับพนักงาน และเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการประกาศแผนยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด
การจัดการงานกิจกรรม

การจัดการงานกิจกรรม

เรียนรู้วิธีใช้ Workplace ในการสร้างชุมชนอันแข็งขันด้วยงานกิจกรรมภายใน

ดาวน์โหลด
แคมเปญภายในองค์กร

แคมเปญภายในองค์กร

ใช้ Workplace เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการดำเนินการของพนักงานในโปรแกรมต่างๆ ภายในองค์กร

ดาวน์โหลด
การใช้ Workplace เพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤติ

การใช้ Workplace เพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ใช้ Workplace เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ข้อมูลกับพนักงานของคุณในภาวะวิกฤติ

ดาวน์โหลด