พัฒนา DE&I ด้วย Workplace

รางวัล Workplace Customer Success Awards ปี 2021

ชุมชนและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพที่ AB InBev

การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ

การเชื่อมต่อที่มีความหมายในหมู่พนักงานทั่วโลก

พัฒนา DE&I ด้วย Workplace

รางวัล Workplace Customer Success Awards ปี 2021

ดูกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ

ดูว่าองค์กรเช่นคุณจะใช้ Workplace ในการเชื่อมต่อพนักงานและเพิ่มการทำงานร่วมกันได้อย่างไร

“เราได้รับผลประโยชน์จากเสียงที่รวมเป็นหนึ่งของทีมเราทั่วโลกซึ่งช่วยให้เราเดินหน้าได้รวดเร็วในฐานะองค์กรระดับโลกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา เราชอบที่ทีมของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นบน Workplace ขณะที่พวกเขาดูแลลูกค้าของเราให้ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก”

Gillian Tans
CEO

“Workplace เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และทำให้ทีมทั่วโลกได้เห็นหน้าค่าตากัน เรากำลังล้มเลิกการทำงานแบบตัวใครตัวมัน และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างการทำงาน ตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในหมู่พนักงานที่ห่างไกล ซึ่งจุดประกายความสนุกสนานในตัวเราได้ดีทีเดียว”

Richelle Luther
SVP และผู้บริหารระดับสูงสุดแผนกทรัพยากรมนุษย์

"พนักงานของเราเป็นผู้แนะนำสิ่งต่างๆ ที่เราทำใน Valet Living และ Workplace คือเครื่องมือที่มีค่ามหาศาลที่ช่วยเชื่อมต่อเรากับบุคลากรหน้างานได้โดยตรง ผมสนุกกับการเข้าไปใช้งาน Workplace เป็นประจำทุกวัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากพนักงาน และได้เห็นงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำกันอยู่ด้วยตาตัวเอง"

Shawn Handrahan
ประธานบริษัทและซีอีโอ

“เราได้รับผลประโยชน์จากเสียงที่รวมเป็นหนึ่งของทีมเราทั่วโลกซึ่งช่วยให้เราเดินหน้าได้รวดเร็วในฐานะองค์กรระดับโลกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา เราชอบที่ทีมของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นบน Workplace ขณะที่พวกเขาดูแลลูกค้าของเราให้ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก”

Gillian Tans
CEO

“Workplace เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และทำให้ทีมทั่วโลกได้เห็นหน้าค่าตากัน เรากำลังล้มเลิกการทำงานแบบตัวใครตัวมัน และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างการทำงาน ตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในหมู่พนักงานที่ห่างไกล ซึ่งจุดประกายความสนุกสนานในตัวเราได้ดีทีเดียว”

Richelle Luther
SVP และผู้บริหารระดับสูงสุดแผนกทรัพยากรมนุษย์