ชุมชน Workplaceเข้าร่วมชุมชน Workplace เพื่อแชร์และเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ ที่ใช้งาน Workplace

ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Workplace

กลุ่มที่มีหลายบริษัทซึ่งเปิดรับทุกคนที่ต้องการตามทันข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Workplace

ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้ดูแล Workplace

ส่วนที่ผู้ดูแล Workplace มารับทราบการอัพเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ และติดตามแหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับผู้ดูแล

ชุมชนผู้ใช้ Workplace

เป็นชุมชนเปิดที่มีผู้ใช้จากทั่วโลก ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดใน Workplace การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัล SaaS การสื่อสารภายในองค์กร และงานด้านทรัพยากรบุคคล

Workplace for Good

กลุ่มที่มีหลายบริษัทนี้เป็นพื้นที่ให้คุณสามารถค้นหาและมอบคำแนะนำ สร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ