ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญ: เครื่องมือชี้วัดสำหรับบุคลากรหน้างานปี 2021

องค์กรหลายองค์กรมีความเสี่ยงที่บุคลากรหน้างานจะพร้อมใจกันลาออก ดาวน์โหลดรายงานการวิจัยของเราเพื่อเรียนรู้ว่าการพร้อมใจกันลาออกคืออะไรและคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับองค์กรของคุณได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

เหตุใดจึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่

แบบสำรวจทั่วโลกของเราจากบุคลากรหน้างานจำนวน 7,000 คนและกลุ่มผู้นำระดับสูงจำนวน 1,350 คนได้เปิดเผยว่า พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานมีความเสี่ยงที่จะออกจากงาน เว้นแต่บริษัทจะให้ความสำคัญกับ 4 เสาหลักเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

ดาวน์โหลดรายงานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรหน้างานในหัวข้อต่อไปนี้

  • ความพึงพอใจและการมีอำนาจตัดสินใจ
  • ความเชื่อมั่นในผู้นำ
  • การเรียนรู้และการเติบโต
  • ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัย

เราจะแชร์รายละเอียดข้อมูลหลักๆ และประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนบุคลากรหน้างานให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งต่อไป