ผู้นำฝ่ายการสื่อสารสามารถฟื้นฟูชุมชนเมื่อเราต้องกลับมาทำงานปกติได้อย่างไร

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีเพื่ออ่านกลยุทธ์ในยุคหลังโควิดสำหรับผู้นำฝ่ายการสื่อสารที่กำลังมองหาวิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมในช่วงที่เรากำลังฟื้นตัว

ยินดีต้อนรับกลับสู่การทำงาน แม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านก็ตาม

วิกฤตโควิด-19 ได้แสดงให้ผู้นำฝ่ายการสื่อสารเห็นว่า การเชื่อมต่อและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมองค์กรสำหรับพนักงานทุกคน นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนพนักงานที่ทำงานจากทางไกล

การสื่อสารจะต้องเป็นสิ่งนำทางให้กับองค์กร คอยช่วยให้พนักงานปลอดภัย รับรู้ข่าวสาร และมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

อ่านข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำฝ่ายการสื่อสาร 6 รายจากบริษัทระดับโลกเพื่อค้นพบวิธีการที่ Workplace สามารถช่วยคุณฟื้นฟูวัฒนธรรมด้วยการเชื่อมต่อและสื่อสารกับพนักงาน โดยทำลายกำแพงทางภาษาและภูมิศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อค้นพบวิธี:

  • เชื่อมต่อบุคลากรหน้างานที่ทำงานจากทางไกลเข้ากับผู้บริหารระดับสูง
  • ทลายกำแพงระหว่างฝ่ายต่างๆ ลดโครงสร้างแบบลำดับขั้น
  • เปลี่ยนการแพร่ภาพแบบทางเดียวให้กลายเป็นการสนทนาแบบสองทาง
  • ทำให้มั่นใจว่าความเห็นจะไม่ถูกคัดออกระหว่างผ่านขั้นต่างๆ ของการจัดการ
  • สื่อสารและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น พร้อมวัดผลได้ทันที