Enhance EX with Workplace สำหรับฝ่ายสื่อสาร

ประสบการณ์ของพนักงาน (EX) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจเมื่อกลับมาสู่ที่ทำงาน ดาวน์โหลดคู่มือใหม่นี้เพื่อค้นพบว่าผู้นำด้านการสื่อสารสามารถใช้กลยุทธ์ด้านประสบการณ์ของพนักงานกับ Workplace ได้อย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดเลย

เพียงกรอกแบบฟอร์มแล้วคลิกเพื่อดาวน์โหลด

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ค้นพบกรอบการสื่อสารด้านประสบการณ์ของพนักงานบน Workplace

เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของพนักงาน ผู้นำด้านการสื่อสารจำเป็นต้องเข้าถึงทุกคนด้วยสารที่ถูกต้องได้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของพนักงานได้ ซึ่ง Workplace สามารถช่วยคุณได้

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อค้นพบ:

  • Workplace สนับสนุนการสื่อสารทั้ง 7 รูปแบบอย่างไรบ้าง
  • 5 เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของ Workplace
  • วิธีวัดผลลัพธ์ของโปรเจ็กต์ด้านประสบการณ์ของพนักงาน
  • Workplace ช่วยลดระยะห่างที่บริษัทค้าปลีกในสหรัฐฯ อย่าง Petco ได้อย่างไร