รับคู่มือประสบการณ์พนักงานสำหรับฝ่าย IT จาก Workplace

องค์กรที่มีทั้งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจะสามารถพลิกโฉมประสบการณ์พนักงาน (EX) ได้ ดาวน์โหลดคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้ว่าทีมไอทีสามารถร่วมงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการสื่อสารเพื่อปูทางได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

เพียงกรอกแบบฟอร์มแล้วคลิกเพื่อดาวน์โหลด

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ฝ่าย IT คือกุญแจสำคัญสู่ประสบการณ์พนักงาน

ประสบการณ์พนักงานคือความรู้สึกเป็นอิสระ ผ่อนคลาย และมีความสุขที่ผู้คนต่างมองหาในการโต้ตอบในที่ทำงานในทุกๆ วัน การโต้ตอบหลายๆ อย่างมาพร้อมเครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการจากฝ่าย IT แต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่

  1. ผู้คน 62% ไม่พึงพอใจกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการทำงานของตน
  2. 60% ไม่พึงพอใจกับการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของตน

ดาวน์โหลดคู่มือประสบการณ์พนักงานสำหรับฝ่าย IT จาก Workplace เพื่อค้นพบ:

  1. กรอบการทำงานเมื่อร่วมงานกับทีมทรัพยากรมนุษย์และทีมการสื่อสาร
  2. ความท้าทายสำคัญทั้งสามประการที่ผู้นำฝ่าย IT ต้องรับมือ
  3. 4 ขอบเขตสำหรับผู้นำฝ่าย IT
  4. อนาคตของการพบปะจากทางไกล