บุคลากรย่อมสำคัญกว่าพิกเซล

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในยุคใหม่หลังโควิด ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานจากทางไกลเป็นอย่างยิ่ง

คุณให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างไร

CIO และผู้นำฝ่ายไอทีต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ในยุคหลังโควิดที่การทำงานจากทางไกลแบบชั่วคราวและถาวรกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น การให้ความสำคัญกับบุคลากรและจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แล้วเครื่องมือแบบไหนที่เรียกว่าเหมาะสม เครื่องมือนั้นต้องเป็นเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคลากร และเน้นสร้างคุณค่ามากกว่าการให้เพียงฟีเจอร์

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีเพื่อค้นพบ 3 องค์ประกอบที่ Workplace ใช้ในการให้ความสำคัญกับบุคลากรและมอบคุณค่าให้กับคุณ:

  • ความคุ้นเคย เพื่อกระตุ้นการนำเทคโนโลยีไปใช้และอัตราการใช้งานต่อเนื่อง
  • นวัตกรรม เพื่อก้าวล้ำนำหน้าธุรกิจอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • การผสานการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

Workplace จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าพวกเขาจะสื่อสารด้วยภาษาใดก็ตาม เครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริง