Workplace ช่วยฝ่ายการสื่อสารอย่างไร

การสื่อสารที่วางกลยุทธ์เพื่อการมีส่วนร่วม ผู้นำที่สามารถใกล้ชิดได้มากขึ้น การผลักดันวัฒนธรรมของบริษัท ผู้นำฝ่ายสื่อสารสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้รวมถึงเป้าหมายอื่นๆ ได้ด้วยการใช้ Workplace รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขาทำได้อย่างไร

ช่วยให้ฝ่ายการสื่อสารประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ความชัดเจนของฝ่ายบริหาร

พนักงานต่างต้องการผู้นำที่เปิดกว้างและสามารถเข้าถึงได้ 83% ของผู้ใช้เห็นด้วยว่า Workplace ทำให้การสื่อสารในตำแหน่งผู้นำเป็นไปได้จริง และ 68% กล่าวว่า Workplace ช่วยให้เห็นความโปร่งใสในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น

 • ผู้นำอาวุโสสามารถใช้วิดีโอถ่ายทอดสดเพื่อประกาศข่าวสารอัพเดตให้กลุ่มขนาดเล็กหรือบุคลากรทั้งองค์กรทราบได้จากโต๊ะทำงานหรือมือถือของตน
 • ย้ายทีมพนักงานระดับผู้นำจากกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมลมาสู่ Workplace Chat เพื่อสื่อสารได้ครบในที่เดียว

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

91% ของลูกค้าเห็นด้วยว่า Workplace สามารถช่วยสร้างการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยความมีส่วนร่วมได้มากขึ้น และพลิกโฉมขีดความสามารถในการเริ่มต้นการสนทนาและการทำงานร่วมกันของบุคลากรได้

 • ใช้คลังความรู้เพื่อสร้าง เก็บ และแชร์เนื้อหาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น นโยบายฝ่ายบุคคลหรือคำแนะนำสำหรับการทำงานจากบ้าน บนเดสก์ท็อปหรือมือถือ
 • ใช้โพลล์เพื่อถามพนักงานว่าอยากให้ผู้นำพูดถึงอะไรบ้างในช่วงถามตอบประจำสัปดาห์

วัฒนธรรมองค์กร

ทำให้วัฒนธรรมองค์กรบน Workplace น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการสร้างชุมชนและยกย่องชมเชยพนักงานทรงคุณค่าที่พัฒนาองค์กรของคุณ

 • กลุ่มสามารถเชื่อมต่อผู้คนที่มีหน้าที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสร้างความตระหนักรู้ โปรโมทแหล่งข้อมูล และเริ่มต้นการสนทนาได้
 • โพสต์ความสำเร็จคือวิธีหนึ่งในการประกาศชัยชนะของทีมให้คนทั้งบริษัทรับรู้ โพสต์เหล่านี้ช่วยให้ผู้อื่นเห็นผลงานของทีมและยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมการชมเชยในองค์กรได้อีกด้วย

ผู้นำทีมสื่อสารต่างรัก Workplace

 • "เราได้เห็นแรงบันดาลใจและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเพียงการเชื่อมต่อผู้คนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันหรือไม่เคยมีโอกาสโต้ตอบกันมาก่อนเข้าด้วยกัน"

  Cristina Macina, หัวหน้าฝ่ายสื่อสารภายในและกลยุทธ์การมีส่วนร่วมระดับโลกของ Nestle

 • "ในขณะที่เราต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญนี้ Workplace ได้ช่วยเราในการเชื่อมต่อ ส่งเสริม และรวมพนักงานมากกว่า 5,000 รายเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร่วมกันของเรา"

  Roopa Shah, ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารภายในของ MLSE

 • "Workplace ทำให้พนักงานของเราสามารถส่งเสียงของตนไปถึงผู้บริหารขององค์กรและหน่วยธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน"

  Rachel Setton (อดีต) ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารของ Chevron