การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง: นิยาม เคล็ดลับ และกลยุทธ์

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คำถามคือ อะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นสุดยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
Change Leadership

"การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิต" แม้ประโยคนี้จะถูกพูดมากว่า 2,000 ปีแล้ว แต่คำกล่าวนี้โดยนักปรัชญายุคกรีกอย่างเฮราคลิตุส (Heraclitus) ก็ยังคงเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกับในยุคนั้น ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำธุรกิจ และผู้นำหลายคนก็ตระหนักได้ว่าตัวเองจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

เรามาเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสำคัญของแนวคิดนี้ ตลอดความแตกต่างหลักๆ ระหว่างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

การนำองค์กรข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

การนำองค์กรข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

การเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไปอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในวงกว้างอาจทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าสถานที่ทำงานมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หยุดชะงักในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

แบบสำรวจจาก McKinsey พบว่า ยิ่งคุณลงมือพลิกโฉมบริษัทมากเท่าใด คุณก็จะยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น ทว่าสำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 2 ใน 3 แล้ว การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร (และการคงรักษาประสิทธิภาพนั้นไว้) ยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอยู่

การระบาดใหญ่ทั่วโลกสอนให้เรารู้ว่า แม้คุณจะควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้ แต่คุณก็สามารถควบคุมวิธีนำองค์กรของคุณให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ และแม้ว่าคุณจะได้เจอกับความท้าทายอยู่เสมอ แต่กลยุทธ์ที่ชัดเจนและกรอบความคิดในแง่บวกจะช่วยให้บริษัทของคุณก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นปรับตัวมากขึ้น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พนักงานต่างก็หวังว่าผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นและชี้นำแนวทางให้กับตนเอง และวิธีการเป็นผู้นำแบบเดิมก็ไม่สามารถรับมือกับโลกแห่งการทำงานในปัจจุบันที่มีความหลากหลายได้อีกแล้ว ผู้คนต้องการผู้นำที่เห็นอกเห็นใจ มีวิสัยทัศน์ และเหนือสิ่งอื่นใดคือคอยสนับสนุนลูกน้อง

ผู้นำที่ดีที่สุดจะใช้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในการผลักดันผู้คนไปข้างหน้า แทนที่จะล่าถอยไปด้วยความสั่นกลัว ดังนั้น คุณจึงควรเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เพื่อเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลง แต่ยังควรเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างอิทธิพลต่อโอกาสในการเติบโตจากภายในองค์กรของคุณด้วย

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น คุณก็จะสามารถสร้างนวัตกรรม คิด และเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้มากขึ้น อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จงสนใจที่จะอ้าแขนรับเพื่อที่คุณจะได้นำพาองค์กรไปสู่อีกระดับ

รับชมวิดีโอ

รับชมวิดีโอ

Simerjeet Singh เป็นวิทยากรผู้ชนะรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำ และโค้ชด้านการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่ช่วยให้ผู้นำต่างๆ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปิดรับกรอบความคิดที่สร้างการเติบโต เรามารับชมวิดีโอสัมภาษณ์ฉบับเต็มดังต่อไปนี้เพื่อฟังมุมมองของเขาเกี่ยวกับการนำองค์กรในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงกัน

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือการท้าทายสภาวะที่เป็นอยู่และสามารถชักจูงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลงมือทำได้ แนวคิดนี้ใช้แนวทางเชิงรุกและให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ การนำองค์กรให้ก้าวผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไปได้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากบนลงล่าง โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวผ่านการทำงานร่วมกับผู้จัดการและสมาชิกในทีมเพื่อผสานเป็นส่วนหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการริเริ่มขององค์กร สภาพของตลาดที่เปลี่ยนไป หรือปัจจัยจากภายนอกที่คุณไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้นำจำเป็นต้องตอบสนองอย่างคล่องแคล่วว่องไว เช่น การนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้หรือการเปลี่ยนผู้ให้บริการเพื่อรับมือกับปัญหาด้านอุปทาน

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุความสำเร็จในระยะสั้นจะพาคุณไปได้ไม่ไกลมาก ขณะที่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นจะใช้แนวทางระยะยาวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากกว่า

Harvard Business School ระบุถึง 3 บทบาทที่ชัดเจนดังต่อไปนี้ที่คุณควรนำไปปรับใช้ขณะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว

 • ผู้เรียกร้อง สำหรับบทบาทนี้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกกระวนกระวายใจด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงความคับข้องใจของบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ผู้เรียกร้องจะแสดงออกถึงการต่อต้านสภาวะที่เป็นอยู่ โดยโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 • ผู้คิดค้น ในขณะที่ผู้เรียกร้องแสดงความคับข้องใจ ผู้คิดค้นจะทำหน้าที่พัฒนาโซลูชั่นที่ทำได้จริงเพื่อจัดการกับความคับข้องใจนั้น รวมถึงนำบทบาทการเป็นนักวางแผนมาปรับใช้กับสถานการณ์นี้ด้วย

 • ผู้ควบคุม ผู้ควบคุมจะนำแผนของผู้คิดค้นมาใช้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงมือทำตามแผนดังกล่าวในวงกว้างทั้งในรูปแบบกลุ่ม องค์กร หรือแม้แต่ภาคส่วนต่างๆ บทบาทนี้มักเป็นการดำเนินการที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำทั้งสามบทบาทนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การเรียกร้องโดยไม่มีนวัตกรรมก็จะกลายเป็นเพียงรายการข้อร้องเรียนที่ไม่มีหนทางไปต่อ และนวัตกรรมที่ไม่มีการจัดการควบคุมก็จะเป็นแค่ชุดไอเดียที่อาจดูเจ๋งแต่ไม่สร้างผลลัพธ์อะไรเลย

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเรียนรู้เหตุผลที่ซีอีโอรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใด

เคล็ดลับในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยชุดทักษะและบุคลิกลักษณะเฉพาะ ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญบางประการที่คุณจำเป็นต้องทำได้ดีเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

 • การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

  ในฐานะผู้นำ ผู้คนต่างคาดหวังว่าคุณจะมอบวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและคอยนำทางพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปได้ แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับทุกคน แต่คุณก็จำเป็นต้องแทนที่ความกลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยความสงสัยใคร่รู้และการโน้มน้าวให้ผู้คนทุ่มเททั้งเวลาและพลังงานของตนไปกับเส้นทางที่มีความเสี่ยงที่คนเหล่านี้อาจไม่เห็นด้วย

  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะตั้งข้อโต้แย้งที่ฟังดูน่าสนใจและปลุกเร้าให้ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • การสื่อสาร

  ดังที่กล่าวไปข้างต้น การเปลี่ยนแปลงมักจะมาพร้อมกับการต่อต้าน ดังนั้น การอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการบรรเทาความวิตกกังวลของผู้คน McKinsey กล่าวว่า องค์กรที่ซีอีโอถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าถึง 5 เท่า

  อย่างไรก็ตาม การสื่อสารก็จำต้องเป็นแบบสื่อสารสองทางด้วยเช่นกัน พนักงานควรรู้สึกได้รับการส่งเสริมให้ถามคำถามต่างๆ รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและบอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกับตนเองอย่างไรบ้าง การสื่อสารโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงวิดีโอแชทและการพบปะแบบตัวต่อตัว จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในโลกแบบไฮบริดในปัจจุบัน

 • การพัฒนาผู้นำในทุกระดับ

  ด้วยความที่ 83% ของนายจ้างเห็นพ้องต้องกันว่าการพัฒนาผู้นำในทุกระดับขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ดังนั้นแล้ว การลงทุนกับโครงการริเริ่มด้านการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำเพื่อบ่มเพาะพนักงานที่มีความสามารถจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ลองสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกแผนกสามารถสร้างวัฒนธรรมและความรับผิดชอบของตนเองได้ วิธีนี้จะก่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาทุกๆ ด้านตั้งแต่ผลิตภาพไปจนถึงการทำงานร่วมกัน

  หนึ่งในบทบาทสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในฐานะผู้นำคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนและทักษะความสามารถของคนเหล่านี้สามารถเติบโตงอกงามได้

 • การวางแผน

  การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นั้น คุณจะต้องทำวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นจริงผ่านแผนการเชิงกลยุทธ์ โดยหลักการง่ายๆ คือการทำทุกอย่างให้เรียบง่ายเข้าไว้ ลองกำหนดความคาดหวังเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนมีอะไรบ้าง ไทม์ไลน์สำหรับดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานในแต่ละวันอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พนักงานเห็นภาพรวมในมุมของตนเองมากยิ่งขึ้นและมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

 • การแก้ไขปัญหา

  ที่ทำงานล้วนเต็มไปด้วยปัญหา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หรือปัญหาแบบถาวร ผู้นำที่ดีจะเชี่ยวชาญในการมองหาข้อผิดพลาดและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือการที่พนักงานต้องพึ่งพาคุณเพื่อหาทางออกให้กับทุกสิ่ง การจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงนั้น คุณจะต้องส่งเสริมให้ผู้คนได้คิดด้วยตนเองเพื่อที่คนเหล่านี้จะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

 • การนำไอเดียไปใช้

  เมื่อคุณลงมือทำตามแผน คุณจะต้องเฝ้าติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เกณฑ์ชี้วัดต่างๆ จึงเป็นวิธีที่ดีในการนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง รวมถึงการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

  ผู้นำบางคนพบว่า การทำแบบสำรวจความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ตนได้รู้เท่าทันความคิดของพนักงาน จนสามารถเอาชนะอุปสรรคและแรงต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเชิงรุก

 • การมอบความช่วยเหลือที่สม่ำเสมอ

  การเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความไม่แน่นอน ผู้นำจึงต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือทีมของตนเองโดยอาศัยความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ เพราะเมื่อผู้คนเชื่อมั่นว่าผู้นำของตนจะให้การสนับสนุนและรู้สึกว่าตนเองได้รับการรับฟัง คนเหล่านี้ก็จะยิ่งเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

  คุณสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเสนอความช่วยเหลือแก่พนักงานในการรับมือกับสถานการณ์แบบวันต่อวัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันเกี่ยวกับข้อกังวลของตนเอง ตัวอย่างเช่น การสังเกตว่าพนักงานมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อสุขภาวะของคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง

องค์กรที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงคือองค์กรที่พร้อมจะพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเสี่ยงที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ กระทั่งล้มเหลวไปโดยสิ้นเชิง การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ใช่แค่การตอบสนองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าได้กล้าเสีย และสร้างแรงบันดาลใจ ควบคู่ไปกับการยอมรับจากพนักงานที่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโต แทนที่จะเป็นเรื่องน่ากลัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดเลย
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดเลย

โพสต์ล่าสุด

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

ผู้นำคืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ผู้นำคืออะไร ผู้นำเหมือนกับผู้จัดการหรือไม่ คุณสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำได้หรือไม่ เราจะพาคุณไปสำรวจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดผู้นำและเหตุผลที่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

การเป็นผู้นำที่ส่งเสริมความร่วมมือคืออะไรและจะช่วยให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันได้อย่างไร

ผู้นำที่ส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมั่นในการรวมทีมที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงแบ่งปันข้อมูลระว่างกัน แต่จริงๆ แล้ว การจะเป็นผู้นำที่ส่งเสริมความร่วมมือได้มากขึ้นนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง เรามาสำรวจสิ่งนี้ไปด้วยกัน

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

3 บทเรียนที่ผู้นำได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ประสบการณ์ที่พวกเขาพบเจอในชีวิตจริงจะเป็นตัวกำหนดว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรและสามารถกำหนดแนวทางของการเป็นผู้นำได้ มาดู 3 ตัวอย่างที่เราคัดมาแล้วว่าดีที่สุดกัน