5 วิธีในการสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานแบบผสมผสาน

องค์กรชั้นนำต่างกำลังรับมือกับความเป็นจริงรูปแบบใหม่ของการทำงานแบบผสมผสานด้วยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานมากยิ่งขึ้น ทว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้หมายถึงแค่การเสนอผลตอบแทนใหม่ๆ หรือให้สวัสดิการที่ดีกว่าเดิม แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงานทั้งหมดอีกด้วย

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที
hybrid work culture - Workplace from Meta

โควิด-19 ได้กระตุ้นให้เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรง 2 เทรนด์เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผู้คนคาดคิด โดยเทรนด์แรกได้แก่ การที่ผู้คนนิยมการทำงานแบบผสมผสานมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานในสถานที่เดียว (การทำงานในที่ทำงานแบบเต็มเวลา หรือการทำงานจากทางไกลแบบเต็มเวลา) กลายเป็นรูปแบบการทำงานที่ไม่ตายตัว ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่ทำงานที่ออฟฟิศเป็นหลัก บุคลากรหน้างาน และพนักงานที่ทำงานจากทางไกล

เทรนด์ที่สองคือการตระหนักว่าองค์กรจำเป็นต้องทุ่มเทมากยิ่งขึ้นเพื่อพนักงานของตนเอง ไม่ใช่เพื่อลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว นั่นหมายรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองสิ่งนี้จะยิ่งกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเมื่อทีมต่างๆ ใช้เวลาร่วมกันน้อยลง

นี่เป็นงานที่ยาก แต่ก็จำเป็นต้องทำ เนื่องจากก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก 58% ของพนักงานระบุว่า ตนไม่รู้สึกพึงพอใจกับการทำงานในแต่ละวัน คำถามคือ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่กลับไปเป็น 'แบบเดิม' อีก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรนักเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว

คำตอบนั้นอยู่ที่ประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience หรือ EX)

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเคล็ดลับมืออาชีพทั้ง 6 ข้อเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ของพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ของพนักงาน

เรามักมองประสบการณ์ของพนักงานว่าเป็นวิธีการเข้าถึงความต้องการของพนักงานอย่างเป็นระบบและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่ผู้คนในที่ทำงาน

หากลองวิเคราะห์ดู ประเด็นดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้เครื่องมือแบบเดิมๆ อย่างเช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบทั่วๆ ไป แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม รวมไปถึงการกำหนดให้แนวคิดต่างๆ อย่างความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเป้าหมายนั้นเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ

หากปี 2020 เป็นปีแห่งการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงวัฒนธรรมและการปรับรูปแบบการทำงานในระยะสั้น ปี 2021 คือปีแห่งการผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นกลยุทธ์และการดำเนินการในระยะยาว

ข่าวดีก็คือ เรามีคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ แบบสำรวจชุดหนึ่งพบว่า 75% ของซีอีโอบริษัทต่างๆ พร้อมเป็น 'ผู้สนับสนุน' ในด้านประสบการณ์ของพนักงาน แต่ข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักก็คือ แม้ว่า 84% ของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า ประสบการณ์ของพนักงานเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่มีแผนในการดำเนินงานส่วนนี้

ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนการสนับสนุนให้กลายเป็นการลงมือทำแล้ว

ประสบการณ์ของพนักงานส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมด

ประสบการณ์ของพนักงานส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำ สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบว่าประสบการณ์ของพนักงานไม่ใช่แค่ปัญหาของซีอีโอหรือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในธุรกิจของคุณทุกคนต่างก็มีส่วนในภารกิจนี้ด้วยเช่นกัน การวางกลยุทธ์ใหม่จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารจากหลายแผนกในการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาและนำแผนที่สามารถวัดผลได้ไปใช้งาน ซึ่งเมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะได้รับผลดีต่างๆ ตามมาอย่างแน่นอน

 1. ซีอีโอ เชื่อมต่อกับผู้คนในบริษัทอย่างจริงใจ รับฟัง และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่ผู้คนต้องการจะสื่อสาร
 2. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดึงดูดความสนใจ ฝึกอบรม และรักษาสุดยอดพนักงานมากความสามารถเอาไว้ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง
 3. หัวหน้าทีมสื่อสาร ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 4. หัวหน้าฝ่ายไอที รวมเครื่องมือต่างๆ ขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการผสานการทำงานอัจฉริยะและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

แล้วคุณจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย คุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

5 วิธีในการสร้างแผนด้านประสบการณ์ของพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน

5 วิธีในการสร้างแผนด้านประสบการณ์ของพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน

ประสบการณ์ของพนักงานเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน เนื่องจากคนในทีมต่างมีความยืดหยุ่นในการทำงาน อยู่ห่างไกลกัน และติดต่อกันได้ยากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงตามมา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่ำ การแบ่งแยกชนชั้น (การคิดแบบ 'พวกเรากับพวกเขา') และอคติในที่ทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้

กลยุทธ์ด้านประสบการณ์ของพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้

 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงทุกคนได้จากทุกที่ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล ตลอดจนรับฟังสิ่งที่ทุกคนในธุรกิจของคุณต้องการสื่อสารออกมา
 • สร้างชุมชน สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งด้วยการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก
 • แสดงความห่วงใย มองหาวิธีง่ายๆ ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงานและทำให้แน่ใจว่าพนักงานจะสามารถเข้าถึงและแบ่งปันความรู้ต่างๆ ได้โดยง่าย

เคล็ดลับ 5 ข้อในการเริ่มสร้างแผนด้านประสบการณ์ของพนักงานมีดังนี้

 1. อธิบายถึงคุณค่าของการเชื่อมต่อถึงกัน

  อธิบายถึงคุณค่าของการเชื่อมต่อถึงกัน

  อธิบายให้ผู้บริหารทราบว่า การที่พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมมากขึ้นนั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่า เพราะประสบการณ์ของพนักงานที่ดียิ่งขึ้นสามารถช่วยให้องค์กรทำกำไรได้มากขึ้น 21% และมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 40% ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากจริงๆ

 2. ไปด้วยกันเป็นทีม

  ไปด้วยกันเป็นทีม

  ประสบการณ์ของพนักงานส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกคน ดังนั้น คุณจึงไม่ควรโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับซีอีโอ แต่ควรเฟ้นหาผู้นำระดับอาวุโสจากทุกตำแหน่ง แล้วรวมตัวกันเป็นทีม เพราะทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

 3. ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้บุกเบิก

  ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้บุกเบิก

  ผู้บริหารบางส่วนจะเข้าใจกระบวนการต่างๆ เร็วกว่าผู้บริหารคนอื่นๆ โดยพวกเขามักจะรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ต่างๆ และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด คุณควรสนับสนุนผู้คนเหล่านี้ เพราะการให้ผู้สนับสนุนเหล่านี้ทำหน้าที่ของตนต่อไปจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมและทำให้กระบวนการต่างๆ เดินหน้าเร็วขึ้น

 4. มอบหมายหน้าที่ในประเด็นที่แต่ละคนเชี่ยวชาญ

  มอบหมายหน้าที่ในประเด็นที่แต่ละคนเชี่ยวชาญ

  สนับสนุนและผลักดันให้สมาชิกอาวุโสในทีมมีส่วนร่วมในแบบที่ตนเองถนัด ส่งเสริมให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในประเด็นต่างๆ ที่พวกเขาหลงใหลและมีความสำคัญต่อพวกเขา โดยคุณอาจลองเสนอประเด็นอย่างการไม่แบ่งแยก เป้าหมาย และการชื่นชม เป็นต้น

 5. นำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

  นำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

  สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยการนำเสนอตัวอย่างการสื่อสารทางธุรกิจที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา โดยอาจใช้ตัวอย่างจากในองค์กรของคุณหรือจากนอกองค์กรก็ได้เช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ค่านิยมขององค์กรสามารถชี้นำทิศทางแก่พนักงานและให้เหตุผลที่จะเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ดูวิธีพัฒนาและสื่อสารค่านิยมขององค์กร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

เหตุใดความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญในการทำงาน เราจะมาสำรวจสาเหตุที่บริษัทต่างๆ สนใจประเด็นปัญหาที่สำคัญเหล่านี้