วัฒนธรรมในที่ทำงาน: นิยามและวิธีสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กรของคุณ

เมื่อการระบาดใหญ่ทั่วโลกทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้วัฒนธรรมในที่ทำงานแบบเชิงบวกกลายเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนสำหรับธุรกิจไม่ว่าที่ใดก็ตาม

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที
workplace culture - Workplace from Meta

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงานครั้งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 เมื่อการระบาดใหญ่ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน บริษัทกว่า 57% กล่าวว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าวัฒนธรรมขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 1

นี่เป็นโอกาสให้องค์กรสามารถประเมินการจัดลำดับความสำคัญของตนใหม่และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานรู้สึกปลอดภัย มีส่วนร่วม มีแรงบันดาลใจ และทำงานอย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะทำที่บ้าน เข้าสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือที่หน้างานก็ตาม

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเคล็ดลับมืออาชีพทั้ง 6 ข้อเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไร

วัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไร

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมในที่ทำงาน การกำหนดนิยามให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจ เป็นเรื่องของชุดค่านิยมหรือเปล่า หรือพฤติกรรม หรือว่าทัศนคติ หรือเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณี จริงๆ แล้วก็ใช่ทั้งหมด แต่ยังมีมากกว่านั้น

Forbes อธิบายถึงวัฒนธรรมในที่ทำงานไว้ว่า "สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา" เว็บไซต์หางานอย่าง Indeed บอกว่านี่คือ "ชุดทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สร้างบรรยากาศแบบปกติในสภาพแวดล้อมการทำงาน"

บางทีคำอธิบายที่ง่ายที่สุดอาจมาจากกูรูด้านบริหารชื่อดังของสหรัฐฯ อย่าง Marvin Bower ซึ่งอธิบายว่าเป็น "วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ ในที่ทำงาน"

แม้ว่าเราจะพยายามให้คำจำกัดความ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะสามารถวัดผลวัฒนธรรมขององค์กรด้วยวิธีการที่จับต้องได้ วัฒนธรรมขององค์กรมักเป็นเรื่องของความรู้สึกเมื่ออยู่ในที่ทำงานมากกว่ากฎเกณฑ์แบบเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกๆ องค์กรมีลักษณะและบรรยากาศที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ

Peter Drucker ที่ปรึกษาและนักเขียนด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงได้กล่าวว่า "สิ่งสำคัญในวัฒนธรรมก็คือกลยุทธ์" เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตการทำงาน องค์กรทั้งหลายต่างตระหนักว่า แม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและมีบุคลากรที่ดีที่สุดในโลก แต่ถ้าไม่มีวัฒนธรรมที่ใช่ก็ไร้ความหมาย

วัฒนธรรมเปรียบเสมือนอากาศที่เราใช้หายใจ หากอากาศเป็นพิษ องค์กรของคุณก็ไปไม่รอด

Workplace Culture

คุณจะเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานได้อย่างไร

เหตุใดวัฒนธรรมในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เหตุใดวัฒนธรรมในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นี่เป็นเหตุผลที่การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมคือสิ่งสำคัญลำดับแรกสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน และสิ่งที่ผู้คนรู้สึกเกี่ยวกับการทำงาน ต่อไปนี้เป็นเหตุผลแบบเจาะจงว่าเหตุใดวัฒนธรรมจึงสำคัญ ขอบเขตที่สามารถส่งผลได้ และวิธีการที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวัฒนธรรมขององค์กรได้

สุขภาวะที่ดีของพนักงาน

องค์กรของคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากเท่ากับสุขภาพกายหรือไม่ วัฒนธรรมในที่ทำงานมีผลกับสุขภาวะของพนักงานเป็นอย่างมาก และการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ก็ทำให้นายจ้างจำเป็นต้องใส่ใจมากยิ่งขึ้นในการช่วยให้พนักงานปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ

สุขภาวะเป็นปัจจัยที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของสิ่งที่มีความสำคัญในงานวิจัย Deloitte Global Human Capital Trends ในปี 2021 โดยผู้นำกว่า 80% ระบุว่ามีความสำคัญหรือสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

หลายๆ องค์กรได้เปลี่ยนไปใช้การทำงานจากทางไกลและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานมีสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นเนื่องจากต้องดูแลบุตรหลาน ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีคุณค่า

ประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลของพนักงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติงานของผู้คน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของคุณอย่างแน่นอน ที่ทำงานที่มีความสุขและคอยสนับสนุนกันอยู่เสมอจะช่วยส่งเสริมผู้คนให้มาทำงานและช่วยกระตุ้นสภาพอารมณ์และสมาธิได้ องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งกว่ามักจะประสบความสำเร็จมากกว่าและมีประสิทธิผลในระดับสูง

การสื่อสาร

การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือหน้าที่ใดก็ตาม วัฒนธรรมในที่ทำงานที่ผู้คนไม่สามารถถามคำถาม เสนอไอเดีย หรือเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายจะมีความโปร่งใสน้อยลงและทำให้พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การสื่อสารต้องเป็นการสนทนาแบบสองทางที่เปิดกว้างเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ความโปร่งใส

ความโปร่งใสในธุรกิจคือหัวใจในการสร้างความไว้วางใจ หากคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น ผู้คนจะมีความกล้าที่จะสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น การประชุมและการระดมความคิดจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรจะได้รับความเห็นที่จริงใจ รวมถึงไอเดียที่สดใหม่จากทุกที่ในบริษัท และแน่นอนว่านี่เป็นผลดีต่อธุรกิจ

การจ้างงาน

องค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานและอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้สมัครงานที่ใช่ได้มากกว่า การมีเว็บไซต์ที่บ่งบอกถึงค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักอย่างชัดเจนทำให้ผู้สมัครงานวิเคราะห์ได้ว่าตนเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่ และยังเป็นโอกาสที่จะโน้มน้าวให้ผู้สมัครที่มีความสามารถเชื่อว่าค่านิยมและวัฒนธรรมของคุณเหมาะกับพวกเขาได้อีกด้วย

การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน

วัฒนธรรมที่ดีคือวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าผู้คนและสิ่งที่พวกเขาร่วมทำเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พนักงานที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจะของชุมชนมากกว่าเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ จะมีแนวโน้มจะอยู่ในองค์กรได้มากกว่า บริษัทที่มีวัฒนธรรมที่ดีจะมีแนวโน้มที่จะรักษาพนักงาน Gen Z ไว้ได้มากกว่าถึง 16 เท่า นอกจากจะทำให้เกิดความภักดีต่อองค์กรในระยะยาวแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับการหาพนักงานรายใหม่อย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

การทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะรวมผู้คนจากต่างที่มาและสร้างความรู้สึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ แม้จะเป็นผู้คนที่มีทัศนคติและบุคลิกที่แตกต่างกันไปก็สามารถเข้ากันได้หากมีเป้าหมายร่วมกัน ทีมที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดเริ่มชี้ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าความหลากหลายทุกประเภทนั้นเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จ

แนวคิดด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจาก McKinsey ได้เสนอว่า บริษัทที่มีความหลากหลายมากกว่าจะมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรได้มากกว่าบริษัทอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมที่ไร้ความหลากหลาย

วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่กำลังเติบโตมากขึ้นสามารถทลายกำแพงระหว่างทีมต่างๆ ได้ ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมเชิงลบจะทำให้พนักงานเห็นแก่ตัวและเกิดวัฒนธรรมการกล่าวโทษผู้อื่น

คุณภาพของบริการ

วัฒนธรรมที่ดีจะกระตุ้นให้ผู้คนมุ่งมั่นทำงานให้มีคุณภาพมากที่สุด การดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานออกมาจะง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกเต็มใจที่จะทำงานและได้รับแรงสนับสนุนให้ตัดสินใจ ซึ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งองค์กรและช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

ชื่อเสียง

เราต่างเคยเห็นโพสต์บนกระดานรับสมัครงานและเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่สร้างความยุ่งยากให้กับองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากพนักงานเก่า ผู้คนจะตัดสินองค์กรจากการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านั้น และภาพลักษณ์เชิงลบก็สร้างความเสียหายได้ไม่น้อย ธุรกิจที่มีสำนึกทางสังคมที่แข็งแกร่ง โดยปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างมีจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีแนวโน้มที่จะดึงดูดธุรกิจและผู้สมัครที่มีคุณภาพได้มากกว่า

งานวิจัยของ CBI ชี้ให้เห็นว่าผู้คนในสหราชอาณาจักรกว่า 69% เชื่อว่าการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดีเป็นวิธีสร้างชื่อเสียงให้ธุรกิจที่ได้ผลมากที่สุด

การทำเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องสามารถช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างมาก แต่วัฒนธรรมเชิงลบนั้นอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม ในสภาพแวดล้อมที่พนักงานกลัวการไปทำงานและไม่รู้สึกว่าหัวหน้างานสนับสนุนตนเอง อาจทำให้ธุรกิจเกิดการติดขัดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

เสริมสร้างกำลังใจ

วัฒนธรรมและกำลังใจนั้นเป็นของคู่กัน กำลังใจของพนักงานก็เหมือนกับวัฒนธรรม เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นได้ง่ายๆ แต่ต้องมาจากการมีส่วนร่วม ทัศนคติ และอารมณ์รวมกัน แต่คุณจะรู้สึกได้ทันทีหากกำลังใจของพนักงานถดถอย การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาวะและความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกสามารถช่วยสร้างกำลังใจได้ โดยการช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีคนรับฟังและให้คุณค่า

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการสนับสนุนพนักงานคนใดคนหนึ่ง วัฒนธรรมในที่ทำงานเชิงบวกเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังใจของทีม โดยการทำให้ทีมรู้สึกมั่นใจและได้รับการสนับสนุนในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นตัวของตัวเองและแสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่าของตน

Workplace Culture

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงานของคุณ

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงาน

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คุณพร้อมที่จะเจาะลึกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในองค์กรของคุณแล้วหรือยัง ขอเตือนว่าคุณอาจไม่ชอบสิ่งที่ได้รู้

ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องเห็นและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวัฒนธรรมของคุณได้ หลายๆ องค์กรได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงการระบาดใหญ่ และสำหรับบางองค์กร การเอาตัวรอดให้ได้นั้นถือก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่แล้ว แต่วิกฤตก็เหมือนเป็นโอกาสในการยกเครื่องวัฒนธรรม

เหล่าผู้นำต่างตระหนักได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงสิ่งของอย่างโต๊ะปิงปองหรือตู้กดขนมขบเคี้ยว แต่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้คนให้มีเป้าหมายร่วมกัน เป็นการเชื่อมต่อพนักงานเข้าด้วยกันเมื่อต้องทำงานระยะไกลหรือทำงานร่วมกันในที่ทำงาน

มีวิธีมากมายในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมในองค์กรของคุณ ซึ่งได้แก่

ลงมือสังเกตวัฒนธรรม

คุณสามารถหาแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงานได้จากวิธีที่ผู้คนโต้ตอบและปฏิบัติต่อกันและกันได้ ผู้คนเคารพและต้อนรับกันและกันหรือไม่ ทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ พนักงานรับมือกับแนวคิดที่ขัดแย้งกันได้อย่างไร หากคุณเป็นผู้จัดการ พฤติกรรมแบบใดที่คุณจะทำเป็นตัวอย่างเมื่อพูดคุยกับผู้คน คุณมีมาตรฐานหรือความคาดหวังอย่างไรบ้าง

แม้ว่าที่ทำงานจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันหรือการร่วมงานกัน แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เป็นวิธีที่องค์ประกอบต่างๆ ทั้งเครื่องมือที่ผู้คนใช้หรือพื้นที่ที่ทำงาน ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นวัฒนธรรม วิธีที่ผู้คนแสดงออกต่อกัน สิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ายอมรับได้ (หรือสิ่งที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยง) หรือพฤติกรรมที่องค์กรของคุณตอบแทนหรือขัดขวาง

ส่งแบบสำรวจด้านวัฒนธรรมในที่ทำงาน

แบบสำรวจแบบออนไลน์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ คุณสามารถอุดช่องโหว่ในวัฒนธรรมที่มีอยู่และวัฒนธรรมที่คุณต้องการสร้างได้โดยการวิเคราะห์ความเห็นของพนักงาน คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และถามคำถามเช่น

  • ในระดับตั้งแต่ 1-10 คุณมีแนวโน้มจะแนะนำองค์กรนี้กับเพื่อนมากน้อยเพียงใด
  • คุณรู้สึกได้รับการเคารพจากทีมและองค์กรหรือไม่
  • สิ่งใดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในองค์กร
  • องค์กรมุ่งมั่นสนับสนุนด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกหรือไม่
  • มีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรหรือไม่
  • คุณมีแผนที่จะอยู่ในองค์กรนานแค่ไหน

วัดระดับอารมณ์ด้วยเครื่องมือด้านการสื่อสาร

เครื่องมือแบบเป็นทีมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับความเห็นแบบทันทีในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องที่จริงจังไปจนถึงมุมมองด้านการทำงานที่เบาสมอง สร้างโพลล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อวัดอารมณ์โดยทั่วไปขององค์กรในแบบเรียลไทม์

คุณสามารถขอความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัลหรือหลักปฏิบัติในการทำงานเพื่อดูว่าได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด เพียงแค่การคลิกไอคอนชูนิ้วโป้งหรือยกนิ้วลงก็สามารถใช้เป็นการตอบรับอย่างรวดเร็วได้แล้ว

วิธีสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงาน

วิธีสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงาน

การสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมไม่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับทุกปฏิสัมพันธ์ในชีวิตการทำงาน แต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักต่อไปนี้

ค่านิยมขององค์กร

การมีชุดค่านิยมหลักที่ชัดเจนที่แสดงถึงปรัชญาและความเชื่อขององค์กรของคุณได้อย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานจำเป็นต้องทราบและเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คุณควรทำให้ค่านิยมของคุณเป็นจริง อย่าให้ความสนใจแต่กับเอกสารและคอยถามตัวเองว่าค่านิยมควรมีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วยการมองหาสิ่งที่องค์กรของคุณทำจริงๆ คุณปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างไร คุณมีส่วนร่วมในชุมชนมากแค่ไหน ทีมผู้นำของคุณมีความหลากหลายแค่ไหน คำตอบเหล่านี้จะเป็นตัววัดค่านิยมที่แท้จริงของคุณ

หากคุณคิดว่ามีบางสิ่งขาดหายไป ให้เพิ่มเข้ามาตามที่คุณต้องการและวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น และเช่นเดียวกัน หากคุณพบค่านิยมของบริษัทใดที่คุณไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้น ให้ตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอย่างไร ค่านิยมของคุณก็ควรสื่อถึงการลงมือทำของคุณในปัจจุบัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเพียงข้อความบนกระดาษและพนักงานก็จะมองผ่านไปอย่างรวดเร็ว

อัตลักษณ์ขององค์กร

อัตลักษณ์ของคุณทำให้องค์กรเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันและช่วยให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจมองว่าเป็นตัวตนของคุณ การรักษาอัตลักษณ์เชิงบวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความเป็นผู้นำ

วิธีที่ผู้นำและผู้จัดการสื่อสารกันและวิธีกระตุ้นการทำงานเป็นทีมและการเปิดกว้างนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้สึกเชิงบวกในที่ทำงาน แต่มักจะมีบางส่วนที่ถูกละเลย งานวิจัยหนึ่งเผยว่า 6 ใน 10 ของผู้คนกล่าวว่าผู้จัดการคือสาเหตุที่พวกเขาออกจากองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการขาดความเชื่อมั่นนั้นขัดขวางความสัมพันธ์ ผู้นำจึงควรหาวิธีมุ่งเน้นในการให้คำแนะนำหรือพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานทำงานให้ดี มากกว่าที่จะคอยควบคุมพนักงานมากจนเกินไป

ผู้คน

พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ และเป็นแหล่งรวมผู้มีความสามารถอันหลากหลายที่สามารถนำลักษณะ ความเชื่อ ค่านิยม ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาผสมผสานกันได้ นั่นถือเป็นสิ่งที่คุณควรเชิดชู วัฒนธรรมบริษัทที่ทุกคนรู้สึกสบายใจและมีส่วนร่วมจะช่วยปลดล็อกศักยภาพในการทำงานสูงสุดของพนักงาน

มองไปให้ไกลกว่าเรื่องเชื้อชาติ เพศ และรสนิยมทางเพศเพื่อยอมรับบุคคลในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง พนักงานเพียง 32% รู้สึกว่าตนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงในที่ทำงาน และมีแค่ 44% ของพนักงานที่รู้สึกว่าแนวทางการยอมรับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกของบริษัทมีความจริงใจ [SC4] องค์กรต่างๆ ยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก

มาตรฐานในที่ทำงาน

มาตรฐานในที่ทำงานคือกฎและธรรมเนียมที่ชี้นำให้ผู้คนทำสิ่งต่างๆ ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมักจะฝังตัวอยู่ จนบางครั้งผู้คนอาจไม่รับรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทำต่างๆ แม้ว่าจะไม่เหมาะสมก็ตาม เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในกิจวัตรประจำวัน จึงช่วยสร้างความรู้สึกปกติ แต่เพียงเพราะธุรกิจเคยลงมือทำในแบบใดแบบหนึ่งมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เมื่อมาตรฐานในที่ทำงานพัฒนาต่อไป ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตนในที่ทำงาน

นโยบาย

กฎ การตัดสิน และนโยบายของบริษัทสามารถหล่อหลอมวัฒนธรรมขององค์กรได้ การจ้างงาน การฝึกอบรมพนักงานใหม่ ระเบียบการแต่งกาย โปรแกรมให้รางวัล การฝึกอบรม การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะ และสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตต่างสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับความสำเร็จของธุรกิจได้ โดยเฉพาะการมีนโยบายที่ชัดเจนและโปร่งใสในด้านการกลั่นแกล้งหรือการคุกคามจะแสดงให้เห็นว่าคุณดำเนินการต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างจริงจัง

การสื่อสาร

เมื่อการทำงานระยะไกลและการทำงานคนละแห่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การสื่อสารแบบเปิดกว้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องได้รับข้อมูล พนักงานต้องติดตามข่าวสารและรับรู้ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร แม้ว่าจะไม่ได้มีผลกับตนเองโดยตรงก็ตาม พวกเขาต้องการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ร่วมงาน แชร์ไอเดีย และแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด หรือจากอุปกรณ์ใด

ทุกทีมต่างมีข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นครั้งคราว และวัฒนธรรมการทำงานที่ดีจะช่วยให้คุณแก้ไขประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานควรเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย มีส่วนร่วม มีแรงบันดาลใจ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทำงานของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนทำงานได้ในทุกๆ วัน การจัดแสง ระดับเสียง อุณหภูมิ และการจัดโต๊ะทำงานต่างส่งผลต่ออารมณ์ได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงาน คลังสินค้า หรือที่บ้าน เพราะใครๆ ก็อยากรู้สึกสะดวกสบายในขณะที่ทำงาน

วัฒนธรรมย่อย

หากคุณทำงานให้กับองค์กรเดียวกัน ก็นับว่าอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหม ไม่เสมอไป สถานการณ์แบบ 'พวกเขาและพวกเรา' มักจะเกิดขึ้นในระหว่างแผนกหรือทีมต่างๆ ได้ หากไม่ได้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมย่อยภายในองค์กรของคุณอาจทำให้วัฒนธรรมโดยรวมของคุณติดขัดได้ แต่วัฒนธรรมย่อยที่สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสามารถทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่มีร่วมกันได้

วัฒนธรรมในที่ทำงานสำหรับทีมแบบผสมผสานเป็นอย่างไร อ่านกฎของการมีส่วนร่วมแบบใหม่เพื่อหาคำตอบ

วิธีปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

วิธีปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

นายจ้างหลายคนมองว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็นสิ่งที่องค์กรไม่จำเป็นต้องไปกำหนดหรือสร้างขึ้น แต่อาจมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณจะไม่สามารถควบคุมวิธีการสร้างวัฒนธรรมได้

การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและดูขอบเขตที่จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยวิธีดังกล่าว คุณจะสามารถก้าวสู่วัฒนธรรมในที่ทำงานเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อดีทุกคน

วัฒนธรรมควรเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกสำหรับผู้จัดการทุกคน ไม่ว่าทีมงานจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม คุณควรช่วยแนะนำ สร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกและทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับทีมของคุณ

ไม่พลาดทุกการสื่อสาร

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

วิธีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

วิธีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คุณและผู้นำสามารถลงมือปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้นได้

  • มีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา พนักงานใหม่จะได้รับความประทับใจแรกที่ดีหากเห็นวัฒนธรรมการร่วมงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันจากระดับบนสู่ระดับล่าง
  • สร้างนโยบายสำหรับความก้าวหน้าและการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส เพื่อให้พนักงานทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ระดับต่อไปได้ ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าด้านอาชีพเพื่อวัดผลด้านการพัฒนา
  • ชมเชยสมาชิกในทีมที่ประสบความสำเร็จและแสดงพฤติกรรมการทำงานเชิงบวกที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง คุณอาจแนะนำแพลตฟอร์มสำหรับการชมเชยพนักงาน ที่คุณและสมาชิกทีมสามารถแสดงความยินดีกับผู้คนในด้านการประสบความสำเร็จและพฤติกรรมเชิงบวกได้
  • ส่งเสริมค่านิยมของบริษัทในระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมของทีม เพื่อให้ผู้คนคำนึงถึงสมาชิกในทีมของคุณเสมอ
  • จ้างบุคลากรที่เหมาะสม แจ็ค หม่า ผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงธุรกิจได้กล่าวไว้ว่า "คุณต้องการคนที่เหมาะกับคุณ ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด"
  • มุ่งเน้นความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกด้านวัฒนธรรมโดยการเปิดรับผู้คนไม่ว่าจะมาจากที่ใด และเชิดชูความแตกต่างของผู้คน ที่ทำงานที่ดีคือที่ที่พนักงานทุกคนมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และได้รับความสำคัญ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอ การวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมีความคล่องตัวในการปรับตัวให้พร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การพิจารณาถึงการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันของผู้คนและช่วยให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอก็สำคัญไม่แพ้กัน การสร้างประสบการณ์ของพนักงานที่ยอดเยี่ยมและวัฒนธรรมของบริษัทที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต่างยังต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนอยู่

วัฒนธรรมในที่ทำงานสำหรับทีมแบบผสมผสานเป็นอย่างไร อ่านกฎของการมีส่วนร่วมแบบใหม่เพื่อหาคำตอบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

ประสิทธิภาพการทำงาน | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

ฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของคุณในช่วงการระบาดใหญ่

ค้นพบว่าเราให้นิยามประสิทธิภาพการทำงานว่าอย่างไร รวมถึงวิธีการวัดผลและรักษาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้คนเริ่มกลับไปทำงานในสำนักงานหลังช่วงการระบาด

เรื่องราวความสำเร็จ

เรียนรู้วิธีสร้างทีมงานแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

การทำงานแบบผสมผสานที่นิยมกันมากขึ้นได้เปลี่ยนกฎของความมีส่วนร่วมไปโดยสิ้นเชิง ใช้แหล่งข้อมูลบน Workplace from Meta เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้เชื่อมต่อและสื่อสารกับพนักงาน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนและทำอะไรก็ตาม

ประสิทธิภาพการทำงาน | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ใครๆ ก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้ คุณแค่ต้องกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เคล็ดลับเหล่านี้สามารถทำตามได้ง่ายๆ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้