เปิดประตูสู่ปัญญาของมวลชนเพื่อประสิทธิภาพการทำงานกับทีมที่ดีขึ้น

National Broadband Network (nbn) เป็นเครือข่ายบริการเข้าถึงบรอดแบรนด์ในออสเตรเลีย บริษัทมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อออสเตรเลียเข้าด้วยกันและเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

ทำไมต้องใช้ Workplace

nbn เริ่มดำเนินการโปรเจ็กต์โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้คนออสเตรเลียทุกคนได้มีบรอดแบนด์ความเร็วสูงใช้ภายในปี 2020 ระบบการสื่อสารที่ล้าสมัยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเพราะก่อให้เกิดกำแพงข้อมูล การเข้าถึงที่จำกัด และอีเมลที่กองเป็นภูเขา

การดำเนินการภายในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ nbn ต้องการหาวิธีที่จะสามารถรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ทางองค์กรเองมีเครื่องมือที่ดีเพียงพออยู่แล้วและพร้อมที่จะให้อำนาจแก่ทีมในการแชร์ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และไอเดียต่างๆ

โทรคมนาคม
6,000 คน
APAC

Workplace ได้ทำให้เสียงของผู้คนของเรากว่า 6,000 คนดังขึ้น เราสามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกและเรื่องราวของกันและกันได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอาวุโส หรือบทบาท"

Karina Keisler
ผู้จัดการทั่วไประดับสูง ฝ่ายกิจการองค์กร, nbn

จากภาคสนามไปสู่ที่ทำงาน

ข้อมูลจะไม่ไหลบ่าลงมาผ่านช่องทางที่เป็นลำดับขั้นอีกต่อไป ในทางตรงข้าม ทุกๆ คนมีสิทธิ์แชร์ข้อมูลอัพเดต ถามคำถาม หรือริเริ่มไอเดียได้โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าตนจะอยู่ในชนบทหรือเมืองใหญ่ของออสเตรเลียก็ตาม

ปัญญาของมวลชนขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีม

ทีมไอทีย้ายรายการคำขอความช่วยเหลือไปที่กลุ่ม Workplace การแชร์ประเด็นปัญหาทำให้การใช้อีเมลลดลงอย่างมาก ประโยชน์ที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพลังแห่งปัญญาของมวลชนที่ทำให้บรรดาผู้ใช้สามารถช่วยเหลือกันและกัน ชุมชนเองก็สามารถถามคำถามได้ตามสถานการณ์


ฟีเจอร์หลัก

กลุ่ม

เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว

Workplace Chat

ตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยการส่งข้อความด่วนและวิดีโอคอล

ฟีดข่าว

ตามทันข้อมูลที่คุณสนใจอยู่เสมอ