ทำไม Netskope และ Workplace ถึงยิ่งใช้คู่กันแล้วยิ่งดี

เราได้พูดคุยกับรองประธานของ Netskope ทั้ง 2 ท่านเพื่อเรียนรู้ว่าการผสานการทำงานกับ Workplace ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างไร

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
how does netskope work - Workplace from Meta
สารบัญ

แม้จะเป็นเวลา 8 โมงเช้าของวันจันทร์ แต่ Scott Hogrefe และ Bob Gilbert ก็ไม่สามารถยับยั้งความตื่นเต้นที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยทางไอทีในองค์กรได้เลย

"การรักษาความปลอดภัยไม่ควรเป็นอุปสรรค" Bob รองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Netskope กล่าว "เราต้องการช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางไอทีเป็นผู้ส่งเสริม ไม่ใช่ผู้ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล"

ซึ่ง Scott Hogrefe รองประธานฝ่ายการตลาดก็เห็นด้วย "องค์กรส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วยกำลังเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และคุณจะพูดคำว่า 'การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล' โดยไม่นึกถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง Workplace โดย Facebook ไม่ได้เลย"

"คุณพูดคำว่า 'การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล' โดยไม่นึกถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง Workplace ไม่ได้"

"คุณพูดคำว่า 'การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล' โดยไม่นึกถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง Workplace ไม่ได้"

ดังนั้น คำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยในองค์กรหัวก้าวหน้าคือ คุณจะควบคุมแพลตฟอร์มอย่าง Workplace ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เราสามารถเปิดให้ทุกคนในธุรกิจใช้ได้

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการผสานการทำงานระหว่าง Netskope และ Workplace

การรักษาความปลอดภัยยกกำลังสอง

การรักษาความปลอดภัยยกกำลังสอง

"เรามองว่า Workplace เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมาก" Bob กล่าว "แต่ด้วยความที่เป็นโมเดลแบบความรับผิดชอบร่วมกัน เราก็มีสถานการณ์จากแง่ของผู้ให้บริการระดับองค์กรให้ต้องพิจารณาอยู่เสมอ"

ภาพสาธิตการทำงานของ Netskope สำหรับ Workplace

จึงกลายมาเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอีกชั้นจากการผสานการทำงานกับ Netskope การควบคุมที่ยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยสามารถลดความเสี่ยงจากกิจกรรมของผู้ใช้ภายในที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประสงค์ร้ายได้

"Netskope มองเห็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การที่ผู้คนย้ายข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไปยังที่ที่ไม่สมควร" Scott เสริม และกล่าวต่อว่า "หากผู้ใช้นำข้อมูลมาจากเอกสารงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทแล้วย้ายข้อมูลไปยัง Dropbox ส่วนตัว" Netskope ก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น"

"Netskope มองเห็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การที่ผู้คนย้ายข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไปยังที่ที่ไม่สมควร"

"Netskope มองเห็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การที่ผู้คนย้ายข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไปยังที่ที่ไม่สมควร"

ปกป้องข้อมูลของคุณ

ปกป้องข้อมูลของคุณ

เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น องค์กรจะมีการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นที่สามารถตั้งค่าได้ตามนโยบาย ความต้องการ หรือระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

"คุณสามารถตั้งค่าให้ Netskope รายงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและแจ้งเตือนผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้จากระบบหลังบ้าน" Scott กล่าว "หรือจะดำเนินการมากกว่านั้นก็ได้ ดังนั้น เมื่อ Netskope ระบุกิจกรรมบางอย่างได้ ระบบจะสามารถบล็อกกิจกรรมดังกล่าวทันทีแล้วแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ จากนั้นจึงอบรมผู้ใช้"

"เมื่อ Netskope ระบุกิจกรรมบางอย่างได้ ระบบจะสามารถบล็อกกิจกรรมดังกล่าวทันทีแล้วแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ จากนั้นจึงอบรมผู้ใช้"

"เมื่อ Netskope ระบุกิจกรรมบางอย่างได้ ระบบจะสามารถบล็อกกิจกรรมดังกล่าวทันทีแล้วแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ จากนั้นจึงอบรมผู้ใช้"

และนี่คือความยืดหยุ่นที่ตรงใจลูกค้าของ Netskope และ Workplace

"องค์กรบางแห่งไม่อยากเข้าไปขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้" Scott กล่าว "แต่ต้องการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบอย่างรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรอื่นต้องการลดความเสี่ยงในทันที เพราะไม่ต้องการให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะมีความต้องการแบบใด องค์กรก็สามารถใช้การควบคุมได้ด้วย Netskope”

การอนุญาตคือการปิดกั้นแบบใหม่

การอนุญาตคือการปิดกั้นแบบใหม่

เหตุใดการดำเนินการนี้จึงช่วยลดอุปสรรค และสามารถทำให้แผนกไอทีเปลี่ยนจากผู้ปิดกั้นเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างไร

"ในหลายๆ กรณี ‘การอนุญาตคือการปิดกั้นแบบใหม่’ ถือเป็นการดำเนินการสำหรับแผนกไอทีหลายแห่งในปัจจุบัน" Scott กล่าว และเสริมว่า "เราอยู่ในโลกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่เราพูดคุยด้วยยังคงต่อต้านการนำระบบไอทีมาใช้โดยแผนกที่ไม่ใช่ไอที (Shadow IT) อย่างหนักอยู่หลายคน"

ความพยายามระงับจากทีมไอทียุคเก่าคือ 'หากเราไม่ได้เป็นคนอนุญาตให้ใช้ เราก็จะปิดกั้นระบบนั้น' แต่สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปแล้ว องค์กรต้องการทีมไอทีเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ซับซ้อนจากทุกแง่มุมของธุรกิจ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

การควบคุมเพิ่มเติมใน Netskope ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถให้การสนับสนุนนี้ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง ไปพร้อมกับหลีกเลี่ยงการปิดกั้นที่มักเกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณได้

"การควบคุมเพิ่มเติมใน Netskope ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลีกเลี่ยงการปิดกั้นที่มักเกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณได้"

"การควบคุมเพิ่มเติมใน Netskope ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลีกเลี่ยงการปิดกั้นที่มักเกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณได้"

"นี่ช่วยให้พวกเขาพบวิธีการใหม่ในการมอบการรักษาปลอดภัยที่ต้องการ" Scott กล่าว "การปฏิบัติตาม การลดความเสี่ยง การคุ้มครองข้อมูล ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทีมต้องมีเพื่อช่วยให้องค์กรเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มที่"

การปรับใช้ Workplace ที่ลึกซึ้งและเหนียวแน่นมากกว่าเดิม

การปรับใช้ Workplace ที่ลึกซึ้งและเหนียวแน่นมากกว่าเดิม

Workplace เชื่อมต่อทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งจากส่วนบนลงล่าง และจากส่วนหน้าไปหลัง แต่คุณจะตระหนักถึงศักยภาพที่เต็มที่นี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

"การที่องค์กรที่มีพนักงานหนึ่งแสนคนใช้ Workplace ไม่ได้หมายความว่าพนักงานทั้งหนึ่งแสนคนกำลังใช้ Workplace อยู่" Bob กล่าว "การขจัดข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ช่วยให้องค์กรมีอิสระในการปรับใช้ Workplace อย่างกว้างขวางขึ้นและได้รับประโยชน์ต่างๆ"

"การขจัดข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยช่วยให้องค์กรมีอิสระในการปรับใช้ Workplace อย่างกว้างขวางขึ้น"

"การขจัดข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยช่วยให้องค์กรมีอิสระในการปรับใช้ Workplace อย่างกว้างขวางขึ้น"

ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น การเชื่อมต่อกับพนักงานที่ไม่มีอีเมล เพราะเมื่อใดที่การรักษาความปลอดภัยของ Netskope เปิดไฟเขียวให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคลากรหน้างานนับพันคนที่ใช้อุปกรณ์ของตนเอง เมื่อนั้นคุณก็ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้บริษัทกลายเป็นชุมชนแล้ว

และเราคิดว่า นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกกระตือรือร้น

อะไรอยู่ในกล่อง

อะไรอยู่ในกล่อง

การมองเห็นแบบละเอียดและการควบคุมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน Workplace ดูกิจกรรมและการละเมิดการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ โพสต์ และข้อความ และทำการตรวจสอบโดยเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ กิจกรรม ข้อมูล อุปกรณ์ และอื่นๆ

  • ขยายการควบคุมการรักษาความปลอดภัยบน Workplace เดียวกันไปยังคลาวด์และเว็บ Netskope Security Cloud ได้รับการออกแบบด้วยแนวทาง "One Cloud" จึงทำให้คุณสามารถใช้นโยบายการเข้าถึง, DLP และการควบคุมการป้องกันภัยคุกคามแบบเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับ Workplace และขยายไปสู่บริการระบบคลาวด์ที่อนุมัติและไม่อนุมัติ รวมไปถึงการใช้งานเว็บทั่วไป
  • เปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เข้าถึง Workplace ที่ไม่ได้รับการจัดการได้อย่างปลอดภัย นโยบาย BYOD ในองค์กรถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ และ Netskope ก็ช่วยให้อุปกรณ์ส่วนตัวเข้าถึง Workplace ได้อย่างปลอดภัย โดยให้การมองเห็นแบบละเอียดและการควบคุมอุปกรณ์ที่เข้าถึง Workplace ที่ไม่ได้รับการจัดการ
  • ป้องกันภัยคุกคามบนคลาวด์และมัลแวร์ ตรวจจับและตอบสนองต่อความผิดปกติในการใช้งานโดยใช้การตรวจจับความผิดปกติด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่งและกฎของ Netskope ดูกิจกรรมการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติและการใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกการลักลอบขโมยบัญชีที่มีโอกาสเกิดขึ้น รับการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ในปริมาณมากเกินไป การลบ และการขโมยข้อมูลระหว่าง Workplace และแอพอื่นๆ

ขอขอบคุณ Scott Hogrefe และ Bob Gilbert จาก Netskope เป็นอย่างสูง

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานการทำงานของ Netskope และ Workplace ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

Sanjay Beri ซีอีโอของ Netskope: เหตุใดซีไอโอที่ดีที่สุดจึงเป็นโบรกเกอร์ ไม่ใช่บล็อกเกอร์

Sanjay Beri ซีอีโอของ Netskope พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย และเหตุผลว่าทำไมคุณจึงมีโอกาสที่จะได้ยินซีไอโอในปัจจุบันพูดว่า ‘ได้ แต่ว่า’ มากกว่าคำว่า ‘ไม่ได้’

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

การใช้แผนภูมิองค์กรช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

ใช้เครื่องมือแผนภูมิองค์กรบน Workplace เพื่อค้นหาผู้คนในองค์กรของคุณ สร้างการเชื่อมต่อ หรือแม้แต่ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

กลุ่มที่มีหลายบริษัทช่วยให้ทั้งองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างไร

กลุ่มที่มีหลายบริษัทเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ต่างๆ พร้อมให้คุณแชร์เอกสารกับองค์กรที่คุณร่วมงานด้วย มาดูวิธีการทำงานไปพร้อมกัน