รูปแบบการสื่อสารหลักๆ ในที่ทำงานมีอะไรบ้าง

การสื่อสารไม่ได้มีเพียงแค่คำพูด การเรียนรู้วิธีจำแนกรูปแบบการสื่อสารประเภทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและส่งผลให้วัฒนธรรมในที่ทำงานของคุณดีขึ้นได้

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที
communication styles in the workplace - Workplace from Meta

ทุกคนคุ้นเคยกับความรู้สึกต่อไปนี้เป็นอย่างดี คุณคิดว่าคุณอธิบายขั้นตอนหรือข้อมูลให้เพื่อนร่วมงานทราบอย่างชัดเจนแล้ว แต่คุณทั้งสองกลับเข้าใจไม่ตรงกัน

และที่แย่ไปกว่านั้น เพื่อนร่วมงานคนนั้นดูเหมือนจะไม่พอใจคุณ แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่พอใจก็ตาม

บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณสื่อสาร แต่อยู่ที่วิธีการสื่อสารของคุณ เพราะคนเราต่างก็มีรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่ต่างกันออกไป จึงเป็นไปได้ที่รูปแบบการสื่อสารของคุณจะไม่ตรงกับของเพื่อนร่วมงาน

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเคล็ดลับมืออาชีพทั้ง 6 ข้อเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร

รูปแบบการสื่อสารในแต่ละช่วงอายุ

รูปแบบการสื่อสารในแต่ละช่วงอายุ

คนแต่ละรุ่นก็อาจมีลักษณะการสื่อสารที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่คนยุคมิลเลนเนียลและคน Gen Z ต่างมองหาและคาดหวังในสิ่งที่ต่างออกไปจากคนรุ่นเก่า

การที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการสื่อสารที่แตกต่างกันจึงอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพและนำไปสู่การปลีกตัวในที่ทำงานได้ คำถามคือ คุณจะทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในที่ทำงานได้อย่างไร

รูปแบบการสื่อสารหลักๆ มีอะไรบ้าง

รูปแบบการสื่อสารหลักๆ มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนแรกในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการทำความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารของบุคคลที่คุณต้องรับมือด้วย โมเดลที่ใช้อธิบายรูปแบบการสื่อสารในที่ทำงานนั้นมีหลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ นักจิตวิทยาได้จำแนกโมเดลประเภทหลักๆ ไว้ดังนี้

 1. รูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก

  การสื่อสารประเภทนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างใฝ่ฝัน นักสื่อสารที่กล้าแสดงออกจะมีบุคลิกสงบนิ่ง เคารพผู้อื่น แต่ก็บอกความต้องการของตนเองอย่างชัดเจนและหนักแน่น

 2. รูปแบบการสื่อสารแบบคล้อยตาม

  คนประเภทนี้มักจะไม่แสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองและอาจสะสมความคับข้องใจไว้กับตัวเอง ทั้งยังอาจให้ผู้อื่นทำหน้าที่นำบทสนทนา รวมถึงอาจไม่กล้าสบตากับผู้อื่น

 3. รูปแบบการสื่อสารแบบก้าวร้าว

  การสื่อสารแบบก้าวร้าวอาจรวมไปถึงการขัดจังหวะ การไม่รับฟัง และการพูดเสียงดัง ผู้ที่สื่อสารแบบก้าวร้าวมักแสดงท่าทีว่ามีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความคิดที่ว่าตนเองเป็นผู้นำ ทั้งนี้ การสื่อสารประเภทนี้อาจจบลงด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้

 4. รูปแบบการสื่อสารที่แสดงความก้าวร้าวทางอ้อม

  คนเหล่านี้จะไม่ค่อยแสดงท่าทีออกมาโดยตรง แต่มักจะรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจอยู่เบื้องหลัง โดยอาจแสดงออกผ่านพฤติกรรมเสียดสีหรือสร้างความขุ่นเคืองใจ และอาจพยายามสร้างความเสียหายให้กับงานอยู่เงียบๆ

การเปลี่ยนวิธีมีปฏิสัมพันธ์ของผู้อื่นอาจเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม เพียงแค่คุณรับรู้วิธีที่ผู้คนสื่อสารและตระหนักถึงรูปแบบของคุณเอง คุณก็จะสามารถปรับแนวทางของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

คุณจะร่วมงานกับคนที่มีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างไร

คุณจะร่วมงานกับคนที่มีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างไร

เมื่อคุณจำแนกรูปแบบการสื่อสารที่อาจพบเจอได้แล้ว คุณก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีบทสนทนาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพกับผู้คนต่างๆ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไรก็ตาม โดย 3 ไอเดียที่จะช่วยคุณปรับแนวทางของตนเองให้เหมาะสมมีดังนี้

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารแบบคล้อยตามอย่างไร

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารแบบคล้อยตามอย่างไร

ในการรับมือกับนักสื่อสารแบบคล้อยตาม คุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนเหล่านี้อาจไม่พูดความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริงออกมา ยกตัวอย่างเช่น คนเหล่านี้อาจบอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้าม คนเหล่านี้ยังอาจยอมตกลงทำบางอย่างในขณะที่จริงๆ แล้วไม่อยากทำ ทั้งนี้ แนวทางการรับมือที่ดีที่สุดคือการเป็นคนมั่นใจในตัวเอง ชัดเจน และหนักแน่น

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารที่แสดงความก้าวร้าวทางอ้อมอย่างไร

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารที่แสดงความก้าวร้าวทางอ้อมอย่างไร

ในกรณีของการแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมที่ไม่ร้ายแรง คุณอาจใช้อารมณ์ขันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ร้ายแรง คุณอาจต้องรับมือกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นโดยใช้กระบวนการที่เป็นทางการ หากจำเป็น

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารที่ก้าวร้าวอย่างไร

คุณจะรับมือกับนักสื่อสารที่ก้าวร้าวอย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คุณใจเย็นและเป็นมืออาชีพเข้าไว้ และไม่หลุดจากประเด็นที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่แสดงความก้าวร้าวกลับ คุณควรขอความช่วยเหลือจากทีมฝ่ายบุคคลเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกลั่นแกล้งใดๆ ที่เกิดขึ้น

คุณสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่สื่อสารแบบคล้อยตามได้ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานร่วมกันแบบเป็นประชาธิปไตย การฝึกให้ผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีหน้าที่คอยเฝ้าระวังให้กันและกันก็สามารถช่วยลดความก้าวร้าวลงได้เช่นกัน

วิธีการสื่อสาร

วิธีการสื่อสาร

การสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพยังหมายถึงการเลือกวิธีการสื่อสารที่ชาญฉลาดด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีอายุน้อยกว่ามักต้องการให้ที่ทำงานมีการสื่อสารที่รวดเร็วเหมือนกับที่ตนมีประสบการณ์เช่นนี้ในชีวิตส่วนตัว

นอกจากนี้ การสร้างความมั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อดึงคน Gen Y ให้เข้าร่วมบทสนทนายังช่วยให้คนเหล่านี้มีความมั่นใจมากขึ้นและลดการปลีกตัวในที่ทำงานได้อีกด้วย

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ และเหตุผลที่องค์กรจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์การสื่อสารของตนเองเมื่อบุคลากรเริ่มทำงานทางไกลในช่วงล็อกดาวน์ แต่ในปัจจุบัน เมื่อบุคลากรบางส่วนเริ่มกลับไปสู่ที่ทำงานแล้ว ธุรกิจจึงต้องกลับมาคิดกลยุทธ์ใหม่อีกครั้ง มาเรียนรู้วิธีจัดทำกลยุทธ์นี้กัน

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

เคล็ดลับสำหรับกลยุทธ์การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำเพื่อทำให้การประชุมในยุคที่สามารถทำงานได้จากทุกที่เกิดประโยชน์สูงสุด

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

การสื่อสารภายในองค์กรคืออะไรและคุณจะจัดการได้อย่างไร

ในยุคใหม่ที่ผู้คนสามารถทำงานได้จากทุกที่ การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีสามารถเชื่อมต่อพนักงานเข้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และนี่คือแนวทางที่ถูกต้อง