การรับมือกับภาวะวัยหมดประจำเดือนในที่ทำงาน

การสร้างที่ทำงานแห่งอนาคตที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์นั้นขึ้นอยู่กับการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาวะที่พนักงานต้องพบเจอ ซึ่งภาวะวัยหมดประจำเดือนก็เป็นหนึ่งในปัญหานั้น

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที
Managing menopause at work
ปัญหาของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกับการทำงานคืออะไร

ปัญหาของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกับการทำงานคืออะไร

องค์กรหัวก้าวหน้าหันมาตระหนักถึงความสำคัญของภาวะวัยหมดประจำเดือนกันมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นเร็วที่สุดในที่ทำงาน ในช่วงเวลาที่สงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถทวีความดุเดือด การขาดแคลนทักษะเป็นเรื่องที่พบได้โดยทั่วไป และการลาออกครั้งใหญ่ที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่พนักงานที่มีอายุมากทยอยกันลาออกจากงาน ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเหตุให้องค์กรจำเป็นต้องดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ใหญ่เหล่านี้เอาไว้

แม้ว่าผู้หญิงทุกคนจะไม่ได้ประสบปัญหานี้ แต่การมีภาวะวัยหมดประจำเดือนก็อาจสร้างปัญหาในที่ทำงานให้กับหลายๆ คนได้ อันที่จริงแล้ว Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) ของสหราชอาณาจักรพบว่า ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนสามในห้าคนได้รับผลกระทบเชิงลบในที่ทำงาน และในสหรัฐอเมริกา เกือบ 20% ของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนลาออกจากงานไปแล้วหรือมีความคิดที่จะลาออก ประเด็นนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายบริษัทเช่นเดียวกับที่เป็นปัญหาต่อการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยมีการคาดการณ์ว่าการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานจากคนวัยหมดประจำเดือนทั่วโลกจะมีมูลค่ามากกว่า 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับภาวะวัยหมดประจำเดือนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกโดยตรงอีกด้วย กล่าวคือ ทัศนคติแง่ลบที่มีต่อผู้หญิงที่มีอาการของวัยหมดประจำเดือนอาจรุนแรงขึ้นได้ด้วยปัจจัยอย่างการกีดกันทางเพศและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ภาวะวัยหมดประจำเดือนยังอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยที่ผู้หญิงก้าวขึ้นไปยังบทบาทการเป็นผู้นำและฝ่ายบริหารระดับสูงได้เช่นกัน ดังนั้นเราควรคำนึงด้วยว่าการให้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเข้ามาทำหน้าที่นี้จะทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเกิดความหลากหลายและมีตัวแทนจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่มอย่างแน่นอน

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเคล็ดลับมืออาชีพทั้ง 6 ข้อเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร

ภาวะวัยหมดประจำเดือนคืออะไร

ภาวะวัยหมดประจำเดือนคืออะไร

ภาวะวัยหมดประจำเดือนเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงหยุดมีประจำเดือนเนื่องจากระดับฮอร์โมนที่ลดลง ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 45 ถึง 55 ปี แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นก็ได้ โดยอาการของวัยหมดประจำเดือนอาจมีดังนี้

 • ความวิตกกังวล

 • การรู้สึกร้อนวูบวาบ

 • อารมณ์เเปรปรวน

 • ภาวะสมองล้า

 • ประจำเดือนมาไม่ปกติ

 • ปวดหัว

 • ใจสั่น

 • ข้อฝืดตึงหรือปวดเมื่อยตามข้อ

 • เหงื่อออกตอนกลางคืน

 • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบเป็นๆ หายๆ

ผู้หญิงจะถือว่าเข้าวัยหมดประจำเดือนเมื่อประจำเดือนหยุดไปเป็นเวลา 12 เดือน อย่างไรก็ตาม อาการของวัยหมดประจำเดือน (หรือจะพูดให้ถูกต้องคือรอบหมดประจำเดือน) อาจเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายเดือนหรือหลายปีก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะมีอาการรุนแรง แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรง ผู้หญิงเหล่านั้นก็อาจได้รับผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้านอย่างมาก ซึ่งรวมถึงในแง่ของการทำงานด้วย

ดังนั้นสิ่งที่ที่ทำงานควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับภาวะวัยหมดประเดือนและควรมีทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะวัยหมดประจำเดือน รวมถึงมีการปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานที่อยู่ในวัยหมดประเดือน การทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์และเป็นสิ่งที่ควรทำเท่านั้น แต่การเลือกปฏิบัติต่อพนักงานวัยหมดประจำเดือนอาจทำให้องค์กรทำผิดกฎหมายในบางประเทศด้วย

ผลกระทบของภาวะวัยหมดประจำเดือนในที่ทำงาน

ผลกระทบของภาวะวัยหมดประจำเดือนในที่ทำงาน

Women’s Health Concern ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนรายงานว่าตนประสบปัญหามากมายในการทำงาน ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดมีดังนี้

 • ความเหนื่อยล้า

 • อาการหลงลืม

 • ความมั่นใจลดลง

 • ภาวะซึมเศร้า

 • การขาดสมาธิ

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้หญิงที่มีอาการของวัยหมดประจำเดือนหลายอาการจะทำงานได้มีประสิทธิภาพลดลง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการศึกษาเดียวกันนี้ยังพบว่าการทำงานที่มีความเครียดน้อยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เช่นกัน แน่นอนว่านี่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ผู้หญิงควรเปลี่ยนงานเพราะอยู่ในวัยหมดประจำเดือน แต่บริษัทจำเป็นต้องพยายามหาวิธีลดความเครียดในบทบาทของพวกเธอ คุณอาจทำได้โดยการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีจัดการกับความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ไม่ใช่แค่พนักงานวัยหมดประจำเดือนเท่านั้น

Rachel Suff ที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสของ CPID กล่าวว่า "คำแนะนำของเราแสดงให้เห็นว่าหากนายจ้างสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหาของวัยหมดประเดือน กันได้อย่างเปิดเผย ผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมั่นใจที่จะขอการสนับสนุนที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบทบาทของตนกันมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้จัดการยังต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายและปฏิบัติได้จริงซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจและสามารถจัดการงานของตนได้มากขึ้นบ้าง"

วิธีสร้างที่ทำงานที่เป็นมิตรกับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน

วิธีสร้างที่ทำงานที่เป็นมิตรกับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน

แม้ว่าหลายองค์กรอาจต้องการสนับสนุนผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนในที่ทำงาน แต่บางทีองค์กรก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดี

"เป็นไปได้ว่าในปัจจุบัน ที่ทำงานเกือบทุกแห่งในสหราชอาณาจักรมีคนที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนอยู่ ทว่าผู้จัดการหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะสนับสนุนพวกเธอให้ดีที่สุดอย่างไร" Rachel Suff กล่าว

คำถามคือ แล้วจะเริ่มต้นอย่างไรล่ะ

ให้ความรู้แก่ตนเองและคนในองค์กรอย่างทั่วถึง

ผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานจำนวนพอสมควรไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือนสักเท่าไร และไม่เข้าใจว่าภาวะนี้จะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างไร ดังนั้นขั้นแรกคือต้องให้ความรู้ก่อน องค์กรอาจต้องให้ผู้ฝึกอบรมจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้ามาช่วย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว รวมถึงผู้จัดการก็ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยเกี่ยวกับภาวะวัยหมดประจำเดือนด้วยวิธีที่ละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน

"แทนที่วัยหมดประจำเดือนจะเป็นสิ่งต้องห้ามในที่ทำงาน ผู้บังคับบัญชาควรพร้อมที่จะปฏิบัติต่อผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเช่นเดียวกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ รวมถึงมีการสนทนาที่เปิดกว้างและให้กำลังใจกับผู้หญิงในทีมของตน" Rachel Suff กล่าว

สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสนทนาแบบเปิดอก

ภาวะวัยหมดประจำเดือนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากและผู้หญิงอาจลังเลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พวกเธอกลัวการเลือกปฏิบัติจากภาวะที่ตนเป็นอยู่ หลายคนอาจรู้สึกว่าภาวะวัยหมดประจำเดือนเป็นเรื่องน่าอายเสียด้วยซ้ำไป

ผู้หญิงสามในสิบคนที่มีอาการของวัยหมดประจำเดือนบอกกับ CIPD ว่าอาการดังกล่าวทำให้พวกเธอไม่สามารถทำงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น สามในสี่ของผู้หญิงเหล่านี้รู้สึกว่าตนไม่สามารถบอกผู้จัดการถึงเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเธอหยุดงานได้ ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกว่าสามารถเปิดใจเกี่ยวกับภาวะวัยหมดประจำเดือนได้จะช่วยให้ผู้หญิงได้พูดคุยถึงสิ่งที่ตนกำลังพบเจอและหาวิธีการทำงานที่เหมาะกับตนเอง

สร้างนโยบายสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนโดยเฉพาะ

การมีแนวทางที่เป็นทางการจะช่วยให้องค์กรของคุณมอบการสนับสนุนผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานด้วยว่าองค์กรนำปัญหานี้มาพิจารณาอย่างจริงจัง นโยบายสำหรับพนักงานที่มีอาการของวัยหมดประจำเดือนอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • รายการการสนับสนุนที่มีให้บริการ เช่น การประเมินที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานจะไม่ทำให้อาการแย่ลง

 • แนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่น

 • แนวทางการลาหยุด

ทำการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบในที่ทำงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนรู้สึกสบายใจขึ้นได้อย่างมาก โดยคุณอาจปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

 • ลดอุณหภูมิห้อง

 • มีพัดลมตั้งโต๊ะ

 • มอบพื้นที่สำหรับการพักผ่อน

 • มีช่วงหยุดพักบ่อยขึ้น

 • การผ่อนปรนระเบียบการแต่งกายและชุดเครื่องแบบโดยอนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศดีและมีน้ำหนักเบา

 • การสนับสนุนสุขภาวะทางอารมณ์ เช่น การให้พนักงานเข้าถึงการให้คำปรึกษาและการฝึกสติ

 • ตัวเลือกในการทำงานจากที่อื่นหรือจากที่บ้าน

 • อนุญาตให้ผู้หญิงใช้รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้พวกเธอสามารถทำงานในตอนที่รู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การสำรวจผู้หญิงกว่า 2,000 คนพบว่ามีผู้หญิงเพียง 12% เท่านั้นที่ขอให้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน โดย 1 ใน 4 ให้เหตุผลว่าตนกังวลเนื่องจากท่าทีที่นายจ้างแสดงออกมา เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการส่งเสริมนโยบายแห่งการเปิดกว้างและการเผยแพร่นโยบายสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนจะช่วยบรรเทาความกลัวเหล่านี้ลงได้

พิจารณาเสนอให้ลาพักเนื่องด้วยภาวะวัยหมดประจำเดือน

ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ได้มีการอนุญาตให้พนักงานที่มีอาการปวดประจำเดือนลางานได้ในกรณีนี้ และในปัจจุบัน เหล่านักรณรงค์ก็กำลังเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้ลางานเนื่องด้วยภาวะวัยหมดประจำเดือน ซึ่งแยกต่างหากจากการลาป่วยหรือการลาพักร้อน คณะกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหราชอาณาจักรได้แนะนำให้พนักงานภาครัฐทุกคนทดสอบนำร่องและประเมินนโยบายการลางานเนื่องด้วยภาวะวัยหมดประจำเดือน และบริษัทเอกชนหลายแห่งก็ได้ประกาศให้การลาป่วยสำหรับผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย โครงการคิดริเริ่มเช่นนี้สามารถช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้ในทีมได้ เนื่องจากจะช่วยให้พวกเธอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงการมีส่วนร่วมเอาไว้อยู่

"แม้ภาวะวัยหมดประจำเดือนจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเลี่ยงการสูญเสียพนักงานหญิงผู้มากความสามารถได้" Rt Hon Caroline Nokes สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานของ UK Women and Equalities Committee กล่าว "วัฒนธรรมที่มีอคติ ทำให้เกิดความอับอาย และการเมินเฉยสมควรและจำเป็นต้องถูกถอนรากถอนโคนออกไปได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างที่ทำงานและสังคมที่ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริมให้พนักงานผู้มากประสบการณ์และเปี่ยมทักษะในเศรษฐกิจของเราได้เติบโตก้าวหน้าด้วย"

อ่านต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

โพสต์ล่าสุด

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

10 บทเรียนที่ผู้นำได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ประสบการณ์ที่พวกเขาพบเจอในชีวิตจริงจะเป็นตัวกำหนดว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรและสามารถกำหนดแนวทางของการเป็นผู้นำได้ มาดูตัวอย่างบางส่วนที่เราคัดมาแล้วว่าดีที่สุดกัน

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วัฒนธรรมองค์กร 4 ประเภท: แบบใดดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

ตัวตนของธุรกิจเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของวัฒนธรรมต่างๆ ขององค์กร ดูว่าคุณจะค้นหาตัวตนของธุรกิจและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวตนนั้นได้อย่างไร