เส้นทางสู่ความก้าวหน้า: เหตุใดการกำหนดเส้นทางอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้คนต่างต้องการรู้สึกถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คำถามคือ คุณจะเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วยการมอบเส้นทางที่คนเหล่านี้กำลังมองหาจากองค์กรของคุณได้อย่างไร

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
importance of signpost - Workplace from Meta

ทุกคนล้วนมีเป้าหมายหรือแรงจูงใจ แต่เมื่อคุณถามคนอื่นว่าพวกเขามองตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง คุณอาจได้รับคำตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณไม่มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน

แม้ประโยคที่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเราแต่ละคนต่างก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองจะเป็นความจริง แต่คุณเองก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความพึงพอใจของพนักงานได้ การกำหนดลำดับขั้นของความก้าวหน้าในองค์กรของคุณอย่างชัดเจนสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ช่วยให้ผู้คนมีเป้าหมาย ตลอดจนช่วยให้คนเหล่านี้บรรลุเป้าหมายในการทำงานที่สำคัญได้

มอบคำติชมเพื่อตอบสนองความต้องการ

มอบคำติชมเพื่อตอบสนองความต้องการ

คำติชมที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทำงานวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้คนเหล่านี้ประเมินได้ว่าตัวเองกำลังสร้างผลงานที่จำเป็นในการเติบโตในสายอาชีพอยู่หรือไม่

ในการรักษาพนักงานที่เป็นคนยุคมิลเลนเนียลและมีความสามารถไว้ในระยะยาว คุณควรให้คำติชมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คนเหล่านี้ทำได้ดี จุดที่สามารถปรับปรุงได้ รวมถึงวิธีที่สามารถทำได้ในโปรเจ็กต์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของตนเอง

ทุกคนในองค์กรสามารถให้คำติชมแบบเรียลไทม์ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อโพสต์ในกลุ่มเปิดหรือกลุ่มโปรเจ็กต์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้คนแสดงความขอบคุณได้อย่างรวดเร็ว เปิดเผย และโปร่งใส

คุณสามารถใช้บอทเพื่อให้กระบวนการนี้เป็นแบบอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกัน บอทแสดงความขอบคุณจะช่วยให้ผู้คนสามารถแท็กเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเพื่อแสดงความขอบคุณได้ ขณะเดียวกัน บอทตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนผู้จัดการของบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงคำติชมนั้น

วิธีข้างต้นนี้จะตัดงานในส่วนของผู้ดูแลออกไปและช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะให้ความเห็นในเชิงบวกเพื่อยกย่องชมเชยงานที่ทำออกมาได้ดี

จับคู่พนักงานดาวรุ่งที่มีความสามารถกับพี่เลี้ยง

จับคู่พนักงานดาวรุ่งที่มีความสามารถกับพี่เลี้ยง

องค์กรของคุณมีบุคลากรระดับสูงที่เหมาะจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานที่เด็กกว่า หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงานบ้างหรือไม่

ความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งองค์กรที่ดียิ่งขึ้นจะช่วยให้บทสนทนาของบริษัทเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยคงระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานให้สูงอยู่เสมอ

นอกจากการแบ่งปันความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงแล้ว พี่เลี้ยงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลำดับขั้นและการเมืองในที่ทำงานที่เกี่ยวข้องเมื่อก้าวสู่บทบาทที่สูงขึ้นได้

เทคโนโลยีก็สามารถมีส่วนช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานของ Cortado เข้ากับ Workplace สามารถช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายการฝึกสอนพนักงานได้ในไม่กี่คลิก

บอทของการผสานการทำงานนี้จะแนะนำพนักงานให้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ โดยอิงจากเป้าหมายในอาชีพการงานและความสนใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้พบปะ สร้างสายสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในสายอาชีพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จ้างงานอย่างเหมาะสม

จ้างงานอย่างเหมาะสม

ผู้คนที่หางานต้องการความมั่นคงและโอกาสในการก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จาก 91% ของคน Gen Y ชาวอังกฤษที่มองว่าความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เมื่อมองหางาน

คุณควรเน้นย้ำถึงวิธีที่คุณให้ความสำคัญกับบุคลากรและใส่ใจในความสำเร็จในอนาคตของคนเหล่านี้ในหน้าโอกาสด้านอาชีพ แนวทางนี้ยังรวมถึงการแชร์เรื่องราวว่าคุณช่วยให้พนักงานได้กำหนดเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่ต้องการโดยใช้วิธีดังกล่าวได้เช่นกัน เช่น การมอบแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงของพนักงานหญิงระดับอาวุโส เพื่อนำเสนอความมุ่งมั่นด้านความหลากหลายของคุณอย่างชัดเจน

เส้นทางอาชีพไม่เพียงช่วยในเรื่องของการจ้างงาน แต่ยังช่วยรักษาพนักงานไว้กับองค์กร การมีเส้นทางอาชีพจะช่วยให้พนักงานรู้สึกไม่ต้องการหรือไม่อยากมองหาองค์กรอื่นๆ เพื่อเติบโตในสายงานของตนเอง

สร้างแรงจูงใจด้วยระดับการจ่ายค่าตอบแทน

สร้างแรงจูงใจด้วยระดับการจ่ายค่าตอบแทน

การมอบเส้นทางอาชีพที่มีโครงสร้างชัดเจนแก่พนักงานเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน และแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการให้พนักงานดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด

การไม่มีเป้าหมายให้พุ่งชนอาจทำให้พนักงานเดินในเส้นทางที่ถูกต้องได้ยาก การที่คุณมีโครงสร้างรายได้ที่ชัดเจน หรือระบบการตัดเกรดตั้งแต่บทบาทในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับอาวุโสและตำแหน่งบริหาร จะทำให้พนักงานมีเป้าหมายที่จับต้องได้ให้ลงมือทำ

เมื่อผู้คนทำได้ตามเป้าหมายจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้คนเหล่านี้ก็จะรู้สึกพึงพอใจในตนเองสูง

สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง

สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง

บทบาทหน้าที่ในแต่ละวันช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะต่างๆ มากมาย แต่คำถามคือ พนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญใดบ้างเพื่อก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง

80% ของคน Gen Y ในสหรัฐฯ กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของบริษัท

พนักงานที่ทำงานเพราะต้องการเลื่อนตำแหน่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญหรือมีคุณลักษณะใหม่ๆ โดยอาจต้องพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ เช่น การสื่อสารหรือคุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำ

การมอบการฝึกอบรมและเครื่องมือที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้เพื่อก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งสามารถผลักดันให้คนเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้าได้ การประกาศสิ่งเหล่านี้ให้ผู้คนได้รับทราบไม่เพียงจะส่งผลดีต่อบุคคลต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งองค์กรอีกด้วย

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

อ่านต่อ

อ่านต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

คำถามสำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน: ควรถามอะไรและเพราะเหตุใด

คุณจะสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ออกมาดีเลิศได้อย่างไรหากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งเหล่านี้ได้ มาเรียนรู้วิธีใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของคุณไปด้วยกัน

ผลิตภาพ | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

ผลิตภาพคืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ค้นพบว่าเราให้นิยามผลิตภาพว่าอย่างไร รวมถึงวิธีการวัดผลและรักษาผลิตภาพเมื่อผู้คนเริ่มกลับไปทำงานในสำนักงานในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด