การชื่นชมในที่ทำงาน: ผลลัพธ์ของการให้ด้วยใจจริง

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความยากลำบากครั้งใหญ่จากการที่พนักงานลาออกเป็นจำนวนมาก การชื่นชมพนักงานยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและทำให้พนักงานยังคงอยากทำงานกับองค์กรเดิมต่อ คำถามคือ คุณจะนำการชื่นชมนี้ไปใช้อย่างถูกต้องได้อย่างไร

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

การชื่นชมเป็นสิ่งแรกสุดที่พนักงานทั่วโลกต่างมองว่าบริษัทสามารถทำได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม โดยเมื่อ OC Tanner พูดคุยกับพนักงานในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย จีน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา สิ่งแรกๆ ที่พนักงานเหล่านี้ต้องการคือการได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำ

การเห็นพ้องต้องกันของผู้คนจากคนละวัฒนธรรมนี้แสดงให้เราเห็นว่าการชื่นชมในความทุ่มเทนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนได้มากเพียงใด และแม้ว่าบริษัทต่างๆ จะตระหนักถึงความสำคัญของการชื่นชม แต่สิ่งนี้กลับไม่ได้เป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดเสมอไป ดังจะเห็นได้จากการสำรวจชุดเดียวกันนี้ที่พบว่า มีพนักงานเพียง 61% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในที่ทำงาน อย่างไรก็ดี การลาออกครั้งใหญ่ (Great Resignation) และการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานมากยิ่งขึ้นก็อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ได้

"ผมคิดว่าองค์กรต่างๆ โฟกัสไปที่ความสำคัญของรางวัลและการชื่นชมพนักงานมากขึ้น ไม่ว่าองค์กรเหล่านั้นจะนิยามสองสิ่งนี้ว่าอย่างไรก็ตาม" Charles Cotton, Senior Performance and Reward Adviser, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) จากสหราชอาณาจักรกล่าว

"ด้วยความที่ปัญหาด้านการจ้างงานและการทำงานต่อกับบริษัทนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนจากภายนอก องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับวิธีปฏิบัติต่อพนักงานในที่ทำงานและมองหาวิธีที่เป็นธรรมในการให้รางวัลและชื่นชมการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงมองหาวิธีแสดงสิ่งเหล่านี้ให้พนักงาน ตลอดจนลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จากภายนอกได้รับรู้ด้วยเช่นกัน"


เรียนรู้วิธีพลิกโฉมประสบการณ์ของพนักงาน

ดาวน์โหลดคู่มือของเราแล้วเริ่มต้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานในขณะที่ธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการต่อกันได้เลย

การชื่นชมในที่ทำงานหมายความว่าอย่างไร

การชื่นชมในที่ทำงานหมายความว่าอย่างไร

การชื่นชมในที่ทำงานคือการยอมรับและยกย่องพนักงานที่สร้างผลงานให้กับองค์กร ซึ่งการชื่นชมนี้สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การ 'กล่าวขอบคุณ' แบบส่วนตัวที่เรียบง่าย หรือการแสดงความชื่นชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัท ไปจนถึงการให้สวัสดิการในที่ทำงานหรือการลาหยุดแบบได้รับเงินเดือน และแม้ว่าการชื่นชมจะสามารถทำในรูปแบบของการมอบเงินรางวัลได้ แต่ส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องของการให้ความเห็นในเชิงบวกในที่สาธารณะเสียมากกว่า

"ผู้คนมักจะพูดถึงรางวัลและการชื่นชมโดยมองว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วทั้งสองคำนี้แตกต่างกัน" Charles อธิบาย "รางวัลมักจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ แลกเปลี่ยนได้ ต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง และสร้างความคาดหวัง ในขณะที่การชื่นชมมักจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรางวัล เช่น จับต้องไม่ได้ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ และคาดไม่ถึง"

องค์กรต่างๆ สามารถชื่นชมในความทุ่มเทและความสำเร็จของพนักงานได้ในหลากหลายโอกาส โดยคุณสามารถนำการชื่นชมนี้ไปใช้กับสิ่งต่อไปนี้ได้

 • มาตรฐานการทำงาน

  การชื่นชมในที่สาธารณะสามารถช่วยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเป้าหมายที่ผู้จัดการต้องการให้ทีมงานของตนบรรลุได้

 • การบรรลุหมุดหมายสำคัญ

  คุณไม่ควรประกาศและเฉลิมฉลองเฉพาะการเลื่อนขั้นเพียงอย่างเดียว การเฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงานก็สามารถช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกซาบซึ้งเมื่อได้รับการชื่นชมต่อหน้าสาธารณชน อีกทั้งยังมององค์กรที่เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของตน อย่างการแต่งงานหรือการมีลูกว่าเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากกว่า1 อีกด้วย

 • การให้การยอมรับพนักงานใหม่ในช่วงเดือนแรกของการทำงาน

  พนักงานมักมีอัตราการลาออกสูงในช่วง 6 เดือนแรกของการเริ่มต้นทำงาน ดังนั้น การให้ความเห็นในเชิงบวกตั้งแต่วันแรกๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การชื่นชมไม่เหมือนกับ​รางวัลจูงใจต่างๆ อย่างโบนัส ความโดดเด่นของการชื่นชมคือ คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนการแสดงความชื่นชมออกไปจนกว่าคนคนนั้นจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ การชื่นชมพนักงาน ณ ช่วงเวลานั้นๆ ยังให้ผลตอบรับที่ดีมากๆ กับพนักงานที่มีอายุน้อยและเคยชินกับการได้รับความเห็นแบบเรียลไทม์อีกด้วย

 • โครงการริเริ่มและนวัตกรรม

  การชื่นชมสามารถผลักดันนวัตกรรม การทำงานอย่างอิสระ และการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานได้พัฒนาไอเดียใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีในการทำงานอีกด้วย

 • ความสามารถในการปรับตัว

  การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน การยกย่องพนักงานที่ปรับตัวได้เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงออกว่าคุณต้องการให้พนักงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใด

 • การสะท้อนค่านิยมของบริษัท

  การชื่นชมและวิธีที่คุณแสดงความชื่นชมสามารถเป็นสื่อกลางในการนำเสนอค่านิยมของบริษัทและจำลองพฤติกรรมที่คุณต้องการเห็นในองค์กรได้ เมื่อผู้จัดการแสดงความชื่นชมและความรู้สึกขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้พนักงานคนอื่นๆ ปฏิบัติตามจนเกิดเป็นวงจรที่ผลักดันให้เกิดแต่สิ่งดีๆ ขึ้น

คุณค่าของการชื่นชมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คุณค่าของการชื่นชมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นักจิตวิทยาอธิบายว่าการยกย่องชื่นชมส่งผลให้สมองผลิตฮอร์โมนโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ให้ความรู้สึกดี และแน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็ชอบความรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นมีคุณค่า นอกจากนี้ ในมุมมองขององค์กร การชื่นชมพนักงานยังได้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นรูปธรรมอีกด้วย

เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การชื่นชมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นที่พนักงานบางส่วนจะต้องทำงานทางไกลเป็นส่วนใหญ่หรือตลอดเวลา การชื่นชมสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของพนักงานที่ทำงานทางไกล ทำให้พวกเขาได้รับความเห็นในเชิงบวกอยู่เสมอ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างพนักงานเหล่านี้กับวัฒนธรรมของบริษัท และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกลืมได้

เพิ่มอัตราการทำงานต่อกับบริษัท

Gallup ประมาณการไว้ว่า การหาพนักงานใหม่มาแทนพนักงานคนก่อนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองเท่าของเงินเดือนของพนักงานรายดังกล่าว2 ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน ยังไม่รวมถึงการสูญเสียองค์ความรู้และการสูญเสียขวัญกำลังใจจากการที่พนักงานลาออกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี พนักงานที่รู้สึกว่าตนมีคุณค่ามักมีแนวโน้มที่จะทำงานกับบริษัทต่อไปสูง โดยข้อมูลจากการศึกษาหนึ่งพบว่า 63% ของพนักงานที่ได้รับคำชมในที่ทำงานบอกว่าตนเองนั้นแทบไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมองหางานใหม่แต่อย่างใดเมื่อเทียบกับพนักงาน 11% ที่ไม่เคยหรือแทบไม่เคยได้รับคำชมในที่ทำงานเลย

เสริมสร้างวัฒนธรรมของบริษัท

การเชื่อมโยงการชื่นชมเข้ากับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การร่วมงานกัน และการคิดเชิงนวัตกรรมสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ทุ่มเทกับวัฒนธรรมของตนมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวได้

"เมื่อองค์กรต่างๆ มีแผนการชื่นชมพนักงาน พวกเขาก็มักจะเชื่อมโยงการชื่นชมนี้เข้ากับพฤติกรรมต่างๆ ที่ตนอยากให้เกิดขึ้นในองค์กร" Charles กล่าว "แม้กระทั่งในเรื่องของรางวัลในรูปของตัวเงิน เช่น โบนัสหรือรางวัลจูงใจ องค์กรเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงบางส่วนของการให้รางวัลนี้เข้ากับสิ่งที่คุณทำสำเร็จและวิธีที่คุณใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ"

ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

เป็นที่ทราบกันดีว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมกับองค์กรมักมีแนวโน้มที่จะทุ่มเททำงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น โดยสิ่งนี้จะปรากฏให้เห็นในผลการดำเนินงานขององค์กร การศึกษาหนึ่งพบว่า ความสุขในที่ทำงานส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 31% และมียอดขายเพิ่มขึ้น 37% อีกทั้งยังส่งผลต่อวิธีการทำงานของพนักงาน โดยช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำงานต่างๆ ขึ้น 19%3 อีกด้วย

วิธีปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คุณชื่นชมพนักงานในที่ทำงานอย่างไร

แนวทางแบบสูตรสำเร็จไม่สามารถใช้กับการชื่นชมได้ เพราะคนเราต่างก็มีวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองกันคนละแบบ และบางคนก็อาจมองว่าการแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ นั้นส่งผลต่อตนเองไม่ต่างกับรางวัลใหญ่เลยทีเดียว ฉะนั้นแล้ว จุดเริ่มต้นของการชื่นชมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และแม้ว่าผู้คนมักจะมองว่าการชื่นชมนั้นต้องมาจากผู้จัดการสายงานหรือผู้นำ แต่การชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน (หรือการชื่นชมบนโลกโซเชียล) ก็ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเช่นเดียวกัน

"การชื่นชมในสมัยก่อนมักจะมาในรูปแบบที่หัวหน้าชื่นชมลูกน้องเสียมากกว่า" Charles ตั้งข้อสังเกต "แต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือ การชื่นชมก็มาจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อนในทีม แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ นอกทีมของคุณด้วย ซึ่งการชื่นชมในลักษณะนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความชื่นชมเพื่อนร่วมงานได้สะดวกยิ่งขึ้น แถมบางองค์กรก็ยังได้นำวิธีนี้มาใช้กับผู้คนที่อยู่นอกองค์กรของตน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้ว่าจ้างแสดงความชื่นชมในการทำงานต่างๆ อีกด้วย"

ในความเป็นจริงแล้ว ของรางวัลใดๆ ก็ตามที่มาพร้อมกับคำชื่นชมนั้นสามารถยืดหยุ่นได้อย่างมาก การที่ผู้จัดการสายงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ของขวัญเป็นอะไรนั้นเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว เพราะปัจจุบัน พนักงานสามารถเลือกสิทธิประโยชน์และรางวัลต่างๆ ที่มีความหมายกับตนได้เอง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน บัตรกำนัล หรือรางวัลที่เกี่ยวกับเวลาทำงาน เช่น การเลิกงานเร็วและวันหยุดที่ตนยังคงได้รับค่าจ้าง

ตัวอย่างการชื่นชมพนักงานในที่ทำงานมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างการชื่นชมพนักงานในที่ทำงานมีอะไรบ้าง

เรามาดูกันว่าแผนการชื่นชมพนักงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าสนใจบางรูปแบบนั้นสามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

 • Cisco ในฐานะผู้ชนะรางวัลด้านประสบการณ์ของพนักงานต่างๆ จำนวนมาก Cisco มีแผนการชื่นชมพนักงานที่เชื่อมโยงถึงกัน โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้รับรางวัลในรูปของตัวเงินได้ นอกจากนี้ พนักงานยังมีสิทธิ์เลือกรางวัลให้แก่ตนเองสำหรับการทำงานครบ 1 ปีและ 5 ปีที่ Cisco อีกด้วย

 • McDonalds เครือร้านอาหารแห่งนี้มอบรางวัลให้แก่พนักงานด้วยบัตรกำนัลสำหรับระยะเวลาการให้บริการ ส่วนลดสำหรับซื้ออาหารในสาขาต่างๆ ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 • General Motors (GM) บริษัทแห่งนี้นำแผนการชื่นชมพนักงานไปใช้ใน 26 ประเทศด้วยกัน โดยพนักงานจะสามารถแสดงความชื่นชมและได้รับการชื่นชมในรูปแบบของคะแนนและสามารถนำคะแนนดังกล่าวไปแลกรับของรางวัลที่ตนต้องการได้

วิธีสร้างโครงการเพื่อชื่นชมพนักงาน

วิธีสร้างโครงการเพื่อชื่นชมพนักงาน

การจัดทำโครงการเพื่อชื่นชมพนักงานอย่างเป็นทางการนั้นมีข้อดีอยู่มาก โครงการดังกล่าวสามารถกำหนดได้ว่าพนักงานแบบใดที่จะได้รับคำชื่นชม จัดการชื่นชมให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และทำให้เกิดความสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าการชื่นชมนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม โดยพนักงานจะทราบวิธีที่ผู้จัดการจะแสดงความชื่นชมและมอบรางวัลให้แก่ตนเองอีกด้วย

ขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดทำโครงการเพื่อชื่นชมพนักงานมีดังต่อไปนี้

 • ออกแบบโครงการโดยเน้นที่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวิธีวัดความคืบหน้า

 • สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัท คุณต้องการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมอย่างไร และพฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมของบริษัทอย่างไร

 • ตัดสินใจว่าจะแสดงความชื่นชมพนักงานบนแพลตฟอร์มใด ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถใช้งานจากที่ใดก็ได้ เพื่อให้บุคลากรหน้างานและบุคลากรที่ต้องทำงานนอกสถานที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้อยู่เสมอ

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีมผู้นำและผู้จัดการอนุมัติโครงการนี้ Charles กล่าวว่า "หากผู้จัดการสายงานจะแสดงความชื่นชมในผลงานของพนักงาน พวกเขาต้องการแรงสนับสนุนและความช่วยเหลือในส่วนนี้"

 • สื่อสารแผนการนี้กับพนักงาน มองโครงการนี้ในฐานะแคมเปญและตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับโครงการนี้

 • แสดงความชื่นชมพนักงานเป็นประจำ การชื่นชมพนักงานมากเกินไปจะทำให้โครงการมีความน่าเชื่อถือน้อยลง แต่การแสดงความชื่นชมอย่างน้อยในทุกๆ 2-3 เดือนก็เป็นสิ่งสำคัญ และหากมีใครทำงานได้ดีเป็นพิเศษ คุณก็ควรชื่นชมการทำงานของพวกเขาในทันที

 • ให้พนักงานเลือกรางวัลเองได้ หากเป็นไปได้ ลองเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกของรางวัลที่ตนต้องการ เช่น บัตรกำนัลของร้านค้าปลีกต่างๆ เป็นต้น

 • รับฟังความเห็นเพื่อวัดประสิทธิผล แม้ว่าคุณจะสามารถวัดประสิทธิผลของโครงการมอบรางวัลเพียงอย่างเดียวได้ค่อนข้างง่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูได้ว่าช่องว่างของการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเพศต่างๆ ในองค์กรของคุณนั้นแคบลงหรือไม่ แต่การชื่นชมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคลมากกว่า ลองใช้แบบสำรวจเพื่อหาคำตอบว่าพนักงานรู้สึกว่าคุณชื่นชมพวกเขาหรือไม่และเพราะเหตุใด "คุณสามารถดูที่เกณฑ์ชี้วัดเพื่อตรวจสอบว่าใครได้รับคำชื่นชมจากใคร เมื่อใด และเหตุใดได้" Charles กล่าว

สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จในเพียงชั่วข้ามคืนได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเริ่มเห็นศักยภาพของโครงการนี้ที่ส่งผลในเชิงบวกต่ออัตราการลาออกของพนักงาน การขาดงาน ยอดขาย และรายได้ ตลอดจนทำให้องค์กรของคุณเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นและเป็นสถานที่ที่ทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากขึ้น

คุณอาจสนใจบทความต่อไปนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อบุคลากรและธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไม่พลาดทุกการสื่อสาร

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย คุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

1 "5 Findings from the 2018 SHRM/Globoforce Employee Recognition Survey", workhuman.com, 2021
2 "This Fixable Problem Costs U.S. Businesses $1 Trillion", Gallup, 2019
3 "The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work." Shawn Achor, 2010
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อบุคลากรและธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานและวิธีการสังเกตเมื่อพนักงานรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในที่ทำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

คำถามสำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน: ควรถามอะไรและทำไม

คุณจะสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ออกมาดีเลิศได้อย่างไรหากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งเหล่านี้ได้ เรียนรู้วิธีใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของคุณ

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ และเหตุผลที่องค์กรจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์การสื่อสารของตนเองใหม่เมื่อบุคลากรเริ่มทำงานทางไกลในช่วงล็อกดาวน์ แต่ในปัจจุบัน เมื่อบุคลากรบางส่วนเริ่มกลับไปสู่ที่ทำงานแล้ว ธุรกิจจึงต้องกลับมาคิดกลยุทธ์ใหม่อีกครั้ง เรียนรู้วิธีจัดทำกลยุทธ์นี้กัน