ทำไมความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

การให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกคือสิ่งสำคัญต่อการเติบโตในโลกแห่งการทำงานยุคใหม่

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
Human-centered leadership

เดิมทีแล้วเราเชื่อกันว่า ผู้นำที่ดีคือผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดผลิตภาพ และเป็นที่เคารพ แต่สิ่งที่มักเป็นจุดอ่อนของคุณสมบัติเหล่านี้คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ในโลกที่การทำงานแบบไฮบริดและการทำงานจากทางไกลทำให้ขอบเขตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเกิดความไม่ชัดเจน การมีภาวะผู้นำที่ใช้แนวทางที่เน้นความเป็นมนุษย์ หรือการให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทีมและผู้จัดการมากกว่าที่เคย

แต่แก่นแท้ของความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

หากพูดให้เข้าใจง่าย ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคือความเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก แต่สิ่งนี้มีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติกัน การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง คือการให้คุณค่าแก่บุคคลตามคุณสมบัติส่วนตัวและเคารพในสถานการณ์ของแต่ละคน สำหรับการทำงานแล้ว แนวคิดนี้คือการพิจารณาพนักงานในฐานะบุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งงาน และรับฟังความต้องการพร้อมกับให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น

แล้วสิ่งใดทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง แบบสำรวจประจำปี 2022 โดย Gartner ระบุคุณสมบัติหลักของความเป็นผู้นำที่เน้นคนไว้ 3 ประการ ได้แก่

ความเป็นตัวเอง – แสดงออกอย่างจริงใจและแสดงความเป็นตัวเองออกมา

ความเห็นอกเห็นใจ – แสดงความห่วงใยต่อสุขภาวะของพนักงานจากใจจริง

ความยืดหยุ่น – มีความเต็มใจที่จะปรับโครงสร้างการทำงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของพนักงาน

การใช้แนวทางที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในความเป็นผู้นำ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่จากความเป็นผู้นำแบบดั้งเดิม หรือที่เรียกกันว่าผู้นำที่มุ่งเน้นงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างผลกำไร วันครบกำหนด และผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาจประหลาดใจเมื่อได้เห็นว่าแนวทางที่เน้นคนสามารถผลักดันผลิตภาพและความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเรียนรู้เหตุผลที่ซีอีโอรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใด

ประโยชน์ของความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้าง

ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดลำดับความสำคัญของพนักงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงหลังการระบาดใหญ่ทั่วโลก การวิจัยของ PEW แสดงให้เห็นว่า ผู้คนจำนวนมหาศาลถึง 79% จะออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่ที่ให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะของพนักงานมากกว่า

พนักงานจะออกจากงานเพื่อไปหางานที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะของพนักงานมากกว่า (79%)

2. ให้พนักงานควบคุมเวลาการทำงานได้มากขึ้น (72%)

3. ให้การสนับสนุนด้านการเติบโตและพัฒนาการทางอาชีพที่ดีกว่าเดิม (69%)

4. ช่วยให้สามารถทำงานที่มีคุณค่าได้มากขึ้น (68%)

5. ยอมให้พนักงานเลือกสถานที่ที่จะทำงานได้มากกว่า (66%)

สุขภาวะเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญสูงสุด มากยิ่งกว่าสวัสดิการและเงินเดือนด้วยซ้ำไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้นำที่ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าตนได้รับการสนับสนุนมีแนวโน้มสูงกว่าอย่างมากที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีความสุขและมีส่วนร่วม แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเครียดในที่ทำงานหรืออุปสรรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ตาม

ประโยชน์บางประการที่จะได้รับจากความเป็นผู้นำที่คอยสนับสนุนและเน้นคนเป็นศูนย์กลางมีดังนี้

การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น

พนักงานที่รู้สึกว่าความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของตนมีคุณค่า มีแนวโน้มที่จะทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่บุคลากรที่มีความเหนียวแน่นกลมเกลียวยิ่งกว่า

ความมั่นใจที่จะหยิบยกประเด็นขึ้นมา

พนักงานที่มีความมั่นใจในการเข้าหาผู้นำและผู้จัดการมีแนวโน้มที่จะบอกเล่าปัญหาในบทบาทของตนอย่างเปิดกว้าง ซึ่งทำให้คุณทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและตัดไฟได้ตั้งแต่ต้นลม

แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น

การศึกษาโดยมหาวิทยาลัย Warwick พบว่า พนักงานที่มีความสุขจะมีผลิตภาพในการทำงานมากขึ้น 12% พนักงานที่ทำงานภายใต้ผู้นำที่มุ่งเน้นคนมีแนวโน้มที่จะมีความสุขและแรงจูงใจมากกว่า นายจ้างจึงอาจได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่มีผลิตภาพมากขึ้นโดยรวม

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นและกล้านำเสนอไอเดียของตัวเองออกมา ธุรกิจสามารถปรับปรุงแนวทางการทำงานและก้าวล้ำไปได้ก่อนใคร โดยการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน

พนักงานลาออกน้อยลง

พนักงานที่รู้สึกมีความสุขและได้รับการสนับสนุนในการทำงานมีแนวโน้มน้อยมากที่จะลาออกไปหางานอื่น แม้ว่างานใหม่จะเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมหรือสวัสดิการที่ดีขึ้นก็ตาม ดังนั้น ความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นคนและให้การสนับสนุนพนักงานในระดับที่เหมาะสมสามารถทำให้อัตราการทำงานต่อกับองค์กรสูงขึ้นและอัตราการลาออกลดลง

วัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง คือการส่งเสริมความถูกต้องในที่ทำงาน เมื่อคุณช่วยให้พนักงานกล้าเปิดใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแรงจูงใจส่วนตัว คุณก็จะผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานได้มากขึ้นด้วยวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางกับความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางกับความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางกับความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงานมักถูกมองว่าเป็นรูปแบบภาวะผู้นำที่อยู่คนละขั้วกันโดยสิ้นเชิง แต่การเป็นผู้นำทั้งสองรูปแบบนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ดูข้อดีและข้อเสียของภาวะผู้นำแต่ละรูปแบบ เพื่อดูว่ารูปแบบเหล่านี้บ่งบอกระดับขั้นต่างๆ ของความเป็นผู้นำของคุณอย่างไร

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง: ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี

คุณค่าสูงสุดของผู้นำที่มุ่งเน้นคน คือความสามารถในการกระตุ้นพนักงานและทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าทั้งในงานที่ทำและในฐานะบุคคล การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ช่วยให้ผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกและสนับสนุนกันและกัน

ข้อเสีย

พนักงานบางคนอาจไม่ตอบสนองต่อผู้นำที่เน้นผู้คนได้ดีเหมือนกับคนอื่นๆ และอาจรู้สึกกดดันจากการถูกคาดหวังให้เปิดกว้างและต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้น ผู้นำและผู้จัดการควรตระหนักว่าพนักงานบางคนต้องการและจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าแก่พนักงานมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะมัวแต่พิจารณาตามความสัมพันธ์ของพนักงานเพียงอย่างเดียว

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใด

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใด

ความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขั้นตอนการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก ซึ่งพนักงานจะรู้สึกมั่นใจและสบายใจที่จะแสดงความต้องการของตนออกมา อีกทั้งยังรู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างเหนียวแน่น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่คาดหวังว่าจะได้รับความผูกพันแบบส่วนตัวกับผู้นำของตน ผู้นำที่เลือกมุ่งเน้นที่ผู้คนอาจได้รับบุคลากรที่มีความภักดีและมีแรงจูงใจ ซึ่งเต็มใจที่จะปรับตัวและสนับสนุนบริษัทในระยะยาว

ความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน: ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี

ผู้นำที่มุ่งเน้นงานเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ผู้นำเหล่านี้ถนัดในการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้ง่ายในมีกำหนดเวลาที่เจาะจง เพื่อให้พนักงานเข้าใจว่าผู้นำคาดหวังอะไรจากพวกเขาอยู่เสมอ ความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมให้ผู้คนยกระดับตัวเองให้เทียบเท่ามาตรฐานที่สูง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่มีปัญหาด้านการจัดการเวลาหรือต้องการแบบแผนเพื่อให้รู้สึกมีแรงกระตุ้น

ข้อเสีย

ข้อเสียประการหนึ่งของความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน คืออาจทำให้พนักงานขาดอิสระและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถทำให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยหน่ายและท้อแท้กับบทบาทที่ไม่เปิดโอกาสให้ตนได้เรียนรู้และเติบโต นอกจากนี้ การทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่จำกัดก็อาจทำให้เกิดความเครียดและขาดกำลังใจ โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานรู้สึกไม่สบายใจที่จะเข้าหาผู้จัดการและหัวหน้าเมื่อตนรู้สึกหนักใจ

ความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงานจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใด

การมีภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นงานในระดับหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า แนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทีมบริหารจัดการมากกว่าทีมผู้นำ และเป็นเช่นนั้นจริงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการจัดการทีม เพื่อให้ทุกทีมทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีสู่เป้าหมายเดียวกัน แม้ว่าทีมบางทีมจะไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงเลยก็ตาม

คุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้าง

คุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้าง

ตอนนี้คุณก็เข้าใจความสำคัญของความเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้ว แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง หรือรู้ว่าตนเองเป็นผู้นำแบบนั้นได้อย่างไร ต่อไปนี้คือคุณลักษณะที่ผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางทุกคนมีร่วมกัน

กรอบความคิดแบบเติบโต

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง คือความเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับทีม โลกแห่งการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปิดใจลองกระบวนการใหม่ๆ และคิดนอกกรอบจึงเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้นำก้าวไปได้ไกลและคว้าความสำเร็จได้เร็วขึ้น

การมุ่งเน้นอนาคต

ผู้นำที่หลักแหลมไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ ผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางเก่งในด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีต่อบริษัท และเชิญชวนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของบริษัท

ความฉลาดทางอารมณ์

ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงไม่เพียงแต่สามารถจัดการอารมณ์ของตนในช่วงเวลาที่ตึงเครียดได้ดีเท่านั้น แต่ยังเข้าใจและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้คนรอบข้างด้วย

ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์กับทีมที่แน่นแฟ้น ช่วยให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทีมของตน

ความเห็นที่เป็นมิตร

การมีทักษะสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทุกประเภท แต่ผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางมักจะสื่อสารได้ดีเป็นพิเศษ เพราะนอกเหนือจากจะยินดีที่จะแสดงความเห็นที่มีคุณภาพแล้ว ผู้นำเหล่านี้ยังยอมรับความเห็นจากผู้อื่นอีกด้วย การส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็นอย่างจริงใจช่วยให้พนักงานรู้ว่าความเห็นของตนมีค่า และยังช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาและแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ความเป็นตัวเอง

หมดยุคที่คุณต้องเก็บตัวตนที่แท้จริงไว้ที่บ้านเมื่อต้องอยู่ในที่ทำงาน เมื่อการทำงานแบบไฮบริดและจากทางไกลทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้าใกล้กันมากกว่าที่เคย การทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความเห็นอกเห็นใจ

ผู้นำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางจะมีความเห็นอกเห็นใจเมื่อเป็นเรื่องของความต้องการและสถานการณ์เฉพาะตัวของพนักงาน และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งทำให้พนักงานแทบไม่มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะหมดไฟหากต้องจัดสรรเวลาระหว่างที่ทำงานและบ้าน นอกจากนี้ พนักงานยังรู้สึกว่าตนสามารถเข้าถึงผู้นำได้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับภาระงานหรือปัญหาส่วนตัว

คุณอาจสนใจบทความต่อไปนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

โพสต์ล่าสุด

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

10 บทเรียนที่ผู้นำได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ประสบการณ์ที่ผู้คนพบเจอในชีวิตจริงสามารถกำหนดตัวตนและแนวทางการเป็นผู้นำของคนเหล่านั้นได้ เรามาดูตัวอย่างทั้ง 10 เรื่องต่อไปนี้กัน

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วัฒนธรรมองค์กร 4 ประเภท: แบบใดดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

ตัวตนของธุรกิจเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของวัฒนธรรมต่างๆ ขององค์กร ดูว่าคุณจะค้นหาตัวตนของธุรกิจและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวตนนั้นได้อย่างไร