สุดยอดไอเดียในการปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของโควิดและการที่ผู้คนเปลี่ยนไปทำงานแบบไฮบริดทำให้บริษัทของคุณอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติม เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและสำรวจวิธีต่างๆ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมกัน

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที
how to improve company culture - Workplace from Meta

ณ ปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มคลี่คลายลง บริษัทต่างๆ ก็กำลังมองไปยังอนาคตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก โดยเป็นอนาคตที่ออฟฟิศซึ่ง McKinsey ให้ความหมายไว้ว่าเป็น 'ศูนย์กลางการสร้างวัฒนธรรมรูปแบบเก่า' จะไม่ใช่พื้นที่ทางสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุดอีกต่อไป ซึ่งนั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อวัฒนธรรมในที่ทำงาน

"ผู้คนไม่ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ระหว่างกัน" Claire Lish ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลอธิบาย "คุณไม่มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ขององค์กรตนเองในระหว่างที่พูดคุยเล่นกันหน้ากาต้มน้ำร้อนหรือในโรงอาหารอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องหาวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น"

ประเด็นข้างต้นนี้ถือเป็นความท้าทายหากมองในแง่ของวัฒนธรรม ทว่าสภาพแวดล้อมหลังการแพร่ระบาดของโควิดก็ถือเป็นโอกาสที่เหมาะแก่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่จะทำให้ประสบการณ์ของพนักงานนั้นดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเคล็ดลับมืออาชีพทั้ง 6 ข้อเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร

"นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่องค์กรต่างๆ จะได้ถอยกลับมาก้าวหนึ่งแล้วประเมินดูว่าวัฒนธรรมของตนสอดคล้องกับเป้าหมายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่" Sarah Jordan กรรมการผู้จัดการจาก Engage องค์กรที่ทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำกล่าว

"สิ่งที่ก่อนหน้านี้ให้ผลดีอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือสามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิดทำให้โลกการทำงานนั้นพัฒนาไปข้างหน้า ธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้เวลาในการกำหนดค่านิยมขององค์กรและพฤติกรรมต่างๆ ที่จะสร้างวัฒนธรรมในอุดมคติของตนในอนาคตรูปแบบใหม่นี้ รวมถึงดำเนินการเพื่อปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ผ่านโปรแกรมการพัฒนาผู้นำและผู้จัดการ และโครงการริเริ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม"

บริษัทต่างๆ อยู่ระหว่างการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ "ลูกค้าองค์กรจำนวนที่เราได้พบเห็นต่างก็กำลังดำเนินการในส่วนของวัฒนธรรมอยู่" James Davis ผู้ให้คำแนะนำด้านความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับองค์กรกล่าว "พวกเขากล่าวว่า 'บุคลากรจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดของเรานับจากนี้ไป เพื่อที่เราจะได้มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขา'"

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงวัฒนธรรมหรือไม่

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงวัฒนธรรมหรือไม่

ก่อนอื่น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอะไรที่ต้องดำเนินการหรือไม่ Sarah ระบุว่า ท้ายที่สุดแล้ว สัญญาณที่จะบ่งบอกก็คือการที่ธุรกิจของคุณไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"หากมองให้ลึกลงไปอีก คุณจะเห็นตัวบ่งชี้ถึงความล้มเหลวทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน แต่ตัวบ่งชี้เหล่านี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร" Sarah กล่าว "ในบางองค์กร ตัวบ่งชี้อาจเป็นการขาดนวัตกรรมหรือการไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การขาดการร่วมมือหรือความรับผิดชอบ หรืออาจเป็นการขาดประสิทธิผล การที่ไม่มีพนักงานที่มีความสามารถมากขึ้นหรือการที่มีอัตราการรักษาพนักงานไว้ต่ำก็เป็นได้" เธอกล่าว

สำหรับ Claire แล้ว การสำรวจวัฒนธรรมคือการมองวัฒนธรรมอย่างละเอียดในหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับองค์กรของคุณ โดยคำแนะนำบางส่วนของเธอมีดังต่อไปนี้

 • สำรวจมาตรการด้านการร้องทุกข์ การปฏิบัติตามนโยบาย และประสิทธิผล สิ่งเหล่านี้ให้ข้อมูลอะไรแก่คุณบ้างในแง่ของความรู้สึกของพนักงาน รวมถึงมีความสอดคล้องกันในเชิงกลยุทธ์อย่างไรบ้าง
 • ใช้ประโยชน์จากแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลองให้พนักงานทำแบบสำรวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพราะการทำแบบสำรวจเป็นรายปีไม่สามารถบอกอะไรคุณได้ และเมื่อถึงเวลาที่คุณตั้งทีมเพื่อรับมือกับประเด็นต่างๆ ช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้ผ่านเลยไปแล้ว หรือไม่ก็ผู้คนในตอนนั้นไม่อยู่กับบริษัทอีกแล้ว
 • พูดคุยกับบุคลากรหน้างาน คุณจะไม่มีทางรู้ว่าวัฒนธรรมของคุณเป็นอย่างไรเลยหากคุณพูดคุยแต่กับทีมผู้บริหาร ซึ่งถึงแม้ว่าผู้นำธุรกิจจะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของบริษัทจากส่วนบนสุดของโครงสร้างองค์กร แต่คุณก็ควรประเมินวัฒนธรรมของบริษัทจากส่วนล่างสุดของโครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกัน
 • ให้พนักงานสามารถรับบริการขอคำปรึกษาได้ตามสะดวก เปิดโอกาสและพื้นที่ให้พนักงานได้บอกเล่าความรู้สึกของตนเอง
 • สร้างกลไกการรายงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลลบตามมา ช่วยให้พนักงานได้รายงานข้อบกพร่องต่างๆ ในการมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงเฉลิมฉลองเมื่อรายงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
 • ตรวจสอบคะแนน Glassdoor ของบริษัท ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเห็นในแง่ลบที่มีต่อบริษัทมากที่สุด
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทมีอะไรบ้าง

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่อ่อนแอจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดมากกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่งอกงาม1 คำถามคือ วัฒนธรรมองค์ด้านใดบ้างที่มักจะประสบปัญหามากที่สุด

ดังต่อไปนี้คือประเด็นที่คุณควรระมัดระวัง

ค่านิยม
ค่านิยม

ค่านิยมขององค์กรไม่จำเป็นต้องเขียนออกมายาวหลายหน้ากระดาษ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อความที่สะท้อนถึงเป้าหมายขององค์กร พนักงานก็อาจปฏิบัติตัวไม่ถูกได้ ชุดค่านิยมของบริษัทที่ระบุไว้อย่างชัดเจนจะช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่านิยมเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเริ่มจากบนลงล่าง

"ขอให้พนักงานของคุณเล่าเรื่องราวของพวกเขาในองค์กร" Claire แนะนำ "พฤติกรรมใดที่พวกเขาเห็นและรู้สึกชื่นชมองค์กรของคุณ แล้วลองนำการบอกเล่าและการเล่าเรื่องราวนี้ไปใช้อธิบายว่าองค์กรของคุณมีจุดยืนอย่างไรบ้างโดยใช้ตัวอย่างในชีวิตจริงจากสมาชิกในทีมจริงๆ ของคุณ"

การพูดแต่ไม่ยอมลงมือทำ
การพูดแต่ไม่ยอมลงมือทำ

องค์กรของคุณอาจมีค่านิยมและคำแถลงพันธกิจอยู่ก่อนแล้ว แต่หากผู้นำและผู้จัดการไม่ปฏิบัติตาม สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมาย ผู้นำจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่พูดอย่างทำอย่าง

"วัฒนธรรมมีการขับเคลื่อนผ่านองค์กรด้วยการที่ผู้นำ ผู้จัดการ และเหล่าเพื่อนร่วมงานประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง" Sarah กล่าว "ดังนั้น การปรับปรุงวัฒนธรรมจึงหมายถึง การกำหนดวัฒนธรรมที่เหมาะสมและปลูกฝังสิ่งเหล่านั้นจากบนลงล่าง โดยส่งเสริมให้องค์กรของคุณจัดการกับประสบการณ์ของพนักงานในทุกแง่มุมอย่างรอบด้านและกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมโดยยึดวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นศูนย์กลาง"

พนักงานที่มีความสามารถและการลาออก
พนักงานที่มีความสามารถและการลาออก

ไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าพนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจได้มากไปกว่าการที่พวกเขาลาออกจากองค์กรของคุณ แน่นอนว่า คนเราต่างก็ลาออกเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ แต่หากการลาออกยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าองค์กรของคุณอาจมีปัญหา

นอกจากนี้ หากคุณกำลังประสบปัญหาในการดึงดูดเหล่าผู้มีความสามารถระดับต้นๆ มาทำงานด้วย นั่นก็อาจเป็นเพราะผู้คนเริ่มมีทัศนคติในแง่ลบต่อวัฒนธรรมองค์กรของคุณเข้าแล้ว ทั้งนี้ 77% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจของ Glassdoor กล่าวว่า ตนจะพิจารณาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทนั้นๆ ก่อนตัดสินใจสมัครงานและ 89% ยังกล่าวด้วยว่า ตนเชื่อว่าการที่นายจ้างมีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการทำงานจากทางไกลที่ผู้จัดการไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับสมาชิกในทีมตลอดเวลา การขาดความเชื่อมั่นจึงอาจนำไปสู่การบริหารงานแบบควบคุมทุกรายละเอียด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นและความลังเลที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

การสื่อสาร
การสื่อสาร

การสื่อสารทางธุรกิจภายในองค์กรถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งและไม่ใช่ทักษะที่ผู้นำทุกคนจะมีติดตัวมาโดยธรรมชาติ บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อสื่อสารกับทีมที่อยู่กระจัดกระจายกันให้มีประสิทธิภาพในโลกท่ามกลางการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโควิด "องค์กรที่มีประสิทธิภาพจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด" Claire กล่าว "องค์กรเหล่านี้จะถามตัวเองว่า 'เราจะทำอย่างไรให้ยังคงเชื่อมต่อกับบุคลากรของเราในโลกที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมดี'"

"นี่คือสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่ลดละ และยังหมายความว่า คุณจะต้องลงทุนกับทีมฝ่ายสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อกับบุคลากร นอกจากนี้ การมองประเด็นนี้ในภาพใหญ่ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะแง่มุมต่างๆ ของวัฒนธรรมล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น ปัญหาในแง่มุมหนึ่งจึงอาจส่งผลกระทบเป็นทอดๆ ได้"

"วัฒนธรรมขององค์กรจะเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ของพนักงานและสิ่งที่พนักงานเหล่านั้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง" Sarah ระบุ "หากส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเกิดปัญหา นั่นหมายความว่า วัฒนธรรมทั้งหมดก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน"

5 ไอเดียจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัท

5 ไอเดียจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัท

 1. ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

  ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

  ความเป็นอยู่ที่ดีกลายเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยขึ้นมาสักระยะแล้ว แต่อันที่จริง ผู้นำธุรกิจต่างก็ตระหนักว่าประเด็นนี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมที่งอกงามตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดแล้ว

  "แบบสำรวจจำนวนมากชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบัน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่พนักงานมองหาจากตัวนายจ้าง" James กล่าว "ประเด็นอย่างระยะทางในการเดินทางไปทำงาน รวมถึงการที่พนักงานจะได้รถยนต์ดีๆ หรือไม่นั้นกลายเป็นประเด็นรองลงมาจากประเด็นอย่างการที่นายจ้างจะแสดงความเห็นอกเห็นใจกับสถานการณ์ต่างๆ ที่พนักงานต้องเจอหรือไม่"

  คำถามคือ บริษัทต่างๆ จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไร "บริษัทต่างก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของตนมีเป้าหมายของตนเอง รับมือกับสิ่งต่างๆ อย่างความวิตกกังวล และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น" James กล่าว ซึ่งเทคโนโลยีสามารถมอบโอกาสที่สำคัญในประเด็นนี้ได้ด้วยการช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านความเป็นอยู่ที่ดีได้ตลอดเวลา โดย James ได้คาดการณ์ไว้ว่า "ผมว่าเราจะได้เห็นความเป็นอยู่ที่ดีในฐานะประเด็นที่มีพนักงานเป็นส่วนสำคัญมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ มากมาย"

 2. เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน

  เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน

  ความยากลำบากของสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่คลี่คลายลงไม่ใช่การกลับไปทำงาน 'แบบเดิม' ที่เข้างาน 9 โมงเช้า เลิกงาน 5 โมงเย็น ระเบียบการแต่งกาย รวมไปถึงกิจวัตรประจำวันที่ไม่ยืดหยุ่น

  "เราไม่ควรเอาจริงเอาจังกับโลกการทำงานใบใหม่นี้จนเกินไป" Claire แนะนำ "ลองถามบุคลากรของคุณว่า สิ่งใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ รับฟังและทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อหาวิธีที่ยืดหยุ่นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรักษาวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่"

  "วัฒนธรรมยอดแย่ คือวัฒนธรรมที่ผู้นำบอกให้ลูกน้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแบบเต็มเวลา ไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะต้องตกงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพนักงานคนนั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาผ่านแล็ปท็อปที่วางบนโต๊ะรีดผ้า"

 3. เน้นความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

  เน้นความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

  เป็นที่ทราบกันดีว่า องค์กรที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างจะได้รับประโยชน์จากการดึงดูดเหล่าผู้มีความสามารถและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี แต่มีเพียง 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจ Global Culture ของ OC Tanner เท่านั้นที่กล่าวว่า องค์กรของตนจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น นี่คือเวลาที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทของคุณให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

  "เราควรหยุดพูดเรื่องความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกแล้วเริ่มลงมือทำกันได้แล้ว" Claire กล่าว "ทำให้บุคลากรของคุณเห็นว่า องค์กรของคุณไม่ได้มีความหลากหลายแค่เฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความหลากหลายทางความคิดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"

  "หากคุณยังไม่มีความหลากหลายในส่วนนี้ ให้คุณเริ่มวางแผนว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร จากนั้นจึงประกาศให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อที่คุณจะได้มีความรับผิดชอบในส่วนนี้"

 4. สร้างภาวะการเป็นผู้นำในองค์กร

  สร้างภาวะการเป็นผู้นำในองค์กร

  ผู้นำระดับอาวุโสไม่ได้เป็นตำแหน่งเดียวที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมของบริษัท แต่ผู้จัดการระดับกลางก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันวัฒนธรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ Claire แนะนำให้แต่ละบริษัทโฟกัสไปที่โครงสร้างองค์กรระดับกลาง โดยฝึกฝนผู้จัดการระดับกลางและเชื่อมต่อกับผู้จัดการบุคลากรหน้างาน เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนทีมของตนตลอดช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

  การฝึกอบรมต้องทำมากกว่าแค่การสาธิตให้พนักงานดูว่าต้องทำอย่างไรบ้าง โดย Claire แนะนำว่า "ลองฝึกให้พวกเขารู้วิธีดึงศักยภาพของตนเอง (พฤติกรรม ความยืดหยุ่นปรับตัว การเติบโต ความมุ่งมั่น การกำหนดเป้าหมาย การรับมือกับคนที่รับมือได้ยาก ฯลฯ) ออกมาอย่างเต็มที่ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะหมายความว่า พนักงานจะมีทักษะเกินกว่าบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือธุรกิจของคุณเองก็ตาม"

 5. ชื่นชมความสำเร็จ

  ชื่นชมความสำเร็จ

  การชื่นชมความสำเร็จและความมุ่งมั่นของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในเชิงบวก แต่หลายๆ บริษัทกลับทำในส่วนนี้ได้ไม่ดีนัก

  มีผู้ตอบแบบสำรวจของ OC Tanner เพียง 29% เท่านั้นที่ระบุว่า องค์กรของตนชื่นชมทั้งความพยายามอย่างหนักและความพยายามในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของพนักงาน และมีผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าครึ่งเพียงนิดเดียว (53%) เท่านั้นที่เชื่อว่า การชมเชยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กรของตนที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

  หากคุณยังไม่มีวัฒนธรรมนี้ ตอนนี้คือโอกาสที่เหมาะสมที่คุณจะได้เริ่มต้นโปรแกรมการชื่นชมในที่ทำงาน บุคลากรในทุกระดับต่างทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้องค์กรของตนก้าวต่อไปได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด การแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของพวกเขาเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีกขึ้น

อ่านต่อ

อ่านต่อ

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ค่านิยมขององค์กรสามารถชี้นำทิศทางแก่พนักงานและให้เหตุผลที่จะเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ดูวิธีพัฒนาและสื่อสารค่านิยมขององค์กร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

เหตุใดความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญในการทำงาน เราจะมาสำรวจสาเหตุที่บริษัทต่างๆ สนใจประเด็นปัญหาที่สำคัญเหล่านี้