องค์กรต่างๆ ได้ตระหนักมากขึ้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถและแข็งแกร่ง ซึ่งมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เยี่ยมยอด โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำจะช่วยเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ได้

การพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร

โดยปกติแล้ว การพัฒนาความเป็นผู้นำมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะและผลักดันผู้นำระดับสูงภายในองค์กรผ่านโปรแกรมที่ผ่านการวางโครงสร้างมาแล้ว โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเอง และมีประโยชน์ต่อผู้นำและผู้จัดการในทุกระดับ ทั้งยังสำคัญอย่างมากต่อการบ่มเพาะผู้นำในอนาคต

โปรแกรมมักจะประกอบด้วยเซสชั่นการอบรมทั่วไปผสมผสานกับแนวทางอื่นๆ เช่น การฝึกสอนและการให้คำแนะนำ ส่วนใหญ่ในการอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาส่วนบุคคล แต่จะมีองค์ประกอบของการพัฒนาในเชิงองค์กรและทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์และความเป็นผู้นำแบบองค์รวม

องค์กรต่างๆ ล้วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นผู้นำ ส่วนใหญ่จึงลงทุนในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ช่วงก่อนการระบาดครั้งใหญ่ บริษัทจำนวน 94% กล่าวว่าตนมีแผนที่จะคงหรือเพิ่มงบประมาณด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ1 และความต้องการบุคคลที่เข้มแข็งในตำแหน่งผู้นำหลังช่วงการระบาดครั้งใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้การพัฒนาความเป็นผู้นำกลายเป็นประเด็นสำคัญยิ่งขึ้น

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเรียนรู้เหตุผลที่ซีอีโอรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใด

แม้จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่บางโปรแกรมที่มีก็ไม่ได้ยังผลได้ตามที่คาดหวัง Harvard Business Review พบว่า 'กว่า 50% ของผู้นำระดับสูงเชื่อว่าความพยายามในการพัฒนาความสามารถของตนเองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างทักษะที่จำเป็นและความสามารถระดับองค์กร'

แล้วองค์กรจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความพยายามในการพัฒนาทีมผู้นำของตนจะได้รับผลตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการผสมผสานของสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • การฝึกอบรมที่ออกมาโดยเฉพาะและตรงกับบริบทขององค์กรอย่างมาก

 • การให้เวลาสำหรับการเรียนรู้แบบองค์รวม

 • การวัดผลผลกระทบอย่างเข้มข้น

เหตุใดการพัฒนาความเป็นผู้นำจึงสำคัญ

เหตุใดการพัฒนาความเป็นผู้นำจึงสำคัญ

โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะก่อประโยชน์ให้ทั้งต่อบุคคล ทีม และบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลประกอบการด้านการเงินโดยตรง แต่ผลลัพธ์จากการพัฒนาความเป็นผู้นำที่จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจ ความทุ่มเท และจุดประสงค์ในการทำงานนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่า

ฟูมฟักความสามารถจากภายในองค์กร

บรรดาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดจะมีสิ่งที่เรียกว่า "เส้นทางการสืบทอดตำแหน่งผู้นำ" หรือ "ตำแหน่งรองรับสำหรับผู้นำ" หรือก็คือ พวกเขารู้วิธีฟูมฟักผู้มีความสามารถจากภายในองค์กร แทนที่จะจ้างบุคลากรจากภายนอก (ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกมาก) เพื่อรักษาเส้นทางสำหรับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมผู้นำเพื่อให้สามารถระบุและบ่มเพาะผู้มีความสามารถภายในองค์กรถือเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาความเป็นผู้นำ

ลดจำนวนการลาออก

อัตราการลาออกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ กว่า 70% ของผู้นำระดับสูงที่ได้รับการมอบหมายตำแหน่งใหม่มักจะล้มเหลว ซึ่งสิ่งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายสูง ไม่เพียงแค่เรื่องเม็ดเงิน แต่ยังอาจเกิดผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและชื่อเสียงของแบรนด์อีกด้วย

การพัฒนาความเป็นผู้นำสามารถช่วยลดอัตราการลาออกของผู้นำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโปรแกรมดังกล่าวมีการฝึกสอนด้วย DDI พบว่าอัตราการลาออกในระดับผู้นำลดลง 20% เมื่อสถานที่ทำงานมีวัฒนธรรมในการฝึกสอน2 และแน่นอนว่าการมีผู้นำที่ดีก็จะช่วยองค์กรให้สามารถรักษาผู้มีความสามารถได้ในทุกระดับ

เพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

เมื่อผู้นำเข้ากันได้ดีกับบุคลากร บริษัทและภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถสร้างผลประกอบการทางด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติงานสามารถช่วยขับเคลื่อนผลประกอบการด้านการเงินได้ แต่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาบุคลากรในทีมผู้นำระดับสูงเท่านั้น

การศึกษาจาก DDI พบว่าเมื่อบริษัทขยายโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำไปสู่พนักงานระดับล่างลงไป บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับผลประกอบการด้านการเงินดีขึ้นถึง 4 เท่า

การช่วยกำหนดทิศทางให้องค์กรในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการประคองตัวผ่านช่วงเวลาวิกฤติได้ เป็นสิ่งที่โดดเด่นหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้นำแบบองค์รวมจะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะดังกล่าวได้

เมื่อคุณสามารถฝึกอบรมผู้นำเกี่ยวกับความเป็นผู้นำแบบองค์รวมได้ พวกเขาก็จะสามารถทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและความสามารถที่สูงขึ้นสำหรับการคาดคะเนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอให้เกิดขึ้นก่อน

พัฒนาความหลากหลายของความเป็นผู้นำ

ผู้นำระดับสูงที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะออกจากตำแหน่งเมื่อพบโอกาสใหม่มากกว่าผู้ชายในระดับเดียวกัน โดยจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูก ดังนั้น การพัฒนาและการบ่มเพาะผู้นำหญิงและการรักษาการมีส่วนร่วมของพวกเธอไว้ก็ควรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจให้ความสำคัญ2

อีกจุดที่การพัฒนาความเป็นผู้นำจะสามารถเพิ่มความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเปิดกว้างได้นั้นก็คือการช่วยให้ผู้จัดการสามารถก้าวข้าม "มาตรฐาน" ตามปกติเมื่อจ้างคนจากภายนอกและเลื่อนตำแหน่งคนภายใน ผู้นำที่ยอดเยี่ยมมักจะไม่ติดหล่มกับดักทางความคิดที่จะคัดเลือกคนตามภาพในหัวตนเองเท่านั้น

พัฒนาความน่าเชื่อถือ

ผู้นำจำเป็นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานของตนเองเช่นเดียวกับที่นึกถึงเป้าหมายของธุรกิจ นั่นหมายถึงการกำหนดแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน โดยรับผิดชอบต่อแผนการนั้นและยึดมั่นกับเป้าหมายการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง กลยุทธ์นี้สามารถเพิ่มความภักดีและลดอัตราการลาออกได้ด้วย

ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานและความเป็นผู้นำคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือโดยหลักการแล้ว หากคุณมีผู้จัดการที่ดีในองค์กร พนักงานของคุณก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วม การทำแบบสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำสามารถช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมลดลง และทำให้ผู้นำมีโอกาสที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แผนการพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร

แผนการพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร

แผนการพัฒนาความเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆ โดยมากจะเป็นรูปแบบเหมารวมสำหรับทุกคน จนกระทั่งไม่นานมานี้ แต่ ROI ที่น่าผิดหวังจากโปรแกรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราควรที่จะปรับแต่งแผนเหล่านี้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การที่โปรแกรมเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบไฮบริดโดยเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกและโลกาภิวัฒน์ที่กว้างขึ้น ทำให้การดำเนินการนี้ง่ายกว่าที่เคย (และทำให้การฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นสากล)

การปรับแต่งแผนการให้เหมาะกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่น ผู้จัดการที่เป็นคนยุคมิลเลนเนียลและ Gen Z จะสะดวกใจกับการเรียนรู้แบบควบคุมด้วยตัวเองมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ นอกจากนี้ยังมักจะสนใจลองวิธีการใหม่ๆ ในการเรียนรู้และการพัฒนา เช่น

 • การเรียนรู้แบบกำหนดเอง

 • การเรียนรู้เป็นกลุ่ม

 • การเรียนรู้แบบประสบการณ์สมจริง

 • การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร

โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร

โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีมีลักษณะอย่างไรและทักษะในด้านใดบ้างที่ควรมี และนี่คือตัวอย่างทักษะ 3 อย่าง

 • ทักษะการสื่อสาร

  ทักษะการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอด แต่ในปัจจุบัน ทักษะด้านอารมณ์ อย่างความเห็นอกเห็นใจ ความฉลาดทางอารมณ์ และการสร้างความเชื่อใจ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาความเป็นผู้นำ

  การให้คำติชมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้นำทีมสามารถฝึกฝนให้ชำนาญได้ โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่เป็นคนยุคมิลเลนเนียลและ Gen Z ซึ่งจะพัฒนาได้จากการให้คำติชมแบบเรียลไทม์และการแสดงความชื่นชมอย่างมีกลยุทธ์ เช่น บางคนอาจจะชอบป่าวประกาศลงโซเชียลมีเดียเมื่อสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะรู้วิธีปรับเปลี่ยนคำติชมให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • การให้คำแนะนำพิเศษ

  ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการให้คำแนะนำพิเศษคือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาความเป็นผู้นำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งเสริมผู้นำและพัฒนาชุดทักษะที่มีเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและลดอัตราการลาออกของบุคลากรระดับผู้นำอีกด้วย แม้จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่ DDI ก็พบว่า มีบริษัทเพียง 11% เท่านั้นที่ใช้แนวทางการให้คำแนะนำพิเศษระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างจริงจัง นี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจต่างๆ

 • การฝึกสอน

  การฝึกสอนเป็นอีกหนึ่งชุดเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความเป็นผู้นำ และมีไว้สำหรับผู้จัดการระดับสูงและผู้นำระดับปฏิบัติการที่อาจจะกำลังมีแนวโน้มจะลาออกสูง การฝึกสอนสามารถทำแบบเป็นทางการได้โดยที่ให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนลงชื่อในสัญญา หรือจะเป็นแบบไม่เป็นทางการก็ได้

  แต่ไม่ว่าจะแบบไหน หัวใจหลักก็คือการจับคู่บุคลากรโดยมีจุดประสงค์ แทนที่จะใช้วิธีสุ่ม สำหรับผู้นำระดับสูง การจับคู่กับผู้สอนจากภายนอกส่งผลให้มีอัตราการลาออกลดลงมากกว่าการจับคู่กับผู้สอนภายในองค์กร

Leadership development
5 เคล็ดลับสำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

5 เคล็ดลับสำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

คุณควรมองหาสิ่งใดในโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และคุณจะตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างไร เริ่มต้นด้วยเคล็ดลับทั้ง 5 ข้อนี้

 1. คิดนอกกรอบ

  กล้าที่จะแตกต่างเมื่อเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกอบรมทีมผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้นำที่เป็นคนยุคมิลเลนเนียลและ Gen Z หรือผู้นำในอนาคต

 2. จัดสรรเวลาและงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการสะท้อนผล

  จากสถิติแสดงให้เห็นว่าบุคลากรจะลืมเนื้อหาจากการฝึกอบรมถึง 70% หลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งวัน3 ดังนั้น คุณควรเผื่อเวลาไว้สำหรับการรวบรวมและการปลูกฝังทักษะใหม่ๆ ด้วย

 3. หากต้องการให้การเรียนรู้ได้ผล คุณต้องนำมาใช้จริงให้ได้มากที่สุด

  คุณควรปรับแต่งการฝึกอบรมให้เข้ากันกับสถานการณ์สมมติและปัญหาที่ผู้นำมักต้องเผชิญในธุรกิจจริง (รวมถึงในแวดวงธุรกิจของคุณ) ในขณะนี้

 4. อย่าใช้รูปแบบเดียวสำหรับทุกคน

  แผนการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งมาเพื่อแต่ละบุคคลสามารถลดความเสี่ยงที่ผู้นำจะลาออกจากองค์กรได้เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้4

 5. วัดผลลัพธ์

  วางแผนล่วงหน้าให้ดีว่าคุณจะวัดผลความสำเร็จอย่างไรโดยที่ไม่ใช่แค่การวัดผลทีเดียวตอนจบ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทและมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ ROI

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดเลย

และสุดท้าย จำไว้เสมอว่างองค์กรที่ยอดเยี่ยมจะบ่มเพาะพนักงานทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้นำระดับสูง

1 "Follow the Leader(ship) Spending" Chief Learning Officer, 2018
2 "25 research insights to fuel your people strategy" DDI World, 2018
3 "10 Stats About Learning Retention You’ll Want to Forget" getbridge.com, 2017
4 "It’s the organization that is wrong’: Exploring disengagement from organizations through leadership development" Sage Journals, 2019
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน

ดาวน์โหลดเลย

โพสต์ล่าสุด

ความเป็นผู้นำ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

ผู้นำคืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ผู้นำคืออะไร ผู้นำเหมือนกับผู้จัดการหรือไม่ คุณสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำได้หรือไม่ ค้นพบคำตอบของการเป็นผู้นำที่ดีและสาเหตุที่ว่าทำไมภาวะผู้นำถึงเป็นสิ่งสำคัญ

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วัฒนธรรม: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบไฮบริดและการทำงานทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

เหตุใดความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญในการทำงาน เราจะมาสำรวจสาเหตุที่บริษัทต่างๆ สนใจประเด็นปัญหาที่สำคัญเหล่านี้