9 วิธีในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในองค์กรของคุณ

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งท้าทายแม้กระทั่งก่อนการระบาดใหญ่ทั่วโลก และการล็อกดาวน์ก็ยิ่งทำให้สิ่งนี้ยากขึ้นไปอีก โดยในปัจจุบันที่พนักงานบางส่วนเริ่มกลับมาทำงาน องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมอีกครั้งหนึ่ง มาดูกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 6 นาที
team work skills - Workplace from Meta

ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใดก่อนการล็อกดาวน์ แล้วหากต้องทำงานจากทางไกล การทำงานจะออกมาเป็นอย่างไร การค้นหาคำตอบที่ใช่สำหรับคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่การกำหนดนิยามให้กับการทำงานเป็นทีมก็ยังเป็นเรื่องซับซ้อน

การมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเข้ากับผู้อื่นได้เพียงอย่างเดียว เพราะยังต้องอาศัยความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีด้วย และปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่บริการทางการเงินไปจนถึงการขายปลีก จากข้อเท็จจริง Edith Cowan University ของออสเตรเลียพบว่า ธุรกิจต่างๆ เชื่อว่าทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา1

เมื่อผู้คนในบางประเทศกลับมาทำงานในที่ทำงาน และองค์กรต่างๆ พยายามหาจุดสมดุลระหว่างการทำงานจากทางไกลกับการทำงานในที่ทำงาน คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

ทักษะการทำงานเป็นทีมคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

ทักษะการทำงานเป็นทีมคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และการช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกันก็เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ของพนักงานที่กว้างไกลขึ้น คุณในฐานะผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคนในทีมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จ แล้วคุณจะทำได้อย่างไร

ประการแรก คุณจำเป็นต้องยอมรับว่าทักษะการทำงานเป็นทีมไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนโดยธรรมชาติเสมอไป แม้ว่าทักษะการทำงานเป็นทีมไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้กันได้ง่ายๆ ในหลักสูตรฝึกอบรม แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้1 Mercedes Benz พบว่าการทำงานเป็นทีมเป็นทักษะเดียวที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการฝึกอบรมจากภายนอก

ผู้คนสามารถฝึกฝนทักษะของตนเองในเรื่องงานได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการแสดงให้เห็นถึงทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้จัดการ เพราะเมื่อคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ คุณก็จะสามารถโน้มน้าวและเป็นแบบอย่างให้กับทีมของคุณได้เช่นกัน

ประการที่สอง ทักษะการทำงานเป็นทีมไม่สามารถพัฒนาได้เองโดยไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของทีมที่เหมาะสม ย้อนกลับไปในปี 1970 นักจิตวิทยาสังคมและองค์กรอย่าง Richard Hackman ได้กำหนด 'เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย' 3 ประการที่จะช่วยให้ทีมเติบโต และเงื่อนไขดังกล่าวก็ยังคงใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

  • การกำหนดทิศทางที่น่าสนใจ
  • การมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง
  • การมีบริบทที่ช่วยสนับสนุน
ทักษะการทำงานเป็นทีมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทักษะการทำงานเป็นทีมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทว่าเงื่อนไขที่กล่าวมานั้นใช้ได้ในช่วงก่อนล็อกดาวน์ แล้วการเปลี่ยนไปเป็นการทำงานจากทางไกลส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้คน รวมถึงส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

ถ้าจะพูดสั้นๆ ก็คือ "ตอนนี้ต้องทำอะไร"

เนื่องจากบางพื้นที่ของโลกเริ่มฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์แล้ว คำถามนี้จึงเป็นคำถามที่ผู้นำธุรกิจหลายๆ คนให้ความสนใจ แต่แม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนมากมาย กลับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลย นั่นก็คือโควิด-19 ทำให้ทุกองค์กรส่วนใหญ่ต้องลดจำนวนพนักงานลงถึงสองเท่า

เกิดผลกระทบขึ้นแล้วแน่นอน การศึกษาล่าสุดให้ข้อมูลว่า บริษัท 90% เชื่อว่าวัฒนธรรมมีการพัฒนาขึ้นขณะที่ทำงานจากทางไกล เมื่อการทำงานจากทางไกลเปลี่ยนมาเป็นการกลับไปยังที่ทำงาน ผู้คนก็ต่างคาดหวังว่าปณิธานเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน (EX) จะดำเนินต่อไปในระดับเดิม

วิธีหนึ่งที่องค์กรสามารถสร้างผลในเชิงบวกต่อประสบการณ์ของพนักงานในวงกว้างได้ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันในรูปแบบที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในอัตราที่สูง แต่เนื่องด้วยความไม่แน่นอนจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก องค์กรต่างๆ จึงต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาในที่ทำงาน ทำงานเต็มเวลาที่บ้าน หรือทำงานทั้งสองแบบผสมผสานกัน

เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

มีเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมหลายประการที่มีความสำคัญในช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนไปทำงานจากทางไกล และเคล็ดลับเหล่านั้นก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เนื่องจากบางพื้นที่ของโลกเริ่มกลับมายังที่ทำงานอีกครั้งแล้ว

1. กำหนดพันธกิจและเป้าหมายของทีม

Oxford University Press ให้คำจำกัดความของการทำงานเป็นทีมว่า "ความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน" เพื่อให้ทีมทำงานได้นั้น ทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับพันธกิจที่มีร่วมกัน จากนั้นตั้งพันธกิจนั้นให้อยู่เหนือเป้าหมายของตนเอง Carlos Valdes-Dapena จากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Mars แนะนำให้ทีมให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ โดยขอให้พิจารณาว่า "ทำไมการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงมีค่ามากกว่าผลลัพธ์โดยรวมของความพยายามส่วนบุคคล"

นี่เป็นความรับผิดชอบของผู้นำที่จะกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและน่าสนใจ หากไม่มีการกำหนดทิศทางดังกล่าว ทีมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยลง แล้วการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวบุคคลยังคงมีความสำคัญหรือไม่ แน่นอนว่าสำคัญ แต่เพื่อความสำเร็จสูงสุดในการทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ลองนึกถึงวงดนตรีร็อคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ดู เมื่อความถือตัวของใครบางคนอยู่เหนือเป้าหมายที่มีร่วมกัน ทุกอย่างก็เริ่มพังทลายลง

2. กำหนดบทบาทให้ชัดเจน

สมาชิกในทีมควรรู้บทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน และทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจและรู้สึกมั่นใจในจุดแข็งที่พวกเขาสามารถมอบให้กับทีมได้

ขนาดและโครงสร้างของทีมมีความสำคัญ และคุณต้องตัดสินใจเรื่องนี้ตามความเป็นจริง เพราะไม่ใช่เรื่องดีที่จะพึ่งพาบุคคลสำคัญเพียงไม่กี่คนและโชคอีกเล็กน้อย หากทีมมีขนาดเล็กเกินไป คุณจะไม่สามารถผสมผสานทักษะ รูปแบบการคิด และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม แต่ถ้าทีมมีขนาดใหญ่เกินไป คนในทีมก็จะเอื่อยเฉื่อยและมีแนวโน้มจะคิดแบบเป็นกลุ่มมากขึ้น แน่นอนว่าคุณต้องมีความยืดหยุ่นหลังจากที่สร้างทีมขึ้นมาแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากโครงสร้างทีมไม่มีประสิทธิภาพ การกำหนดขอบเขตก็สามารถช่วยคุณได้ เช่น คุณอาจตัดสินใจที่จะเข้มงวดกับจำนวนคนในทีม ดังนั้นหากมีสมาชิกใหม่เข้ามา ใครบางคนจะต้องออกจากทีมไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการทีม

นอกจากนั้นแล้ว ความหลากหลายก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นให้พยายามรวบรวมคนที่มีอายุ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม เชื้อชาติ และเพศที่แตกต่างกันไปเข้าไว้ด้วยกัน American Psychological Association พบว่าทีมที่มีความหลากหลายสามารถมอบนวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า อีกทั้งยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่คุณอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย ตามคำกล่าวที่ว่า "การทำให้ทีมที่มีความหลากหลายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นอาจใช้เวลานานกว่าทีมที่มีภูมิหลังและความคิดคล้ายๆ กัน"

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องขอบคุณการทำงานจากทางไกลที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำให้การสื่อสารมีความสำคัญเทียบเท่ากับทักษะการทำงานเป็นทีม รวมถึงยังมีความท้าทายและโอกาสอีกมากมายที่รออยู่ เนื่องจากบางคนเริ่มที่จะกลับไปยังที่ทำงานและบางคนก็ทำงานจากที่บ้าน

การกระจายตัวกันอยู่ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร เนื่องจากเรามองเห็นภาษากายน้อยลง Harvard Business Review ยืนยันเรื่องนี้ในผลงานที่ชื่อ "ความลับของการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม" ว่า "ในทีมที่ทำงานแบบเห็นหน้ากัน ผู้มีส่วนร่วมจะสามารถพึ่งพาสัญญาณที่นอกเหนือจากคำพูดและสัญญาณเชิงบริบทเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้" Richard Hackman อธิบายว่าสิ่งนี้เป็น 'ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์' และเน้นว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่ประสบความสำเร็จ

ทีมที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีไปจนถึงทีมกีฬา ได้ยกความดีความชอบให้กับการสื่อสารที่ดี เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอังกฤษปี 2018 ได้สร้างกลุ่ม Whatsapp ขึ้นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ และเนื้อหาของการสื่อสารไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ ดังที่ Mike Schoultz ประธานฝ่าย Digital Spark Marketing กล่าวว่า "ลักษณะการสื่อสาร หรืออิสระและความถี่ที่สมาชิกในทีมสื่อสารกัน จะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของทีม"

4. จัดการกับความขัดแย้ง

ทุกทีมต่างต้องเผชิญกับความขัดแย้งอยู่บ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งกุญแจสู่ความสำเร็จคือวิธีจัดการและแก้ไข คุณสามารถทำเป็นตัวอย่างได้โดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทันทีและใช้ความเข้าอกเข้าใจ การจดจำเป้าหมายที่ทีมมีร่วมกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์ และสามารถใช้เพื่อปรับจุดโฟกัสและช่วยทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติหลังเกิดความขัดแย้งได้

5. ชื่นชมและให้รางวัลสำหรับการทำงานเป็นทีม

การที่ทีมรู้ว่าเมื่อใดที่ทำได้ดีเป็นเรื่องสำคัญ คุณสามารถชมเชยผลงานที่ดีด้วยการมอบรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เช่น โบนัส และรางวัลที่มีคุณค่า เช่น การยกย่องจากผู้นำระดับสูง หากคุณทำให้ชัดเจนว่ารางวัลนั้นเป็นของทั้งทีม สิ่งนี้จะตอกย้ำถึงความสามัคคีในทีม

6. ส่งเสริมการเปิดกว้างและความไว้วางใจ

กิจกรรมสร้างทีมแบบดั้งเดิมมากมายนั้นมุ่งเน้นไปที่ความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์ในขณะที่ทุกคนปิดตาหรือการให้คนสบตากัน การทำกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลดี เนื่องจากความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ หากไม่มีความไว้วางใจ ทีมของคุณก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้

ความไว้วางใจจะก่อตัวขึ้นเมื่อคุณสนับสนุนให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเหน็บแนมหรือว่ากล่าว นอกจากนี้คุณยังจะพบว่าข้อมูลเชิงลึกและความคิดสร้างสรรค์เริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้น เมื่อผู้คนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาอีกด้วย

และหากคุณกำลังพิจารณาที่จะจัดกิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์ โปรดจำไว้ว่า American Psychological Association พบว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การชี้แจงบทบาทให้ชัดเจน และการปรับปรุงการแก้ปัญหาล้วนเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญทั้งสิ้น

7. ให้คำติชมที่สร้างสรรค์

การให้คำติชมที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นทักษะในตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเราหลายคน ข่าวดีก็คือการฝึกฝนจะช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น ทีมจะเติบโตและพัฒนาได้เร็วกว่ามากเมื่อได้รับคำติชมที่สร้างสรรค์ มากกว่าในตอนที่ถูกทิ้งให้สงสัยว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ หรือเพียงแค่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ได้รับคำติชมอะไรเลย

8. รับผิดชอบ

ต้องการให้สมาชิกในทีมของคุณรับผิดชอบบทบาทของตนเองในโปรเจ็กต์ของทีมใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็แสดงให้พวกเขาดูสิว่าต้องทำอย่างไร บอกให้ชัดเจนว่าบทบาทของคุณต้องทำอะไรและไม่ต้องทำอะไร รวมถึงเตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ตลอดจนน้อมรับความสำเร็จด้วย อย่าลืมว่าถ้าพนักงานเห็นว่าคุณโทษคนอื่น พวกเขาก็จะทำแบบนั้นเหมือนกัน

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนและการรู้ว่าคุณมีบทบาทที่ส่วนใดในความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทีม

หัวหน้าทีมสามารถแสดงตัวอย่างความรับผิดชอบได้ด้วยการยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน และเฉลิมฉลองเมื่อทีมประสบความสำเร็จ ความรับผิดชอบจะช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าสามารถลองเสี่ยงและเผยความอ่อนแอออกมาได้ แสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของความแตกต่างทางความคิดเห็น และสนับสนุนผู้ที่กำลังท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ได้

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณ

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณ

แล้วตัวอย่างอื่นๆ สำหรับทักษะการทำงานเป็นทีมมีอะไรบ้าง ทักษะรองที่แนะนำสำหรับการทำงานเป็นทีม ได้แก่ การรับฟังด้วยความเข้าใจและการมีความเห็นอกเห็นใจ

คุณอาจคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดี แต่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีที่เข้าใจผู้พูดหรือเปล่า การรับฟังด้วยความเข้าใจหมายความว่าคุณได้แสดงให้เห็นว่ากำลังฟังอยู่ทั้งทางคำพูดและทางภาษากาย ซึ่งอาจรวมถึงการกล่าวซ้ำในสิ่งที่คุณได้ยินมาในแบบของคุณเอง การขอความกระจ่าง และการต่อยอดจากประเด็นของสมาชิกในทีมของคุณ การฟังอย่างกระตือรือร้นจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกมีค่าและได้รับการเคารพ รวมทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันที่ดีด้วย ดังนั้น ความสำคัญของการฟังที่ดีในฐานะทักษะการทำงานเป็นทีมจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย

เคล็ดลับก็คือ หากคุณต้องการฝึกฝน ให้ลองฟังให้มากเป็นสองเท่าของที่คุณพูด และรอฟังก่อนสักเล็กน้อยหลังจากที่ผู้พูดพูดจบแล้ว เพื่อดูว่าพวกเขาต้องการเพิ่มเติมอะไรอีกไหม

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเราหลายคนต้องทำงานจากทางไกล และทีมมีความหลากหลายมากขึ้นและ/หรือกระจายตัวกันอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันไป หากไม่มีความเห็นอกเห็นใจ อาจเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นภายในทีมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

การมองหาจุดยืนร่วมกันสามารถช่วยสร้างกรอบความคิดร่วมกันภายในทีมได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการหลีกเลี่ยงความคิดแบบ "พวกเขา พวกเรา" แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องคาดหวังให้ทุกคนเข้ากันได้ตลอดเวลา แต่หมายความว่าคุณต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณมีความแตกต่างกันอย่างไร

ทักษะการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณใส่เอาไว้ในเรซูเม่ ทักษะนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีม และสามารถถ่ายทอดไปยังแง่มุมอื่นๆ ของชีวิตได้ ทว่าต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนา แสดงพฤติกรรมที่คุณต้องการเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่คุณและทีมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

ไม่พลาดทุกการสื่อสาร

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย คุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

การทำงานเป็นทีม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วิธีสร้างความร่วมมือในทีม

แนวทางการทำงานร่วมกันสามารถช่วยให้พนักงานของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่ง สร้างสรรค์มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นี่คือวิธีทำให้ความร่วมมือในทีมประสบความสำเร็จ

การทำงานร่วมกัน | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย

ค้นพบเคล็ดลับที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย รวมถึงประโยชน์ของมุมมองที่หลากหลายและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานของคุณ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีกระตุ้นการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม รวมถึงทำความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อผิดพลาดเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันในทีมของคุณให้ดีขึ้น