การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม: ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

การสร้างทีมข้ามสายงานที่ยอดเยี่ยมต้องใช้อะไรบ้าง และมีความเสี่ยงอย่างไรถ้าคุณทำไม่ได้ เราศึกษาศาสตร์แห่งการทำงานข้ามทีมเพื่อค้นหาสิ่งที่จะช่วยเสริมพลังให้กับการทำงานร่วมกันของคุณ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
cross team collaboration - Workplace from Meta

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมคืออะไร

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมคือกลุ่มพนักงานที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีทักษะหลากหลายที่ทำงานในโปรเจ็กต์หนึ่งๆ ลองคิดถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้แค่พนักงานจากทีมการตลาดดู จากนั้นลองวาดภาพการปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันโดยให้มีทั้งพนักงานขายและผู้พัฒนาในทีม เดาไม่ยากเลยใช่ไหมว่าทำไมการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า

ขจัดปัญหาในที่ทำงานด้วย Workplace

ตั้งแต่การแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน ไปจนถึงการปรับใช้วิธีการทำงานแบบผสมผสาน Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมได้

ทำไมการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมจึงสำคัญ

ทำไมการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมจึงสำคัญ

หากพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมแล้ว การทำงานแบบแบ่งแผนกนั้นอยู่คนละขั้วกับการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงานอย่างสิ้นเชิง การแยกพนักงานออกจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตำแหน่งและแผนกอื่นมักส่งผลเสียเมื่อคุณต้องการรวมพลทีมใหญ่

ทลายการทำงานแบบแยกส่วน

จุดแข็งที่สุดของการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมอาจเป็นความสามารถในการต่อกรกับสถานะใดๆ ก็ตามแต่ พนักงานที่ทำงานในแผนกเดียวกันหรือผู้ที่ผ่านการฝึกเพื่อรับมือกับปัญหาในระดับเดียวกับผู้เป็นหัวหน้ามักจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม นั่นหมายความว่า พนักงานอาจทำพลาดซ้ำๆ และมองข้ามโอกาสที่จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

และการทำงานร่วมกับพนักงานจากสายงานอื่นยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานเห็นด้วยและสนับสนุนหลายๆ เป้าหมายทางธุรกิจอีกด้วย การทำงานแบบแยกแผนกอาจทำให้เกิดแนวความคิดที่ไม่กว้างไกล และส่งผลให้พนักงานหรือทั้งแผนกรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยว ในบางกรณี วิสัยทัศน์เช่นนี้อาจทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงลบระหว่างพนักงาน และท้ายที่สุดแล้ว อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

พนักงานที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะทำงานออกนอกลู่นอกทางหรือทำงานซ้ำซ้อน และการไม่สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานก็อาจทำให้มีการตัดสินใจทั้งๆ ที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ จนนำไปสู่การเกิดผลกระทบต่อบุคลากรทั้งบริษัทได้

นับรวมบุคลากรหน้างานไว้ในทีมด้วย

บุคลากรที่ไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะมักห่างเหินกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศของตน รายงานชื่อ "ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญ 2020" ของเราพบว่า เทคนิคด้านการสื่อสารระหว่างทีมงานสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมาก ในขณะที่ผู้จัดการในสำนักงานใหญ่กว่า 90% มักใช้อีเมลในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างช่วงล็อคดาวน์ทั้งโลก แต่มีเพียงราว 1 ใน 4 ของผู้จัดการหน้างานเท่านั้นที่ใช้อีเมล โดยกว่าครึ่งหนึ่งบุคลากรหน้างานหรือบุคลากรที่ไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั้นใช้แอพบนอุปกรณ์ของตนมากกว่าจะส่งอีเมลติดต่อกัน แนวทางปฏิบัติงานที่ดูคลุมเครือและไม่สอดคล้องกันเช่นนี้จะทำให้ผู้บริหารธุรกิจไม่สามารถพูดคุยกับบุคลากรหน้างานได้ อีกทั้งยังให้สิทธิ์ในการโต้ตอบกับบุคลากรหน้างานที่สำคัญแก่กลุ่มคนเพียงหยิบมือ

เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อบังคับสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่และการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก บริษัทต่างๆ จึงต้องการวิธีส่งข้อความที่ชัดเจนเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเชื่อมต่อถึงกันและกันอยู่เสมอ การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมกับบุคลากรหน้างานช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณค่าของทีมในระหว่างช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ไม่ได้นั่งประจำโต๊ะทำงานสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใหม่ๆ ของบริษัทได้ การสนทนาแบบสองทางเช่นนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และนำการตัดสินใจนั้นมาประยุกต์ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การสร้างทีมข้ามสายงาน

การสร้างทีมข้ามสายงาน

เราทราบว่าทีมข้ามสายงานสามารถพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้ แต่คุณจะรวมทีมที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยวิธีใด คุณควรจะเลือกหัวหน้าทีมไหม คุณควรจะจัดประชุมทีมบ่อยแค่ไหน มีหลากหลายปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาเมื่อคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่สามารถทำงานได้จริง แม้ว่าจะไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับทุกโปรเจ็กต์หรือทุกธุรกิจ แต่การคำนึงถึงความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดเอาไว้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมแตกต่างออกไปอย่างไร

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมแตกต่างออกไปอย่างไร

คุณเคยชินกับการทำงานร่วมกันในทีมตามปกติของคุณอยู่แล้ว แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างทีมเดิมและทีมข้ามสายงานที่คุณกำลังจะสร้างและร่วมงานด้วย คำตอบคือ มีอยู่สองประเด็นหลักๆ ที่ต้องพิจารณา

การสร้างทีมของคุณ

การสร้างทีมของคุณ

การทำงานในรูปแบบแผนกทั่วๆ ไปมักได้รับการวางโครงสร้างตามประสบการณ์ทำงานของพนักงาน เช่น ระดับจูเนียร์ ระดับกลาง ระดับซีเนียร์ หรือระดับบริหาร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ในตำแหน่งงานเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในหน้าที่การงานของบุคลากรคนหนึ่ง แต่ทีมข้ามสายงานอาจก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ และมีสมาชิกจากแผนกต่างๆ เพื่อให้มีหลากหลายทักษะในทีม

แม้ว่าทีมสายงานเดี่ยวมักประกอบด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์หลายระดับ แต่พนักงานส่วนใหญ่ก็มักทำงานในระดับเดียวกัน ในขณะที่ทีมข้ามสายงานอาจมีผู้นำกลุ่มเป็นสมาชิกทีมระดับจูเนียร์ แม้ว่าทีมนั้นๆ จะมีสมาชิกที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ตาม

ทำงานกับทีมของคุณ

ทำงานกับทีมของคุณ

วิธีดำเนินงานแบบเดิมๆ อาจเป็นเรื่องท้าทายได้เมื่อพนักงานจากหลากหลายแผนกของบริษัทต้องมาทำงานร่วมกัน เทคนิคใหม่ๆ และแนวคิดที่แหวกแนวอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่การทำงานแบบแผนกเดิมๆ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมุมมองที่สดใหม่จะช่วยให้เกิดวิธีแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เมื่อได้รับมอบหมายงาน การเลือกข้ามขั้นตอนการทำงานแบบเดิมๆ ที่บริษัทเห็นชอบ และทำงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดจึงเป็นเรื่องปกติของทีมข้ามสายงาน เพราะในทีมประกอบด้วยคนจากหลากหลายแผนก ทักษะการแก้ไขปัญหาของทีมจึงมีประสิทธิภาพกว่า และทีมยังสามารถเล็งเห็นถึงข้อผิดพลาดในการทำงานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

อะไรที่ทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมไม่ประสบความสำเร็จ

อะไรที่ทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมไม่ประสบความสำเร็จ

ทีมข้ามสายงานมักล้มเหลวด้วยเหตุผลบางประการที่เหมือนกับทีมปกติทั่วไป วิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา คือการค้นหาจุดอ่อนให้พบก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน นั่นคือการใช้ทฤษฎี "อุปสรรคสำคัญของทีมงาน 5 ประการ" จากปี 2002 ที่ยังคงมีประโยชน์ต่อการทำงานอยู่เสมอ

ขาดความเชื่อใจ

สมาชิกในทีมอาจยังไม่คุ้นเคยซึ่งกันและกันเท่าไรก่อนที่จะรวมพล โดยเฉพาะเมื่อเป็นทีมที่รวมคนจากหลายแผนก หากสมาชิกรู้สึกไม่ไว้วางใจในความสามารถของสมาชิกรายอื่น หรือไว้วางใจเพียงเล็กน้อย การสร้างความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจก็อาจเป็นเรื่องยาก

กลัวความขัดแย้ง

เมื่อสมาชิกยังไม่คุ้นเคยซึ่งกันและกัน ข้อสรุปต่างๆ ก็อาจลงเอยได้โดยไม่มีใครแย้งเท่าที่ควร การกลัวความขัดแย้งอาจทำให้ทีมไม่ยอมถกเถียงแนวคิดกันเพื่อรักษาความรู้สึกปรองดองไว้ จนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การคิดแบบติดกลุ่ม หรือหากโชคไม่ดีจริงๆ สมาชิกในกลุ่มอาจทะเลาะกันเพียงเพราะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด

ไม่ผูกพันกับงาน

สมาชิกในทีมข้ามสายงานส่วนใหญ่มักได้รับมอบหมายงานในแผนกของตนตามปกติไปด้วย พนักงานจึงจำเป็นต้องหาวิธีจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ในทีมให้สมดุลกับงานประจำวัน การที่ทีมใหม่ไม่มั่นใจในความทุ่มเทของสมาชิกรายอื่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพได้

ไม่รู้สึกว่าเป็นธุระของตน

หากการสื่อสารเชิงธุรกิจของทีมยังคงมีปัญหาอยู่ทุกวันก็อาจมีแนวโน้มที่สมาชิกในทีมจะกล่าวโทษคนอื่นซึ่งไม่สนิทชิดเชื้อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้งานมีปัญหา เมื่อทีมเอาแต่โทษกันเอง มาตรฐานของงานก็จะตกต่ำลงด้วย

ไม่สนใจผลงาน

สิ่งสำคัญของทีมข้ามสายงานคือการคิดถึงภาพรวม การเน้นให้ความสำคัญเฉพาะงานส่วนตนอาจทำให้เกิดการละเลยสิ่งที่จำเป็นกว่า และทำให้ผลงานออกมาย่ำแย่

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีข้อดีอย่างไร

การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีข้อดีอย่างไร

เมื่อคุณทราบแล้วว่าปัญหาคืออะไร รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงและรับมือกับปัญหาได้แล้ว ผลงานจากทีมข้ามสายงานก็สามารถผลิดอกออกผลได้อย่างงาม

ความคืบหน้าที่รวดเร็ว

ความคืบหน้าของการทำงานเชิงธุรกิจในรูปแบบแบ่งแผนกอาจยืดยาวและยืดเยื้อได้ ลองจินตนาการถึงตอนที่คุณโทรศัพท์หาบริษัทเพราะมีเรื่องสอบถาม แต่กลับถูกโยนสายไปมาจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง นอกจากน่าโมโหแล้วยังเสียเวลาอีกต่างหาก คราวนี้ลองคิดภาพทีมเล็กๆ ที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งคอยตอบคำถามของคุณ ทีมนี้มีแนวโน้มว่าจะให้คำตอบที่เป็นประโยชน์มากกว่า และแน่นอนว่ารวดเร็วกว่าด้วย

ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ

แต่ละแผนกก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น เมื่อเกิดการตัดสินใจอย่างหนึ่ง ฝ่ายบัญชีที่มักจะคิดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ ของบริษัทก่อนเรื่องอื่น หรือคนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่อาจพิจารณาว่าการตัดสินใจเดียวกันอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์และสุขภาวะของคนในองค์กรมากน้อยแค่ไหน และสมาชิกในทีมที่มาจากอีกแผนกหนึ่งอาจมองเห็นปัญหาที่เกิดจากทั้งสองแนวทางนั้นโดยที่ทั้งคู่ไม่เคยฉุกใจคิดเลย การแบ่งปันความรู้และการใช้แนวทางที่หลากหลายสามารถช่วยสร้างวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดีขึ้น

ทีมข้ามสายงานมักมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มที่แบ่งตามแผนก เนื่องจากทีมเช่นนี้มีทักษะหลากหลายให้ประยุกต์ใช้ บริษัทจึงสามารถทดลองทักษะดังกล่าวได้ด้วยการมอบหมายงาน หรือลองรวมทักษะที่ปกติมักไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน การทำงานข้ามทีมโดยรวมคนจากฝ่ายที่แตกต่างกันยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทดลองใช้วิธีแปลกใหม่เพื่อทำงานให้สำเร็จได้ ทีมข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักจะทดสอบแนวคิดก่อนเริ่มงาน

เพิ่มการมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจ

การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่แทบไม่ได้อยู่วงโคจรเดียวกันในอดีตจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ในการทำงานได้ เพราะยิ่งพนักงานมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานมากเท่าไร พนักงานก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับทั้งองค์กรมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังมีโอกาสที่พนักงานจะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในระหว่างนั้นได้อีกด้วย เมื่อพนักงานร่วมพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา เพิ่มพูนความสามารถ และสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันกับเพื่อนร่วมงาน ก็มีแนวโน้มว่าธุรกิจจะสามารถรักษาพนักงานฝีมือดีเอาไว้ได้

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมคืออะไร

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมคืออะไร

ลองใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อนำผู้คนจากหลากแผนกมาอยู่ร่วมกัน

ขอความเห็นจากผู้บริหารรุ่นพี่

วิธีเพิ่มพลังให้แก่โปรเจ็กต์ที่ทำงานร่วมกันของคุณโดยขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าแผนกอาจช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จได้ หากคุณคัดเลือกเพื่อนร่วมทีมจากแผนกเดียวกัน สมาชิกระดับซีเนียร์ในทีมก็สามารถช่วยติดตามความคืบหน้าของพนักงานระดับจูเนียร์ได้ การคัดเลือกคนเข้าสู่ทีมด้วยความรอบคอบจะช่วยพนักงานรับผิดชอบต่อโปรเจ็กต์ของทีมข้ามสายงานมากกว่าทุ่มเทให้กับงานประจำวัน และที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อถึงเวลาปิดโปรเจ็กต์ คุณจะได้รับการหนุนหลังจากเหล่ารุ่นใหญ่ในบริษัท

ใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมกับงาน

การที่จะประสบความสำเร็จได้ คุณต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในทีมข้ามสายงานใช้เครื่องมือเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานนั่งโต๊ะหรือพนักงานนอกสถานที่ หาเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่สามารถผสานการทำงานเข้ากับซอฟต์แวร์เดิมที่คุณมีอยู่ให้พบ และต้องแน่ใจว่าเครื่องมือนั้นเชื่อมโยงทั้งองค์กรของคุณเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์มือถือของตนในการรับข่าวสารจากองค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่

กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน

การพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตาเป็นหนึ่งในวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในทีมที่ง่ายที่สุด อย่าลืมขอให้เพื่อนร่วมงานเปิดกล้องและแชร์หน้าจอเมื่อมีการวิดีโอคอล

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดห้าประการของการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดห้าประการของการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม

ผลการศึกษาจาก Harvard Business Review เผยว่า เกือบ 75% ของทีมข้ามสายงานมักทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ1 แล้วคุณควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนั้นขึ้น การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญหากบริษัทต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากกลุ่มที่หลากหลาย ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่เราชื่นชอบและรวบรวมมาให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จได้

รวบรวมคนในทีมอย่างละเอียดรอบคอบ

เริ่มสร้างทีมหัวกะทิของคุณโดยพิจารณาว่าคุณต้องการทักษะใดเพื่อทำให้งานสำเร็จ เมื่อคุณรู้แล้ว ก็ถึงเวลาเลือกว่าใครบ้างที่มีทักษะดังกล่าว หากคุณมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคน คุณควรพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ ทำงานเป็นกลุ่มได้ดีแค่ไหน คุณจะต้องเลือกคนที่เก่งทั้งวางแผนและลงมือทำ

และใช่ว่าทุกทีมจะต้องมีหัวหน้า แต่การมีผู้รับผิดชอบของทีมก็ถือเป็นเรื่องที่ดี โดยหัวหน้าของทีมข้ามสายงานไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกระดับซีเนียร์เหมือนทีมสำหรับโปรเจ็กต์อื่นๆ เสมอไป คุณอาจลองเลือกคนที่สามารถมอบหมายงานให้แก่คนอื่นๆ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าตนได้อย่างไม่ลำบากใจ

จัดการประชุมก่อตั้งทีม

สมาชิกทีมต่างก็อยากจะรู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานกับคนในทีมใหม่เหมือนที่เคยรู้สึกกับเพื่อนๆ ในฝ่ายของตน คุณควรจัดการประชุมก่อตั้งทีมแบบเป็นกันเองเพื่อช่วยให้ทุกคนรู้สึกสะดวกใจที่จะแบ่งปันไอเดียและถามคำถามต่างๆ การพูดคุยกันระหว่างพนักงานที่ทำงานทางไกลและบุคลากรหน้างานจะช่วยสร้างบทสนทนาที่เปิดกว้างซึ่งส่งผลดีแก่ทุกคนในทีม ไม่ว่าเหล่าพนักงานจะทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม

ติดตามความคืบหน้า

คุณควรตัดสินใจว่าสมาชิกในทีมจะต้องแชร์การอัพเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าให้เพื่อนร่วมทีมทราบอย่างไรและเมื่อใด โดยลองคิดว่าควรจะจัดให้มีการรายงานตามเวลาหรือตามหน้าที่ หากการประชุมสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งฟังดูไม่ยืดหยุ่นพอสำหรับตารางเวลาของคุณ อย่าลืมว่ามีวิธีมากมายในการขอให้รายงานเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่เหมาะสม

ใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประชุมที่ไม่จำเป็นทำให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์ เมื่อคุณนัดหมายการประชุมแล้ว อย่าลืมสร้างแผนการประชุมที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพูดคุยได้ อย่าลืมจัดการพูดคุยทางออนไลน์ไว้เพื่อให้บุคลากรหน้างานสามารถติดต่อเข้ามาได้ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงเวลาสำหรับการประชุมเหมาะสมกับพนักงานที่ทำงานอยู่คนละโซนเวลากัน เครื่องมือที่ดีที่สุดจะช่วยให้พนักงานที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

กำหนดกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส

สมาชิกในทีมย่อมต้องการทราบว่าตนสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้มากน้อยแค่ไหน หากทีมต้องการความคิดเห็นอื่นๆ ทุกคนควรรู้ก่อนว่าตนจะรายงานให้ใครทราบได้บ้าง หากคุณกำลังสงสัยว่าจะให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ตัดสินใจหรือจะให้คนในกลุ่มรับหน้าที่ดังกล่าวดี อันที่จริงแล้ว การให้ทั้งกลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจจะให้ผลดีกว่า เนื่องจากวิธีนี้ทำให้แน่ใจว่าทีมเห็นพ้องต้องกัน และยังทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

กำหนดแนวทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวความคิดของกลุ่มให้สามารถตัดสินใจในเรื่องท้าทายยิ่งขึ้นได้ เช่น คุณอาจตั้งกฎให้ทีมให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่าเรื่องงบประมาณ เพื่อให้สมาชิกในทีมมีความมั่นใจและตัดสินใจได้ดีขึ้น และวิธีนี้ยังสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้ทุกคนไม่หลงลืมเป้าหมายที่มีร่วมกัน

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย คุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

การทำงานเป็นทีม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วิธีสร้างความร่วมมือในทีม

แนวทางการทำงานร่วมกันสามารถช่วยให้พนักงานของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สร้างสรรค์กว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นี่คือวิธีทำให้ความร่วมมือในทีมประสบความสำเร็จ

การทำงานร่วมกัน | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย

ค้นพบเคล็ดลับที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย รวมถึงประโยชน์ของมุมมองที่หลากหลายและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานของคุณ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีกระตุ้นการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม รวมถึงทำความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อผิดพลาดเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันในทีมของคุณให้ดีขึ้น