หลักสำคัญ 9 ข้อในการร่วมมือทางธุรกิจ

การเชื่อมต่อและเครื่องมือสำหรับการร่วมมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช่วยให้การร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ง่ายกว่าที่เคย ทว่าคำถามคือ คุณควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดเมื่อมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่จะร่วมงานด้วย

การทำงานเป็นทีม | ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
business collaboration - Workplace from Meta

สิ่งที่ควรพิจารณาในการร่วมมือทางธุรกิจ

การทำงานเป็นทีมคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณเอง ทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณทำงานร่วมกับผู้คนภายนอกองค์กร

หลายๆ องค์กรที่ทรงอิทธิพลมองว่าการร่วมมือทางธุรกิจและการเป็นพาร์ทเนอร์คือเครื่องมือสำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงได้กำลังทำข้อตกลงในระยะยาวอย่างเป็นทางการหรือจับมือกับธุรกิจอื่นเพื่อร่วมงานในโปรเจ็กต์เฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือในรูปแบบใดก็ตาม การร่วมงานกับบริษัทอื่นสามารถช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณ หรือเพิ่มมูลค่าและทักษะใหม่ๆ ได้

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

การค้นหาธุรกิจที่จะร่วมงานด้วย

การค้นหาธุรกิจที่จะร่วมงานด้วย

สำหรับบางองค์กรแล้ว การเลือกธุรกิจที่จะร่วมงานด้วยอาจแทบไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความคิดเลยด้วยซ้ำ ในขณะที่องค์กรอื่นๆ อาจต้องคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์สักเล็กน้อยเพื่อค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเป็นพาร์ทเนอร์

แต่ไม่ว่าอย่างไร ทุกองค์กรต่างก็มีหลักพื้นฐานหลายๆ อย่างที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อมองหาธุรกิจที่จะร่วมงานด้วย

เป้าหมายที่ตรงกัน

เป้าหมายที่ตรงกัน

หากแต่ละธุรกิจมีแนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการร่วมมือที่แตกต่างกัน การร่วมมือดังกล่าวก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ต่างฝ่ายต่างจำเป็นต้องมีแนวคิดที่ตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งยังควรมีเป้าหมายสุดท้ายที่เหมือนกันซึ่งจะช่วยกำหนดแนวทางการตัดสินใจและการปรับตัวของธุรกิจตลอดระยะเวลาของการร่วมงาน

มีค่านิยมที่เหมือนกัน

มีค่านิยมที่เหมือนกัน

การมีแนวคิดคล้ายๆ กันจะช่วยลดข้อขัดแย้งและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกซึ่งมีค่านิยมทางธุรกิจที่ตรงกันจะเป็นไปอย่างราบรื่นกว่าอย่างมาก

ทักษะที่ส่งเสริมกัน

ทักษะที่ส่งเสริมกัน

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการร่วมมือ คือการใช้ทักษะและทรัพยากรของพาร์ทเนอร์ในการเสริมสร้างคุณค่าที่เสนอให้ลูกค้า

และหากสิ่งเหล่านั้นไม่สอดคล้องกัน การร่วมมือก็อาจจะพบกับความยุ่งยากในด้านการวางแผนจัดการได้

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การร่วมมือนั้นเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในระดับหนึ่ง การให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อยเกินไปมักจะก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบ และนำไปสู่การลงมือลงแรงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการร่วมมือให้ประสบความสำเร็จ

วัฒนธรรมธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

วัฒนธรรมธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

การร่วมงานกันอาจเป็นเรื่องยากหากวิธีการทำงานของคุณนั้นแตกต่างกันมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจที่มีโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณมีโครงสร้างองค์กรแบบลำดับขั้นที่เข้มงวดซึ่งแตกต่างกันกับธุรกิจของคุณ สิ่งดังกล่าวอาจนำไปสู่การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพน้อยลงได้

เครื่องมือที่เหมาะสม

เครื่องมือที่เหมาะสม

การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานในกลุ่มที่มีหลายบริษัทนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การนำเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

วิธีเอาชนะอุปสรรคด้านระยะทาง

วิธีเอาชนะอุปสรรคด้านระยะทาง

ภูมิศาสตร์และภาษาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำงานร่วมกันอีกต่อไปแล้ว อันที่จริง หนึ่งในเหตุผลที่อาจเป็นปัจจัยตัดสินให้คุณร่วมมือกับธุรกิจอื่นคือ การเข้าสู่ตลาดใหม่ในพื้นที่ที่ห่างไกล

ทั้งนี้ คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมพร้อมเสร็จสรรพเพื่อให้การสื่อสารทางไกลมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แพลตฟอร์มอย่างเช่น Workplace สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามกำแพงด้านภาษาและเข้าร่วมกลุ่มที่มีหลายบริษัทในระดับโลกได้

การกำหนดความร่วมมือทางธุรกิจให้ถูกประเภท

การกำหนดความร่วมมือทางธุรกิจให้ถูกประเภท

สมมติว่าในที่สุดคุณก็ได้พบธุรกิจที่เหมาะจะร่วมงานด้วยแล้ว ต่อไปคุณก็จำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกับธุรกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งการร่วมมือทางธุรกิจนั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ตั้งแต่การร่วมมือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ไปจนถึงการเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างองค์กรร่วมลงทุนขึ้นมาใหม่

Hype Innovation ได้เสนอว่าการร่วมมือหลักๆ นั้นมี 4 ประเภท ดังนี้

  • พันธมิตร ธุรกิจ 2 หรือ 3 รายตกลงที่จะนำทักษะ ความรู้ สินค้า บริการ หรือทรัพยากรมาแบ่งปันกันชั่วคราว
  • กลุ่มธุรกิจ การร่วมมือที่มีการจัดการโดยส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจอิสระหลายๆ ธุรกิจที่ตกลงกันแบ่งปันความรู้และสร้างกลุ่มธุรกิจขึ้นมา
  • เครือข่ายนวัตกรรม กลุ่มของธุรกิจที่เชื่อมโยงกันร่วมกันแบ่งปันเป้าหมาย และร่วมงานกันในด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการ
  • ระบบนิเวศ ประเภทของการร่วมมือในระดับสูงสุด โดยองค์กรต่างๆ และแม้แต่ลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการ ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันในระยะยาวขึ้นมา

ไม่ว่าคุณจะเลือกแนวทางใดก็ตาม การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผลมาจากความสามารถในการแบ่งปันของคุณ ตั้งแต่การแบ่งปันความรู้และแหล่งข้อมูลหรือทักษะและประสบการณ์ ไปจนถึงการแบ่งปันความสำเร็จและความล้มเหลว

คุณสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยการสร้างความร่วมมือ เพียงแค่ต้องหาธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้เจอเท่านั้น...

คุณอาจสนใจบทความต่อไปนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันของทีม: วิธีเป็นสุดยอดเพื่อนร่วมงานประจำทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

การทำงานเป็นทีม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วิธีสร้างความร่วมมือในทีม

แนวทางการทำงานร่วมกันสามารถช่วยให้พนักงานของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่ง สร้างสรรค์มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ต่อไปนี้คือวิธีทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกัน | ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

การทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย

ค้นพบเคล็ดลับที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานร่วมกันแบบหลายฝ่าย รวมถึงประโยชน์ของมุมมองที่หลากหลายและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นทีมในที่ทำงานของคุณ

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีกระตุ้นการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม รวมถึงทำความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อผิดพลาดเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันในทีมของคุณให้ดีขึ้น